Practitioner NLP | TA | SW

> Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie
Practitioner NLP | TA | SW

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT IN WERK EN PRIVÉ

Opleiding Practitioner NLP, TA en Systemisch Werk gericht op jouw dagelijks functioneren in werk en privé, met alle ruimte om te werken met thema’s, die voor jou spelen.

NLPVanuit de verbinding van 3 stromingen

De ervaring leert dat een opleiding in professionele communicatie minder effectief is als je ‘vergeet’ je eigen sabotage mechanismen en innerlijke belemmeringen op te ruimen. Door dat juist wel te doen ontstaat er synergie en haal je veel meer uit de opleiding en daar heb je de rest van je (werkzame) leven profijt van. Doordat NLP, TA en Systemisch Werk onderling worden verbonden, integreer je al het geleerde ook beter. Ook de intervisie en supervisie die je tussen de opleidingsblokken hebt, dragen daartoe bij.

Wat je leert neem je mee voor de rest van je leven

 • Je wordt effectiever in je communicatie
 • Contact maken gaat je makkelijker af
 • Je gaat afrekenen met oud zeer
 • Je leert te kiezen voor een positieve mindset
 • Je gaat conflicten niet meer uit de weg
 • Je wordt succesvoller in je werk
 • Je gaat je talenten verder ontwikkelen
 • Je leert ook anderen te helpen om hun stemming te veranderen
 • Je gaat ontdekken of een carriere als coach iets voor jou is
 • En de omgang met vrienden, cliënten, studiegenoten, je relatie, collega’s of medewerkers wordt makkelijker

New code NLP

Je haalt het optimale uit deze Practitioner NLP | TA doordat er ook wordt gewerkt met Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werk. Je leert daardoor snel – ook door de zeer ervaren trainers – en vanuit het principe ‘wat je vandaag leert kun je morgen direct gebruiken’. De toevoeging van spelvormen uit de New Code NLP – een staat van ‘flow’ creëren – en Braingym, maken de training levendig en gevarieerd.

Bewustwordings- en groeitraject met NLP | TA | SW

In deze Practitioner NLP | TA werk je aan je eigen bewustwordings- en persoonlijk groeitraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan en resultaatgericht te functioneren, zonder stress. Er wordt gewerkt met veel ruimte voor persoonlijke vraagstukken, waarbij theorie wordt afgewisseld met oefenen.

Wat kan ik ermee

Wanneer is de opleiding Practitioner NLP + TA en Systemisch Werk iets voor jou?

 • als je persoonlijke ontwikkeling en groei belangrijk vindt
 • als je inzicht wilt in de effectiviteit van (jouw) gedrag
 • als je de keuze wilt hebben je gedrag te veranderen als dat nodig is
 • als je mensen beter wilt leren begrijpen
 • als je wilt leren omgaan met ‘lastige’ mensen
 • als je effectief wilt begeleiden, coachen, managen of opvoeden
 • als je effectief wilt omgaan met problemen en conflicten
 • als je negatieve emoties wilt ‘ruimen’ zodat je je vrijer voelt
 • als je beperkende overtuigingen wilt omzetten in verruimende overtuigingen
 • als je wilt leren schakelen van onvermogende naar vermogende stemmingen
 • als je meer plek wilt innemen en je persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen
 • als je motiverende doelen wilt stellen en deze wilt realiseren
 • als je regie wilt hebben op het realiseren van je verlangens, zoals bijvoorbeeld rust, geluk, voldoening en gezondheid

De opleiding

Werken vanuit NLP + TA en Systemisch Werk

De onderwerpen die in de Practitioner NLP + TA en Systemisch Werk opleiding aan bod komen zijn praktisch toepasbaar, zowel in de bedrijfsmatige als in de persoonlijke omgeving. De kracht van de 3 stromingen, die Plata gebruikt is dat ze elkaar aanvullen en versterken. De synergie zorgt ervoor dat je nog meer uit jezelf en anderen haalt.

