Overdracht

Het begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel dat mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd.
Wanneer iemand relaties uit het verleden als ‘onaf’ en onbevredigend ervaart, zal hij de neiging hebben die relaties in het hier en nu ten aanzien van anderen te herhalen. Het is een onbewuste poging de relatie alsnog bevredigend te laten verlopen. Je zou kunnen zeggen dat kindervaringen herhaald worden met volwassen kracht.
De volwassen logica ontbreekt. Het herhalen van de oude patronen leidt of tot teleurstelling of tot bevrediging waarbij iemand wel afhankelijk blijft. Door de overdracht te leren hanteren wordt het mogelijk te genieten van de mogelijkheden die het contact in het hier en nu wel biedt.

Terug naar overzicht