Wereldmodel (NLP)

Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en met ander startmateriaal. Bij startmateriaal kan je denken aan het effect van conditionering, ontwikkelde overtuigingen, normen, waarden, herinneringen, taalgebruik, de faktor tijd. Ter verklaring van deze verschillen zegt NLP dat mensen een verschillend “wereldmodel” (wereldbeeld) hebben. NLP vraagt om respect voor het eigen wereldmodel en dat van een ander.

Terug naar overzicht