Constellatie | Familieopstelling (SW)

Een constellatie is een opstelling van de, voor de vraag van de cliënt, relevante groepsleden in het wetende veld. In dit veld komt naar voren op welke manier een cliënt onbewust is gebonden aan zijn familiesysteem en aan anderen met wie hij zijn lot deelt. De opstelling komt tot leven als een tableau-vivant: de onderlinge verhoudingen en verstoringen in het familiesysteem worden zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt, onder leiding van de begeleider, gezocht naar herstel van de ordening waardoor ieders plek en lot worden erkend. In het eindbeeld van de constellatie is een ordening zichtbaar, die op liefde is gebaseerd en een opening geeft naar de toekomst.

Terug naar overzicht