Opleidingstrajecten

Practitioner opleiding
NLP | TA | SW

Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie 20 dagen €1000,- korting met STAP
In de Practitioner NLP, TA en Systemisch Werk, werk je aan je eigen persoonlijk ontwikkelingstraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan, zonder stress. >

Masteropleiding coaching en professioneel leiderschap

Van leiderschap naar meesterschap
Masteropleiding NLP|TA|Systemisch Werk
22 dagen
In de Masteropleiding NLP | TA | SW werk je aan vakmanschap en ontwikkel je meesterschap. Van daar uit leer je om bij het begeleiden van individuen en groepen vorm te geven vanuit passie en verlangen. >

TA | Management & Organisatieontwikkeling

Sturing geven met TA binnen complexiteit van organisaties 10 dagen
TA opleidingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken en die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. >

Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA

Jaaropleiding
Transactionele Analyse
12 dagen
Deze opleiding Transactionele Analyse is een ontwikkelingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van zijn of haar eigen emoties, gevoelens, gedachten en overtuigingen te onderzoeken. >

Weg van veranderen
voor trainers en leiders

Leren ontwikkelen en
trainen bij veranderingsprocessen
10 dagen
De Weg van veranderen is een opleiding voor wie veranderingsprocessen begeleidt of daarbij groepen traint. De ambitie in deze opleiding is, dat je mensen op identiteitsniveau begeleidt. >

Werken met
Opstellingen

Leren werken binnen het persoonlijke en het organisatiesysteem 10 dagen
Opleidingstraject voor wie binnen groepen of in de eigen coachpraktijk vraagstukken en thema's van cliënten of medewerkers bij de bron wil aanpakken, door te werken vanuit het organisatie- of familiesysteem. >

Compacte trainingen

Effectieve communicatie
met NLP + TA basistraining

Praktische basistraining met concepten uit NLP + TA 3 dagen
Praktische training waarin je werkt met de meest effectieve modellen uit de NLP + TA als bewustwordings- en communicatietechniek. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten om snel veranderingen in gang te zetten. >

TA 101 | basistraining Transactionele Analyse

Inzicht in en werken met de Transactionele Analyse 2 dagen
Officiële basistraining voor de TA, waarin je inzicht krijgt in de basisideeën van de TA en je leert hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in jouw professionele werkomgeving of in de privé-context. >

Systemisch Werk
basistraining

Inzicht in hoe de systemische ordeningen werken 2 dagen
Het wonder van het Systemisch Werk geeft ruimte, kan verlichting geven, kan grenzen stellen makkelijker maken en daarmee openingen creëren voor zingeving en toelaten van succes. En een mens weet meer dan hij denkt. >

Groepsdynamisch werken en Systeemdenken

Bewustwording van structuren en dynamieken binnen groepen 4 dagen
In de training wordt gewerkt vanuit psychodynamisch onderzoek van teamstructuren gekoppeld aan organisatieopstellingen. Onzichtbare groepsprocessen worden zichtbaar. >

Strategisch
coachen

Verminderen van weerstand en werken naar autonomie 4 dagen
Opleiding waarin je leert werken met je cliënt, of met medewerkers of leerlingen vanuit de zogenaamde Coachmatrix. Onderliggende patronen van de cliënt leer je herkennen en hierna kun je hen begeleiding bieden om tot juiste herbesluiten te komen. >

Contact maken en
van betekenis zijn

Contact maken en
van betekenis zijn
4 dagen
In deze training ga je op reis naar binnen, een beetje ‘graven in je historie’, én vooral ook via het hier en nu voorwaarts. Waar ligt eigenlijk jouw verlangen? Hoe zou jij ‘jezelf’ willen zien? >

Zelfcoaching en
zelfbelemmeringen overwinnen

In vrijheid keuzes
maken
4 dagen
In de training leer je hoe jouw gedrag van nu ontstond. Je krijgt uitleg over hoe je soms in tegengestelde krachten terechtkomt, wat een verlammend effect kan hebben op je functioneren. >

