Blog

Waarom ontstaat er iedere keer conflict?

Aan het begin van mijn carrière werkte ik met een team waar alles lekker liep. Maar ik had één collega met wie ik altijd gedoe had. Ik begreep er niks

Dennis’ vakantieblog

Vandaag kreeg ik een appje van Daphne (mijn vrouw), ze schreef: “Ik heb zo zin in vakantie met jou.” Nou ik kan je vertellen, dat deed wel iets met mijn

Autonomie en Verbinding

In de huidige tijd is het niet meer zo vanzelfsprekend dat wij ons verbonden voelen met elkaar. Er lijkt steeds vaker geschopt te worden tegen de gevestigde orde. Alles wat

Afwijzing? Wat een kans!

We zijn allemaal wel ergens bang voor. Op het werk, bij spreken in het openbaar, in de liefde. Of bang om afgewezen te worden. Een heel normaal verschijnsel, maar voor

Het glazen plafond creëren we onbewust deels zelf

Er wordt veel geschreven over vrouwelijk leiderschap en meer vrouwen aan de top. En over het glazen plafond. Dat thema roept veel reacties en meer dan eens weerstand op. Er is geen eenduidige oplossing. Wat we wel weten is dat veel organisaties bij lange na niet het streefgetal van 30% vrouwen in topposities behaalt.

Invoegen, niet botsen en in je eigen baan blijven!?

Al rijdend, laat ik Leiden achter mij, ga ik op in de massa automobilisten die allemaal onderweg zijn naar Ergens. Ik ga mee in de grote beweging. Invoegen, niet botsen en in je eigen baan blijven.

Vrouwelijk Leiderschap in Organisaties

Diversiteit in de Boardroom en hoger management Er wordt veel onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen aan de top, hun arbeidsparticipatie en gelijke arbeidsvoorwaarden. In een recent onderzoek van McKinsey

Leer je vanuit script of met plezier?

We zijn allemaal kind geweest. En al heel jong zijn we als kind gaan leren door te experimenteren. Nieuwe dingen leren we vanuit behoeften, nieuwsgierigheid en onze fantasie kent nog

Gun jezelf jouw vrije kind-momenten!

Yess, de vakantie staat voor de deur. Mijn kinderen hebben al vakantie. Nog even en dan is het voor Daphne en mij ook vakantie. In de zomervakantie gaan wij, net

“Mag het kind op de schommel?” (3)

Op het schoolplein stond een ouder me nog even op te wachten. Ze vond het een boeiende bijeenkomst, waarvan ze ook voor zichzelf wat had opgestoken.

“Mag het kind op de schommel?” (2)

De spiegel van het kind dat niet wist wanneer het mocht schommelen, kreeg een vervolg. Tijdens een teamdag kwam het belang van ouderparticipatie volop in beeld. De vraag kwam naar voren op basis waarvan bepaald kon worden, over het wel of niet mogen schommelen door het kind.

“Mag het kind op de schommel?” (1)

Het kind spiegelt in doen en laten wat het meekrijgt van de opvoeders thuis, op school, bij de BSO of in welke context dan ook. Het kind spiegelt het voorbeeld van volwassenen. Die spiegelingen zijn iets voor de opvoeders om op te pakken. En intussen mag het kind schommelen.

Spiegelingen

Spiegelingen zijn uitzichten, die er slechts een kort moment zijn. Dan verandert er al weer iets. Spiegelingen vervelen daardoor nooit. Er is altijd weer ruimte voor een nieuw uitzicht.

Respect graag!

Als je jezelf deze systemische vragen stelt, creëer je ruimte voor het antwoord. Je staat ervoor open. Je gaat meer zien dan kijken, meer luisteren dan horen.

Ouder – Kind

Ieder mens is kind van ouders. Zonder ouders is er geen leven mogelijk. In de relatie ouder – kind wordt het leven doorgegeven. De relatie ouder – kind is ten diepste bepalend voor ons leven.

OpVoeden

“Opvoeden is het in het aardse leven op voeding brengen van het kind, totdat het kind in de eigen voeding kan voorzien.” Het is deze zin, die vanaf het moment dat ik die voor het eerst geschreven had, mijn aandacht bleek trekken.

Onderwijs

Actueel is in het onderwijsveld, hoe ‘passend onderwijs’ vorm gegeven kan worden. Het gaat hierbij om kinderen die al dan niet in het reguliere onderwijs een plek zouden moeten krijgen.

Man – Vrouw

In een relatie hebben mannen en vrouwen een authentieke plek met een eigen energie. Het is belangrijk dat de partners elkaar deze plek ook geven. Daarmee wordt bedoeld, dat de vrouw zich als vrouw beleeft en de man zich als man.

In het kleine is het grote ook

De laatste correcties aan het boek ‘Spiegelingen’ vinden nu plaats. Ja, toch nog maar een keertje, voor alle zekerheid. Uit zorgvuldigheid.

Het perspectief van deelnemen

De mens is een levend wezen. Leven vraagt om beweging. Als deelnemer ondernemen we acties. Deelnemen vraagt om te bewegen. Bewegen, be-wegen, is de weg begaan. Als we de weg begaan, dan wordt de weg begaanbaar.

Het perspectief van de grens is verbinding

We bestaan, omdat er verbinding is. Het kind komt in het leven, doordat de ouders zich hebben verbonden. Het kind is verbonden met de ouders. Dat is niet de vraag. Het is eenvoudig een feit. Zonder verbinding is er geen bestaan.

