Opleidingstrajecten

Practitioner opleiding
NLP | TA | SW

Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie 20 dagen
In de Practitioner NLP, TA en Systemisch Werk, werk je aan je eigen persoonlijk ontwikkelingstraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan, zonder stress. >

TA in Praktijk
Meer geluk in werk en leven

Werken met de 15 routekaarten
naar succes in werk en leven
6 dagen
Persoonlijk welzijn, arbeidsgeluk en mentale vitaliteit, daar gaat het om in deze opleiding. Zowel bij het nemen van regie in je eigen ontwikkelingsproces als om autonomie te versterken bij mensen, die je vanuit je werk begeleidt. >

Weg van veranderen
trainersopleiding

Leren ontwikkelen en
trainen bij veranderingsprocessen
10 dagen
De Weg van veranderen is een trainersopleiding voor wie veranderingsprocessen begeleidt of daarbij groepen traint. De ambitie in deze opleiding is, dat je mensen op identiteitsniveau begeleidt. >

Masteropleiding persoonlijk en professioneel leiderschap

Van leiderschap naar meesterschap
Masteropleiding NLP|TA|Systemisch Werk
22 dagen
In de Master opleiding NLP | TA | SW werk je aan vakmanschap en ontwikkel je meesterschap. Van daar uit leer je om bij het begeleiden van individuen en groepen vorm te geven vanuit passie en verlangen. >

Groepsdynamisch werken in teams organisaties

Werken in de onderstroom en emotionele structuur binnen groepen 7 dagen
In de leergang Groepsdynamisch werken krijg je inzicht in de werking van de onderstroom binnen groepen en leer je werken met de emotionele structuur bij veranderingsprocessen binnen organisaties. >

Werken met
Opstellingen

Leren werken binnen het familie- en organisatiesysteem 10 dagen
Opleidingstraject voor wie binnen groepen of in de eigen coachpraktijk vraagstukken en thema's van cliënten of medewerkers bij de bron wil aanpakken, door te werken vanuit het organisatie- of familiesysteem. >

TA | Management & Organisatieontwikkeling

Sturing geven met TA binnen complexiteit van organisaties 10 dagen
TA opleidingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken en die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. >

Karakteranalyse en opstellingenwerk in de praktijk

Inzicht in de onderliggende kenmerken van gedrag 6 dagen
In deze opleiding leer je werken met het deze methodieken, waardoor je inzicht krijgt in de verschillende kenmerken, die onder het gedrag van mensen liggen (en van jezelf). Zo krijg je meer grip in de omgang met mensen. >

Leidinggeven met persoonlijk kompas

Over persoonlijk leiderschap, zelfinzicht en innerlijk kompas 10 dagen
Ontwikkelingstraject voor als je een leiderschapsrol vervult binnen team of organisatie. Je leert vanuit zelfinzicht en met innerlijk kompas richting geven aan anderen. Gezamenlijke doelen worden makkelijker bereikt. >

TA in de school voor leraren en
andere onderwijsprofessionals

Persoonlijke interactie met leerlingen, ouders en collega's versterken 6 dagen Onderwijs opleiding
De Transactionele Analyse (TA) is een praktische, heldere methode die door iedereen te begrijpen is. In de opleiding leer je werken aan het versterken van jouw persoonlijke interactie met leerlingen, ouders en collega's. >

Transactionele Analyse voor Schoolleiders

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam 8 dagen Onderwijs opleiding
Verbinden en veranderen binnen het schoolteam. In de TA voor Schoolleiders wordt gewerkt met de Transactionele Analyse. De TA is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten leren, denken en handelen. >

De leraar als verbindende kracht in caring en daring

Secure Base: werken vanuit de paradox van veiligheid en risico 6 dagen Onderwijs opleiding
Iedere organisatie heeft te maken met onderliggende onbewuste dynamieken die het gedrag van mensen in teams bepalen – zo ook de schoolorganisatie. Thema’s als veiligheid en onveiligheid zijn daarbij actueler dan ooit. >

Compacte trainingen

Systemische principes in hiërarchische relaties

Persoonlijk leiderschap systemisch doorzien 2 dagen
Compacte training waarin je aan de hand van theorie en oefeningen inzicht krijgt in de Systemische principes en de werking daarvan ervaart met name in de relatie leidinggevende-medewerker, ouder-kind of leraar-leerling. >

Effectieve communicatie
met NLP + TA basistraining

Praktische basistraining met concepten uit NLP + TA 3 dagen
Praktische training waarin je werkt met de meest effectieve modellen uit de NLP en TA als bewustwordings- en communicatietechniek. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten om snel veranderingen in gang te zetten. >