Trainer van
groepen worden

Veranderingsprocessen
begeleiden
4 dagen
Werken met groepen, met teams en met systemen is altijd een dynamisch proces waarin motieven, kennis en vormen overgedragen worden. Het vraagt leiderschap en ‘vakmensschap’. >

Zelfvertrouwen
en zelfexpressie

vanuit systemisch werk en creatief vermogen 4 dagen
Tijdens deze opleiding ga je de kracht van zelfexpressie en creativiteit ervaren om jezelf krachtig en effectief te uiten. Je zult meerdere disciplines aangereikt krijgen om te kunnen bepalen welke vorm het beste voor jou werkt. >

Professioneel adviseren
vanuit TA

Van zelfkennis naar een resultaatgerichte advisering 4 dagen
Je krijgt in deze training helder hoe deze inzichten je helpen om effectiever te worden in het werk dat je doet. Je wordt er een betere professional van met meer flexibiliteit en creativiteit in jouw advisering. >

De Weg van Wens
naar Werk

Vind je weg om een
nieuwe richting in te slaan
4 dagen
‘Wensen tot werkelijkheid maken is de natuurlijke bloei van een mens’. Als mensen de ruimte in hun werk en leven kunnen ervaren om te groeien en te bloeien, wordt het makkelijker een nieuwe richting in te slaan. >

Karakteranalyse
in de praktijk

Inzicht in de onderliggende kenmerken van gedrag 4 dagen
In deze opleiding leer je werken met het deze methodieken, waardoor je inzicht krijgt in de verschillende kenmerken, die onder het gedrag van mensen liggen (en van jezelf). Zo krijg je meer grip in de omgang met mensen. >

(SKJ) Communiceren en
begrenzen vanuit verbinding

Effectief communiceren en omgaan met weerstand voor jeugdprofessionals 3 dagen SKJ geregistreerd
In deze SKJ training ontwikkel je bewustzijn op de impact van jouw gedrag en communicatie vanuit NLP en TA en leer je te reflecteren op hoe je kunt begrenzen en om kunt gaan met weerstand. >

Korte workshops | avonden

Supervisie voor Systemisch Werk professionals

Praktijkervaring opdoen met opstellingenwerk 10 avonden
Deze speciale supervisiereeks, waarin opstellingen worden neergezet en geanalyseerd, is ontwikkeld voor begeleiders die praktijkvragen willen inbrengen en ervaring willen opdoen met het opstellingenwerk. >

Reeks avonden familie- en organisatieopstellingen

De kracht van opstellingenwerk ervaren als begeleider, cliënt of toeschouwer 1 avond of meerdere avonden
Praktijkavond voor cursisten van één van de Systemisch Werk opleidingen van Plata en voor mensen die daar vanuit een andere bron ervaring mee hebben, waarin opstellingen worden neergezet en geëvalueerd. >

Individuele trajecten

Individuele begeleiding op loopbaan en werk

Concrete stappen zetten om je loopbaan vorm te geven Op afspraak
Met een gerichte loopbaan begeleiding of een individuele coaching op het werk worden belemmeringen geanalyseerd, openingen voor succes gecreëerd en een stappenplan voor de toekomst vorm gegeven. >

Coaching in ouderschap en opvoeding

Ondersteuning bij het vinden van plek in het familiesysteem Op afspraak
Oudercoaching zorgt ervoor dat jij je eigen plek weet te vinden in het familiesysteem, zodat je daarin zelf kunt 'thuiskomen'. Dan pas kun je werkelijk de ouder zijn voor je kind, die het nodig heeft. >

Persoonlijke coaching en begeleiding

Uitwerken van persoonlijke thema's en openingen creëren naar de toekomst Op afspraak
In persoonlijk begeleiding kun je werken met jouw concrete vragen of thema’s, of die nu in de werkomgeving spelen of in de privésfeer - en vaak ook een combinatie van beiden. Daarbij wordt ook het zelfinzicht vergroot. >