NLP

Neuro Linguistisch Programmeren

‘Neuro’ staat voor de fundamentele gedachte dat alle gedrag voortkomt uit de neurologische processen rond zien (visueel), horen (auditief), ruiken, proeven/smaak, aanraken en voelen. We ervaren de wereld via onze vijf zintuigen; we maken een zinvol geheeld van de informatie die binnenkomt en op grond daarvan handelen we.

‘Linguistisch’ wijst erop dat we gebruik maken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen en met anderen te communiceren.

‘Programmeren’ verwijst naar de keuzemogelijkheden waarover we beschikken bij het organiseren van onze gedachten en handelingen ten dienste van het bereiken van een bepaald resultaat.

NLP is een model voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden. NLPmoet als pseudowetenschap worden beschouwd.

Terug naar overzicht