Waarde

Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief, hier werken we naar toe. Waarden zijn hoogstpersoonlijke, individuele overtuigingen over wat belangrijk voor ons is. Je waardestelsel is het referentiekader van waaruit je keuzes maakt.

Een waarde heeft een zogenaamde flipside. Stel dat veiligheid een belangrijke waarde voor je is (een benaderende waarde, daar waar een mens naar toe wil) dan kan, wanneer de angst voor onveiligheid in de onderliggende emoties zit, de waarde veiligheid op een extreme manier worden nageleefd waardoor dit feitelijk alleen maar energie kost (dan het gaat over iets vermijden ipv iets benaderen). Dus goed om te weten wat de werkelijke motieven zijn.

Terug naar overzicht