Module (SW)

Een module is een werkvorm, een afgebakend onderdeel binnen een constellatie met als doel de orde te herstellen. De begeleider herkent een verstrikking in het systeem van de cliënt. Met behulp van een (of meer) module(s) begeleidt de begeleider het proces van herstel van ordening. Met behulp van deze werkvormen wordt de cliënt begeleid naar de geordende situatie zoals deze volgens de wetten van het systemisch werk is. De begeleider kiest voor een specifieke module. We noemen hier een paar modules bij naam; afbakening, teruggave, eer geven.

Terug naar overzicht