Wat is NLP en wat kun je ermee? NLP werkmodellen:

 • communicatiemodel (inzicht in gedrag van jezelf en anderen)
 • neurologische niveaus (effectiever communiceren en problemen oplossen)
 • leerprocessen (hoe haal je het beste uit jezelf)
 • de 3 waarneemposities (schakelen tussen ik – de ander – helikopterview)
 • CRASH en COACH state (regie krijgen over je stemming)
 • New Code NLP (vermogende stemming creëren)
 • submodaliteiten (hoe creëer je je werkelijkheid en hoe kun je hierin sturen)
 • representatiesystemen (effectiever communiceren)
 • rapport en contact (contact maken en het beste uit relaties halen)
 • strategiën (waaronder Disneystrategie voor creativiteit)
 • herkaderen
 • milton en meta-taalpatronen (effectiever communiceren en draagvlak creëren)
 • werken met emotie (vrij worden van ‘oude’ ballast en tijdlijnprocessen)
 • werken met Visual Squash
 • ankeren van hulpbronnen (waaronder de ‘Circle of Excellence’)
 • doelen stellen en realiseren

Wat is TA en wat kun je ermee? TA werkmodellen:

 • egoposities
 • strooks
 • zegels
 • dramadriehoek
 • scriptbesluiten
 • scriptmatig gedrag

Wat is Systemisch Werk en wat kun je ermee? SW werkmodellen:

 • systeem van herkomst (familie)
 • ordening
 • dynamiek van geven en nemen
 • balans
 • persoonlijke plek
 • organisatiesysteem (werk)

Koppeling NLP en Systemisch Werk

De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder en geeft een veelheid aan technieken, waarmee het eigen gedrag en dat van anderen kan worden gestuurd. De ontwikkeling van New Code NLP zorgt ervoor dat je ‘high performance states’ op identiteitsniveau kunt creëren, waardoor je nog succesvoller wordt. De combinatie tussen NLP en Systemisch Werk (werken met familieopstellingen of organisatieopstellingen) zorgt ervoor dat mensen op een diep identiteitsniveau bewust worden van zichzelf en hun gedrag. NLP geeft daarnaast handvatten en technieken om het eigen gedrag en dat van anderen te sturen.

De praktische toepassing van Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren. De TA geeft praktische handvatten voor een betere samenwerking met mensen en het oplossen van problemen. De technieken en modellen van de Transactionele Analyse zijn bij uitstek geschikt voor de praktische toepassing bij het omgaan met anderen.

New Code NLP

Na de ontwikkeling van NLP met Richard Bandler heeft John Grinder met Judith Delozier de ‘New Code NLP’ ontwikkeld. In de ‘New Code’ wordt gewerkt met intenties, staat het onbewuste meer centraal en het richt zich vooral op het veranderen van stemmingen. Binnen de ‘New Code’ wordt deze verandering gecreëerd door middel van speciaal ontwikkelde spelen, met als basis ademhaling, ritme, fysiologie en met gebruikmaking van alle representatiesystemen. Het effect van deze spelen is dat mensen in een meer vermogende stemming komen. Door herhaling wordt dit in de neurologie verankerd, waardoor de stemming automatisch opkomt in situaties waarin dit nodig is. Je zult verbaasd zijn hoe snel verandering door de integratie van New Code soms kan gaan. En het is nog hartstikke leuk om te doen ook.

Voor wie

In functionele zin is de opleiding Practitioner NLP + TA en Systemische Werk zeer geschikt voor personen met de volgende taken, rollen of verantwoordelijkheden

 • personen die veel met mensen werken
 • personen met maatschappelijke taken
 • teamleiders en managers in een organisatie
 • personen in staf- of ondersteunende functies
 • personen die werken in de secretariële ondersteuning
 • personen met mensgerichte taken en HRM-medewerkers
 • loopbaancoaches
 • coaches en begeleiders in de zorg
 • leraren en begeleiders in het onderwijs
 • personen die zich wil ontwikkelen tot individueel begeleider
 • iedereen met een zorgtaak of die mantelzorg verricht
 • ouders die zorgzaam en effectief willen zijn in de opvoeding
 • mediators en adviseurs

Praktisch

Deze NLP, TA en Systemisch Werk opleiding wordt in blokken van 2 dagen gegeven (en een 2-daags evaluatie en examenblok). Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden opleiding Practitioner NLP | TA | SW

Er vindt een intakegesprek plaats met één van de opleiders, waarin de persoonlijke doelen van de deelnemers zullen worden besproken en zal worden bepaald of vooropleiding en ervaring voldoende aansluiten bij het te volgen leertraject.

Opleidingsduur en studiebelasting Practitioner NLP | TA

Het totale aantal bijeenkomsten is 20 dagen in klassikale bijeenkomsten (en enkele gezamenlijke Zoom-sessies). Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00. De Zoom-sessies zijn zeer intensief en daarom iets korter. Daarnaast heeft elke deelnemer persoonlijke ontwikkelingsopdrachten tussen de opleidingsdagen in.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur, het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties en het voorbereiden van de individuele eindopdracht. De totale studiebelasting komt daarmee op ongeveer 230 uur.

