De Grote Orde (SW)

De Grote Orde verwijst naar het grote geheel waar we deel van uitmaken. Bert Hellinger spreekt in dit verband vaan van de Grote Ziel. De cliënt kan door een constellatie de Orde beleven. Wanneer vanuit deze orde zijn ouders naast elkaar en tegenover hun kinderen staan, ervaart hij grote rust; hij voelt dat het zo klopt. Het herstellen van de Orde heeft daardoor een diepgaand effect.

Terug naar overzicht