Verbaal

Het woord komt van het Latijn verbalis, wat mondeling betekent. Het woord verbaal heeft betrekking op het spreken en niet op het schrijven. Verbale communicatie staat tegenover non-verbaal, wat zoveel betekent als: het zich uitdrukken door middel van gebaren en mimiek.

Terug naar overzicht