Masteropleiding coaching en professioneel leiderschap

> Leiderschap en regie in contact met de ander
Masteropleiding coaching en professioneel leiderschap

Masteropleiding NLP | TA | SW: regie in het contact met de ander

Wil je verder met bewustwording van je persoonlijke thema’s en effectiever leren omgaan met informatie die op je af komt? En hoe je in contact blijft met jezelf en contact maakt met de ander? Ook als het spannend wordt. In de Masteropleiding NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werk gaat het om meer regie te krijgen om anderen te begeleiden en te coachen en processen die daarbij in je eigen ontwikkeling spelen te onderzoeken.

Master opleiding NLPVerbindend leiderschap vanuit NLP, TA en Systemisch Werk

In de Masteropleiding NLP, TA, SW werk je aan jouw persoonlijk en professioneel leiderschap vanuit de verbinding van de drie stromingen. Je ontwikkelt je vakmanschap en leert hoe je in jouw leiderschap verbindt. ‘Meesterschap is, dat je bewust weet wat je intuïtief goed doet.’ Dat is ook het resultaat van de Masteropleiding NLP, TA en Systemisch Werk.

Lees meer

De opleiding

In de Masteropleiding NLP | TA | SW werk je aan je meesterschap en leer je:

 • leven vanuit persoonlijke passie en verlangen
 • doelgericht concreet werken aan waar je last van hebt in je leven
 • concrete stappen en besluiten nemen om je eigen leven vorm te geven
 • begeleiden en coachen
 • leren om te leren leren
 • interventies toepassen
 • jezelf inzetten als instrument bij verandering
 • werken vanuit de ontmoeting met de ander

Vanuit de NLP komen onder meer aan de orde

 • compelling future
 • score-model
 • imprint-reimprint
 • waarden en overtuigingen
 • visuele tijdlijnprocessen
 • modelleren
 • taalpatronen
 • hypnose
 • metaprogramma’s
 • metaforen

Vanuit de TA komt onder meer aan de orde

 • contracteren
 • overdracht – tegenoverdracht
 • persoonlijk script
 • diagnostiek
 • strategisch coachen

Vanuit het Systemisch Werk komt onder meer aan de orde

 • systemisch begeleiden en leiderschap
 • ordening
 • persoonlijke plek
 • systemische structuren

Voor wie

Is de Masteropleiding NLP | TA | SW iets voor jou?

 • als je jezelf verder wilt ontwikkelen en aan je persoonlijk meesterschap wilt werken
 • als je inzicht wilt in het ontstaan van patronen bij individuen en groepen
 • als je wilt leren effectieve interventies toe te passen
 • als je je wilt ontwikkelen tot coach of trainer
 • als je wilt leren werken met organisatorische vraagstukken
 • als je geïnteresseerd bent in toegepaste psychologie

Voor wie is de Masteropleiding NLP?

 • als je vanuit persoonlijke interesse door wilt ontwikkelen
 • als je een sturende of leidende rol hebt binnen een organisatie
 • als je in een secretariële, ondersteunende of staffunctie werk
 • als je in een HR-functie werkt
 • als je werkt in het onderwijs of in de zorg
 • als je werkt als psychosociaal- of groepsbegeleider
 • als je in de maatschappelijke hulpverlening werkt of mantelzorgtaken hebt
 • als je mediator bent of in de advocatuur werkt
 • als je door wilt ontwikkelen om te trainen of te coachen

Werkmethoden

NLP | TA | Systemisch Werk

Er wordt gewerkt met de methoden van de NLP, de Transactionele Analyse en het Systemische opstellingenwerk. Door de integratie van deze drie methoden leer je praktische, nieuwe werkpatronen te creëren, waarmee je mensen naar specifieke doelen kunt begeleiden.

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en te analyseren. De technieken en modellen van de Transactionele Analyse zijn bij uitstek geschikt voor de praktische toepassing bij coachings- en begeleidingstrajecten. Lees meer over Transactionele Analyse (TA).

NLP

De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder en geeft een veelheid aan technieken, waarmee het eigen gedrag en dat van anderen effectief kan worden gestuurd. Lees meer over Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Systemisch Werk (werken met familie- en organisatieopstellingen)

Met opstellingenwerk kunnen persoonlijke of organisatorische verstrikkingen of belemmeringen bij personen of teams in organisaties zichtbaar worden gemaakt en kunnen veranderingen in gang worden gezet. Lees meer over Systemisch Werk en opstellingen.

Praktisch

Opleidingsdagen Masteropleiding NLP + TA en Systemisch Werk

Deze 22-daagse opleiding wordt steeds in blokken van 2 dagen gegeven.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moeten deelnemers

 • een intakegesprek voeren met één van de opleiders, waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluiten bij het te volgen leertraject. Toekenning van plaatsen vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal opleidingsdagen is 22 (44 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 174 contacturen.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (10 x 4 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdrachten (32 uur). In totaal zijn dit 72 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 246 uur.

De werkwijze in de opleiding is voornamelijk praktijkgericht. Van de deelnemers in de opleiding wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn het eigen functioneren ter discussie te stellen.

Evaluatie en certificering
De Masteropleiding NLP | TA | SW wordt afgesloten met een 2-daagse evaluatie en examentoets, waarin een compleet professioneel traject centraal staat. Ook worden de praktische en theoretische vaardigheden getoetst voor het NVNLP-erkende Masteropleiding NLP Certificaat.

Ervaringen

 • Master Opleiding Ilse
  Ilse Hoenderdos

  Ik wilde mij in de Master NLP | TA | Systemisch Werk verdiepend ontwikkelen en daar sluit deze opleiding heel goed op aan. Door de opleiding ben ik dichter bij mijn ‘authentieke zelf’ gekomen. Plata is een veilige en fijne omgeving, waar ik mij heel erg gesteund voel in mijn persoonlijke proces en waar professionele waardes ook centraal staan.

 • Master Cursist Vera
  Vera van Houten

  Met de Master NLP | TA | Systemisch Werk wilde ik de verdieping in én het heeft mij daarnaast heel veel plezier opgeleverd. Ik heb veel geleerd over mijzelf en over andere mensen én zit wat relaxter in mijn lijf.

 • Master Cursist Sybright
  Sybright van Atten

  Ik kan door de Master NLP | TA | Systemisch Werk veel meer vanuit mijn gevoel leven en wat minder vanuit mijn verstand. Dat heeft een heleboel creativiteit losgemaakt bij mij én nog meer plezier en energie.

 • Master Cursist Saskia
  Saskia van Weeren

  Ik ben de Master NLP | TA | Systemisch Werk gaan doen om mezelf en de wereld beter te begrijpen. Het heeft me opgeleverd dat ik veel dichter bij mezelf ben gekomen én dat ik mijn leven kan vormgeven naar de dingen die ik belangrijk vind.

 • Master Cursist Sandra
  Sandra van Leeuwen

  Ik ben de Master NLP | TA | Systemisch Werk gaan doen, omdat ik mijn eigen grenzen wilde verleggen én anderen ondersteunen om te kijken of zij hun grenzen óók kunnen verleggen. Ik kan met meer zelfvertrouwen de dingen doen die ik leuk vind en maak daarin bewuster mijn keuzes.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Masteropleiding coaching en professioneel leiderschap past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP