Metamodel (NLP)

Het Metamodel in neurolinguïstisch programmeren (NLP) beslaat een set van vragen met als doel informatie nauwkeuriger of concreter te maken door de grenzen van iemands wereldbeeld uit te dagen en uit te breiden. Denk bijv. aan het beperkende effect van generalisaties, vooronderstellingen of het weglaten van informatie. Niet geuite, verborgen informatie komt dan volgens NLP naar buiten. Volgens NLP reageren mensen op gebeurtenissen op basis van hun interne beelden, geluiden en gevoelens. Deze ervaringen worden in de hersenen gelabeld en verzameld in groepen of categorieën.

Het metamodel is een methode om iemand te helpen om van een beperkt wereldmodel terug te gaan naar de oorspronkelijke, door zintuigen opgedane ervaringen waarop dat model gebaseerd was, waardoor gedragsverandering bereikt kan worden.

Terug naar overzicht