De werkwijze in de opleiding Practitioner NLP | Transactionele Analyse | Systemisch Werk is voornamelijk praktijkgericht. Van de deelnemers in deze opleiding wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn het eigen functioneren ter discussie te stellen.

Individuele Coaching
Voor deelnemers van deze opleiding die daar aanvullend behoefte aan hebben, geldt een gereduceerd tarief van 75% voor individuele begeleiding/coaching.

Evaluatie en certificering Practitioner opleiding

Op de laatste opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op ontwikkelde vaardigheden vanuit de Transactionele Analyse en de beheersing van de stof voor het Practitioner NLP examen. Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de toetsing van hun persoonlijke competenties en NLP-vaardigheden, dan zal de deelnemer het NVNLP-erkende NLP Practitioner certificaat ontvangen. Dit diploma geeft de mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan de opleiding Masteropleiding NLP + Transactionele Analyse en Systemisch Werk.

Voor werkgevers: wat levert het op als een medewerker de NLP | TA | SW Practitioner opleiding doet?

 • bewust worden van eigen gedrag
 • effectief feedback geven en ontvangen
 • effectiever communiceren
 • meer regie en initiatieven nemen
 • problemen hanteren en conflicten oplossen
 • creativiteit aanboren en ontwikkeling faciliteren
 • oplossingsgericht werken
 • meer plezier en effectiever samenwerken
 • ziekteverzuim terugbrengen
 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen
 • balans tussen mens en taak
 • overtreffen van klantverwachtingen

Ervaringen

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Peter Donker
  Peter Donker

  Wat heeft deze verdiepende NLP TA cursus mij gebracht? In de basistraining worden veel verschillende theorieën besproken en geoefend. Dit zijn leuke en leerzame oefeningen. Maar ik wilde meer, meer over mijzelf ontdekken. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hoe maak ik keuzes? Wat zijn mijn drivers?

  Tijdens de cursus is het mij duidelijk geworden dat de dingen die ik belangrijk vind, niet altijd daadwerkelijk van mij zijn. De cursus heeft mij op weg geholpen om te ontdekken wat mijn normen en waarden zijn. Door dit te weten creëer ik ruimte voor mijzelf om bewuster keuzes te maken. Dit maakt het ook makkelijker om ergens nee tegen te zeggen; “Deze keuze is voor mij en niet tegen jou”. En ja, het is een proces van vallen en opstaan. Ik ben ook maar een mens… Het mooie is dat ik eindeloos opnieuw kan beginnen…

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Vicky Chittenden
  Vicky Chittenden

  Deze opleiding biedt alle kennis, oefening en vaardigheden op het gebied van NLP, maar is voor mij veel meer een cursus in levenslust. Ik voel mij weer een stukje rijker en dichter bij waar het echt om draait in dit leven: leven!

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Lida de Jong
  Lida de Jong

  Ik deelde mijn gedachten en angst over de evaluatiedagen met de groep. De datum 6 april zal ik niet snel vergeten, waarin het delen volop in de picture was en ik de oefening ‘de weg naar de hemel’ heb mogen doen. Ik ben geslaagd voor de Practitioner.

 • Erika Aigner

  Inmiddels 3 maanden geleden heb ik het schriftelijk examen behaald van mijn NLP Practioner en ik kijk terug op een hele mooie en rijke ervaring, die ik graag met jullie wil delen.

  Ten eerste ben ik heel blij dat ik na een ziekteperiode weer opnieuw de hele Practioner opleiding mocht gaan volgen, waar vind je zo’n persoonlijke service en maatwerk!

  De mensvisie die jullie naar voren brengen, dragen jullie ook zelf uit en maken deze waar.

  Ik leerde van jullie dat ik zelf regie heb over mijn gedachten en ook keuze heb in mijn denken, voelen en doen, zodoende ervaar ik nu veel meer evenwicht in mij zelf en de dagelijkse beslissingen. Dit is voor mij een groeiproces in persoonlijk leiderschap. Het heeft mijn leven verruimd en beperkingen omgezet in mogelijkheden.

  Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Naast het feit dat ik veel van jullie heb geleerd, is het ook dank zij jullie een hele fijne tijd voor mij geweest bij Plata.

