SMART goals (NLP)

Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Het begrip kwam in de jaren 90 op onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven. Theoretisch en praktisch zijn er verschillende varianten van het Smart-principe.

De letters van SMART staan voor:

Specifiek – Is de doelstelling eenduidig? Specifiek, wat wél, wat niet.
Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
Realistisch – Is het doel haalbaar?
Tijdsgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Binnen het domein van de persoonlijke ontwikkeling is het SMART-principe eveneens toepasbaar. Wanneer trainer/coach en deelnemer SMART afspraken maken dan is de kans op succesvolle gerichte persoonlijke ontwikkeling aanwezig. Van belang is hierbij dat men in ere houdt dat persoonlijke ontwikkeling en groei zich als zodanig niet direct in een letterlijk tijdsgebonden systeem laten vangen. Het leerproces kan na afloop van een succesvol traject nog jaren voortgang vinden.

Terug naar overzicht