Het land van komen en gaan

Het boek is af. De presentatie is geweest. We hebben het moment in Katwijk met zo velen gevierd. Dat was heel fijn! Wat ik prachtig vond om te ervaren was, hoe goed hartelijke contacten ons doen.

Het extra’s in vermogen en onvermogen

Ieder mens kent een vermogen en een onvermogen. De illusie van de onafhankelijkheid voorbij, levert het onvermogen ons op, dat we een hulpvraag aan een ander mogen stellen en ons zo verbinden.

Hartelijke ongelijkheid!

We worden er echt niet beter van, als we allemaal gelijk zijn. Het wordt volgens mij vooral heel saai dan. Het verschil maken lukt niet. Elkaar aanvullen gaat niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Eren

Het leven begint als steeds met aannemen en dat betreft ook het aannemen van de principes waarmee ieder mens, als kind van ouders, het leven heeft gekregen.

Eren van de historie

Mensen groeien op in een wereld waarin niet alles ideaal is, soms zelfs verre van dat. Van kleins af aan leren mensen hun kinderen om in een onvolmaakte situatie te overleven. Dit overleven vraagt om bepaalde gedragspatronen aan te houden.

Elkaar ontmoeten

Misschien ben je net als ik weer terug van vakantie. Voor mij was het een enerverende periode. Het is fijn om weer door het huis van Plata te banjeren.

De spiegel van het kind

Opvoeden vraagt de volwassen taak op te nemen om open te staan voor wat het kind in je wakker roept.

Aannemen en Doorgeven

De taak van de ouder is het leven in liefde door te geven. De taak van het kind is het leven in liefde aan te nemen.

Ontmoeting en Spiegeling

Slenterend door de stad Leiden, met haar mooie huizen, grachten en straten, hoorden wij (mijn collega Koert en ik) ineens een doffe klap, alsof er iets tegen een raam aan vloog. Even verderop lag een vogel op de grond, dichterbij gekomen zagen wij dat het een specht was.

De ijsvogel

Al een tijdje vliegt er hier bij ons in de buurt een opvallend blauw met oranje vogeltje, een ijsvogeltje. Ik kom hem vaak tegen als ik onze hond Fiep ga uitlaten.

Je eigen plek innemen

De wereld om ons heen is constant in beweging en dat vraagt van mensen en organisaties om daarbinnen hun plek in te nemen. Hoe doe je dat je plek innemen?

Leren omgaan met pesten

Pesten is nu vaak een gegeven. Een belangrijke stap zou kunnen zijn om ermee te leren omgaan. Als het pesten geen vat meer op ons krijgt dan zal de pester ander gedrag gaan vertonen.

Angst als bron van groei!

Angst is niets anders dan omgekeerd vertrouwen; het is het vertrouwen in het kwaad in plaats van in het goede – Florence Scovel Shinn – Angst als overlevingsmechanisme Interne Voorstelling

Gun jezelf een intern referentiekader

Laat jij je weleens leiden door wat anderen tegen je zeggen? Beïnvloed dat je stemming weleens op een negatieve manier? Wat doet dat met je zelfvertrouwen? Hoe weet je trouwens

Overtuigingen: Van ‘vloek’ naar vrijheid

Van beperkende- naar verruimende overtuigingen. Heb je het sprookje De Kikkerkoning van de gebroeders Grimm weleens gelezen? Het sprookje waarin de prinses een kikker kust waarna er een mooie prins

Slapende honden? Wakker maken!

Ken je het gezegde: ‘geen slapende honden wakker maken’? En sta je wel eens stil bij het effect daarvan? Als je slaapt zoals deze man dan kun je niet sturen.

Zitten is het nieuw roken!

Ken jij deze uitspraak al van de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder? “Wereldwijd wordt de gemiddelde mens steeds minder actief, steeds luier”. Bekende gevolgen zijn overgewicht, obesitas, diabetes, hoge bloeddruk

Doe eens wat anders! Doe alsof!

Een van de meest krachtige NLP-kaders is: Doe alsof! Waarom zou je dat willen? Mensen maken met behulp van hun zintuigen kaarten van de werkelijkheid. Met ‘de kaart is niet

Merkstenen als innerlijke gids!

Heb je wel eens gewandeld door de bergen en je laten leiden door merkstenen? De afgelopen vakantie heb ik zes dagen gewandeld op het vulkanisch eiland La Palma. Gestapelde stenen

Succes Ligt Voor Het Oprapen!

Welk idee wil jij graag vormgeven? Welke wens wil jij tot werkelijkheid maken? Wat is de naam van je verlangen? Ieder mens heeft doelen, wensen en verlangens! Toch worden ze

Wil jij jezelf zijn?

In de missie van Plata staat dat wensen tot werkelijkheid maken de bloei is van ieder mens. Hoe komt het toch dat het lang niet altijd lukt om tot bloei

Weerstand als zelfbescherming

Heb je wel eens meegemaakt dat het je maar niet lukt om op een diepere laag contact met iemand te maken? Ken je die momenten waarop je ervaart dat er een

Opdenken in een professionele cultuur

OPDENKEN IN EEN PROFESSIONELE CULTUUR Dankbaar dat mijn eerste klus er weer een is met een schoolteam dat zich ontzettend graag wil ontwikkelen richting een professionele cultuur. Met elkaar gestoeid,

Een kreeft vermijdt niet

Mensen zijn geneigd stress te vermijden. En veranderprocessen in organisaties en teams leiden juist tot stress. Of het nu angst voor het nieuwe is, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling naar een