 • Anouk Hoeksema

  De Practitioner opleiding heeft mij heel dicht bij mijn kern gebracht op een prachtige, persoonlijke manie. Ik heb nu alle ´tools´ om te werken aan al mijn struikelblokken die mij onbewust belemmerden om mijn doel te kunnen bereiken. De deuren naar mijn doelen staan nu wagenwijd open.

 • Truuske van der Velden

  Gaandeweg kreeg ik (fysieke) klachten, ik verkrampte letterlijk. Bij Plata heeft mijn harnas openingen gekregen en verdriet mocht er zijn. Met name na de opstelling, deskundig begeleid door Rob, ben ik me meer bewust van mijn gedrag.

 • Cars Houthagen

  De training ‘persoonlijk ontwikkeling en professionele communicatie’ is een fantastische ervaring om nieuw gedrag uit te proberen in een veilige omgeving.

 • Lineke van de Scheur

  In grote lijnen is het resultaat van dit jaar dat ik mezelf beter heb leren kennen en keuzes heb gemaakt in mijn relatie en mijn werk, waardoor er meer helderheid is voor mezelf, mijn partner, mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden en mijn medewerkers. Ik ervaar meer evenwicht en ontspanning!

 • Natalie Verschoor

  In mijn privésituatie is meer rust gekomen, nog meer bewuster leven in het hier en nu. Onzekerheden zullen blijven, maar ze hebben een plaats ingenomen in mijn leven. Het laatste jaar heb ik ervaren dat ik het daadwerkelijk leuker voor mezelf kan maken en dat dit ook gewaardeerd wordt!

  Ik vind het mooi om te zien dat mijn stemming zeer bepalend is voor wat ik kan bereiken bij mijzelf en zeker ook bij anderen.

 • Daphne Kiekebos

  Mijn droom is om te reizen en door deze Practitioner opleiding ben ik erachter gekomen hoe belangrijk het is om naar je eigen verlangens te luisteren. Het heeft mij de push gegeven om ervoor te gaan, om helemaal voor mezelf te gaan!

 • Petra van Oorschot

  De familieopstelling gaf mij inzicht in wat van mij is en wat van de ander. Het maakte dat ik de liefde weer beter kon voelen stromen, dat de relatie verbeterde en dat ik mijn grenzen duidelijker kon gaan verwoorden!

 • Jolanda Broekzitter

  Van te voren had ik niet kunnen bedenken dat de Practitioner opleiding mij zoveel waardevolle inzichten zou geven en nog geeft. De puzzelstukjes vallen ineen. Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst!

 • Arjette van Noort

  Ik was gewend om me altijd sterk te houden en vond het niet daardoor ook niet makkelijk om mensen heel dichtbij te laten komen. Ik voelde wel dat dit écht contact in de weg kan staan. In de cursus heb ik me een aantal keer kwetsbaar opgesteld. Dit heeft me veel gebracht. De reacties die ik terugkreeg waren zonder uitzondering warm en begripvol. Me kwetsbaar opstellen gaat me nu makkelijker af, mede door deze positieve ervaringen!

  In de cursus persoonlijke ontwikkeling leerde ik dat ik altijd invloed heb op wat er in mijn leven gebeurt. Soms zijn er inderdaad situaties waarin je geen invloed hebt op de gebeurtenis zelf, of de externe omstandigheden. Ik zag het glas dan al snel als halfleeg. Dankzij de cursus ben ik nu echter veel flexibeler in mijn gedachten én mijn gedrag. Doordat ik invloed heb op hoe ik ermee omga, is een positieve uitkomst ineens binnen handbereik. Voor zover het glas tegenwoordig al half gevuld is, is het nu halfvol. Voor mij een verschil van dag en nacht waardoor ik veel beter en makkelijker met nieuwe uitdagingen en veranderingen kan omgaan!

 • Marianne Neijssen

  De Practitioner is voor mij een reis door het verleden en heden geweest. Een reis vol ups en downs, maar uiteindelijk een fantastische reis waarbij ik tot vele, nieuwe inzichten ben gekomen. Alles met behulp van de trainers van Plata, waarvoor onmetelijk veel dank!

 • Simoniek Hollander

  Het is het begin van een prachtig proces. Een cadeau aan mijzelf. Het zaadje is gezaaid…

 • Leslie van Schijndel

  De opleiding vond ik erg interessant. Het was goed toepasbaar, waardoor het mij veel gebracht heeft.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Practitioner NLP | TA | SW past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP