Rapport (NLP)

Het proces van het vestigen en handhaven van een verstandhouding waarin vertrouwen en wederzijds begrip centraal staan. Het vermogen om bij een ander reacties of respons op te wekken. Rapport maken draagt bij aan het bewerkstelligen van effectieve communicatie. Bewust rapport opbouwen is een keuze. Het is de basis voor effectieve leerprocessen en één van de eerste modellen die je leert in een basistraining of practitioner opleiding.

Het opbouwen van rapport is geen doel op zich, het is een middel om toegang te krijgen tot de ander, met een bepaald doel. Rapport opbouwen doe je door middel van het afstemmen op het gedrag van de ander; een beetje bewegen zoals de ander, een paar gebaren nadoen, op sommige punten je tonaliteit aanpassen, woordgebruik deels overnemen. Bij het maken van rapport dient dit een subtiel proces te zijn. Anders gezegd; je spiegelt niet letterlijk het gedrag van de ander. Je begint met het op subtiele wijze volgen van de ander in zijn/haar gedrag.

In feite sla je een brug tussen jullie beiden. De ander neemt op een onbewust niveau aan dat jij respect hebt voor de toestand waarin hij/zij zich bevindt en zal daardoor meer bereid zijn jou te volgen in hetgeen voor jou van belang is.

Vervolgens kan je overgaan op ‘leiden’. Wanneer je op taktische wijze de leiding neemt zal je je eigen ideën over het voetlicht brengen. De kans op acceptatie wordt groter wanneer rapport is opgebouwd.

Rapport vindt plaats vanuit een positieve intentie voor beiden. Schrap het woordje ‘maar’ uit je woordenschat en vervang het door ‘en’. Afstemmen en leiden zijn fundamentele begrippen die bijdragen aan rapport. Je toont respect voor het wereldmodel van de ander.

Terug naar overzicht