Wetende veld (SW)

Het wetende veld is een, zowel fysieke als energetische, afgebakende ruimte waarin een constellatie wordt neergezet. Met ‘wetend’ wordt in deze context bedoeld dat een mens ervaringen heeft opgedaan waar het lichaam weet van heeft. Het lichaam communiceert deze ervaringen met gevoelens, bijvoorbeeld een angstprikkel, of een juichkreet.  Dit kunnen ervaringen in ons eigen leven betreffen en het kunnen overgenomen gevoelens betreffen van anderen uit de historie.

Terug naar overzicht