Strategisch Coachen masterclass voor professionals

Mensen en teams
coachen op autonomie
2 dagen
Strategisch Coachen richt zich op het ontwikkelen van coachtechnieken om mensen en organisaties te coachen bij het ontwikkelingsproces naar een specifiek doel in de toekomst, waarbij autonomie centraal staat. >

De Weg van Wens naar Werkelijkheid

De natuurlijke weg om
jouw wensen vorm te geven
2 dagen
‘Wensen tot werkelijkheid maken is de natuurlijke bloei van een mens’. Als mensen de ruimte in hun leven kunnen ervaren om te groeien en te bloeien, leven zij optimaal en ervaren zij energie en passie in het leven. >

NLP en TA verdiepende training
jouw innerlijke regie

Persoonlijke effectiviteit en krachtiger keuzes maken 3 dagen
Inspiratie, motivatie en keuzes maken. Kijk hoe je vanuit jouw individuele waarden richting kan geven aan een nieuwe beweging naar meer balans, persoonlijke effectiviteit en regie op je werk en in privé. >

Introductietraining Systemisch Opstellingenwerk

Inzicht in hoe de systemische ordeningen werken 2 dagen
Het wonder van het opstellingenwerk geeft ruimte, kan verlichting geven, kan grenzen stellen makkelijker maken en daarmee openingen creëren voor zingeving en toelaten van succes. En een mens weet meer dan hij denkt. >

TA 101 | basistraining Transactionele Analyse

Inzicht in en werken met de Transactionele Analyse 2 dagen
Officiële basistraining voor de TA, waarin je inzicht krijgt in de basisideeën van de TA en je leert hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in jouw professionele werkomgeving of in de privé-context. >

Vrouwelijk Leiderschap
de bron van de vrouw

De verbindende kracht
van vrouwen
2 dagen
Workshop waarin je als vrouw vanuit de vrouwelijke principes jouw leiderschap onderzoekt en vormgeeft en je inzicht krijgt hoe het vrouwelijke verbindt en op het proces gericht is. Ook wordt gewerkt met de relatie moeder - dochter. >

TA en luisteren naar de taal van het lichaam

Verdiepend werken met persoonlijke patronen 2 dagen
De training Persoonlijk werken met TA en de taal van het lichaam geeft je de gelegenheid om te werken vanuit dieper liggende patronen. Lichamelijke signalen vragen naar een antwoord dat aansluit op dieper liggende behoeften. >

Korte workshops | avonden

Supervisie voor Systemisch Werk professionals

Praktijkervaring opdoen met opstellingenwerk 10 avonden
Deze speciale supervisiereeks, waarin opstellingen worden neergezet en geanalyseerd, is ontwikkeld voor begeleiders die praktijkvragen willen inbrengen en ervaring willen opdoen met het opstellingenwerk. >

Reeks avonden familie- en organisatieopstellingen

De kracht van opstellingenwerk ervaren als begeleider, cliënt of toeschouwer 10 avonden
Praktijkavond voor cursisten van één van de Systemisch Werk opleidingen van Plata en voor mensen die daar vanuit een andere bron ervaring mee hebben, waarin opstellingen worden neergezet en geëvalueerd. >

Professionaliserings-
avonden

Uitwisseling en verdieping vanuit
de dagelijkse werkpraktijk
1 avond
Leer- en ontwikkelavonden voor wie persoonlijke vraagstukken wil uitwisselen, thema's wil inbrengen uit de werkpraktijk en supervisie en feedback wil op gebruikte interventies en oefen- en werkmethoden. >

Individuele trajecten

Individuele begeleiding op loopbaan en werk

Concrete stappen zetten om je loopbaan vorm te geven Op afspraak
Met een gerichte loopbaan begeleiding of een individuele coaching op het werk worden belemmeringen geanalyseerd, openingen voor succes gecreëerd en een stappenplan voor de toekomst vorm gegeven. >

Coaching in ouderschap en opvoeding

Ondersteuning bij het vinden van plek in het familiesysteem Op afspraak
Oudercoaching zorgt ervoor dat jij je eigen plek weet te vinden in het familiesysteem, zodat je daarin zelf kunt 'thuiskomen'. Dan pas kun je werkelijk de ouder zijn voor je kind, die het nodig heeft. >

Persoonlijke coaching en begeleiding

Uitwerken van persoonlijke thema's en openingen creëren naar de toekomst Op afspraak
In persoonlijk begeleiding kun je werken met jouw concrete vragen of thema’s, of die nu in de werkomgeving spelen of in de privésfeer - en vaak ook een combinatie van beiden. Daarbij wordt ook het zelfinzicht vergroot. >