Metaprogramma’s (NLP)

Metaprogramma’s zijn perceptuele filters waardoor we ons handelen doorgaans laten bepalen. Metaprogramma’s zijn patronen die we gebruiken om te bepalen welke informatie ons zal bereiken. Stel je voor dat je van een glas vol met water de helft opdrinkt, is het glas dan half vol of half leeg? Dat hangt af van je gezichtspunt, de diverse manieren van kijken zijn bruikbaar, er is geen fout of goed. Het is een of meedere van de metaprogramma’s die bepaalt/bepalen hoe jij hiernaar kijkt. Een metaprogramma verandert meestal wanneer de context verandert. Hieronder enkele metaprogramma’s benoemd: proactief-reactief, introvert-extravert, opties-procedures.

Terug naar overzicht