Voorkeur-representatiesystemen (NLP)

Wanneer je naar een film kijkt (visueel), wekt dat vaak gevoelens (kinesthetisch) op. Deze gevoelens worden voor een groot deel veroorzaakt door de geluiden, stemmen, muziek en zelfs de stilte (auditief). Mensen hebben gewoonlijk de voorkeur voor één van deze drie zintuigen bij het registreren van een ervaring. Onderstaand een uitleg.

Visueel: Mensen die visueel zijn ingesteld staan of zitten vaak met opgeheven hoofd en hun ogen zijn vaak omhoog gericht. Zij ademen vanuit het bovenste deel van hun longen. Ze zitten vaak naar voren op hun stoel en zijn meestal goed georganiseerde, verzorgde mensen. Zij onthouden door het zien van beelden en zijn minder gauw afgeleid door lawaai. Vaak vinden zij het niet gemakkelijk om mondelinge aanwijzingen te onthouden omdat hun gedachten geneigd zijn af te dwalen. Uiterlijk is voor hen belangrijk. Visueel ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het er goed UITZIET.

Auditief Tonaal: Mensen die auditief ingesteld zijn, bewegen hun ogen vaak (horizontaal) opzij. Zij ademen vanuit het midden van de borstkas. Een karakteristieke eigenschap is dat zij vaak in zichzelf praten en dat ze gemakkelijk worden afgeleid door lawaai (sommigen bewegen zelfs hun lippen terwijl ze in zichzelf spreken). Zij kunnen auditieve informatie gemakkelijk herhalen, leren door te luisteren en houden gewoonlijk van muziek en praten door de telefoon. Auditief ingestelde mensen vinden het prettig te worden VERTELD of ze het goed doen en zij zijn gevoelig voor de ‘tone of voice’. Auditief ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed KLINKT.

Kinesthetisch: Een karakteristieke eigenschap van mensen die kinesthetisch zijn ingesteld, is dat zij vanuit het onderste deel van hun longen ademen, zodat je hun buik tijdens het ademen ziet bewegen. Zij bewegen en spreken vaak langzaam. Zij zijn gevoelig voor fysieke beloningen zoals schouderklopjes, etc. Zij gaan ook dichter bij mensen staan dan bijvoorbeeld visueel ingestelde mensen. Zij onthouden door iets te doen of ergens doorheen te wandelen.Kinesthetisch ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed VOELT.

Auditief Digitaal: Deze mensen praten vrij veel in zichzelf. Zij herinneren en onthouden zich dingen door bepaalde stappen, procedures of volgordes. Ze kunnen ook eigenschappen van de andere representatiesystemen vertonen. Auditief digitaal ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het KLOPT.

Terug naar overzicht