1 - 2 dagen

Opstellingendag

Een hele dag kennismaken met Systemisch Werk 1 dag
In een veilige setting van maximaal 16 deelnemers gaan we met elkaar aan de slag. Tijdens deze dag kunnen wij 4 tot 6 opstellingen doen. Dit kunnen zowel familie- als organisatie opstellingen zijn. >

TA 101 | basistraining Transactionele Analyse

Inzicht in en werken met de Transactionele Analyse 2 dagen
Officiële basistraining voor de TA, waarin je inzicht krijgt in de basisideeën van de TA en je leert hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in jouw professionele werkomgeving of in de privé-context. >

Introductietraining
Systemisch Werk

Inzicht in hoe de systemische ordeningen werken 2 dagen
Het wonder van het Systemisch Werk geeft ruimte, kan verlichting geven, kan grenzen stellen makkelijker maken en daarmee openingen creëren voor zingeving en toelaten van succes. En een mens weet meer dan hij denkt. >

Systemische principes
en opvoeding

Over ouderschap en het
werken met kinderen in de klas
2 dagen
Opvoeden is het op voeding brengen van het kind, opdat het leert in de eigen voeding te voorzien. Tijdens deze tweedaagse training werken wij met vraagstukken rondom ouderschap en opvoeding. >

Strategisch Coachen masterclass voor professionals

Mensen en teams
coachen op autonomie
2 dagen
Strategisch Coachen richt zich op het ontwikkelen van coachtechnieken om mensen en organisaties te coachen bij het ontwikkelingsproces naar een specifiek doel in de toekomst, waarbij autonomie centraal staat. >

Vrouwelijk Leiderschap
de bron van de vrouw

De verbindende kracht
van vrouwen
2 dagen
Workshop waarin je als vrouw vanuit de vrouwelijke principes jouw leiderschap onderzoekt en vormgeeft en je inzicht krijgt hoe het vrouwelijke verbindt en op het proces gericht is. Ook wordt gewerkt met de relatie moeder - dochter. >

3 - 9 dagen

Effectieve communicatie
met NLP + TA basistraining

Praktische basistraining met concepten uit NLP + TA 3 dagen
Praktische training waarin je werkt met de meest effectieve modellen uit de NLP + TA als bewustwordings- en communicatietechniek. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten om snel veranderingen in gang te zetten. >

Nieuw Perspectief voor werk en loopbaan

Een (her)start maken voor
je loopbaan
4 dagen Gratis met STAP-budget
In de training ontwikkel je een helder bewustzijn op de factoren die van invloed zijn op hoe je nu in je werk staat, maar ook hoe je jouw talenten kunt inzetten en jouw veranderingsvermogen kunt ontwikkelen en benutten. >

Young Leadership Challenge 4-daagse leergang

Training voor leidinggevende professionals 4 dagen Gratis met STAP-budget
Leiderschaps leergang voor jonge professionals, die zichzelf willen ontwikkelen in hun leiderschap en effectiever willen zijn in het begeleiden van anderen, vanuit een diep bewustzijn op de bronnen van het eigen gedrag. >

Coachkracht voor onderwijsprofessionals

Effectief communiceren in de klas en binnen de school 4 dagen Gratis met STAP-budget
Training waarin je vanuit je eigen bewustwordingsproces gerichte communicatie ontwikkelt om leerlingen in de klas effectief te begeleiden en waarin je leert hoe specifiek gedrag bij leerlingen wordt gestuurd. >

Werken in en met groepen met Transactionele Analyse

Effectieve communicatie en sturing
vanuit TA
4 dagen Gratis met STAP-budget
In de training leer je in verschillende contexten te communiceren vanuit verschillende handelingsperspectieven. Vervolgens leer je deze inzichten om te zetten naar een effectievere manier van werken in en met een groep. >

Persoonlijke effectiviteit
met TA in Praktijk

Handleiding met 15 routes
naar succes in werk en leven
6 dagen
Persoonlijk welzijn, arbeidsgeluk en mentale vitaliteit, daar gaat het om in de TIP-training. Zowel bij het nemen van regie in je eigen ontwikkelingsproces als om autonomie te versterken bij mensen, die je vanuit je werk begeleidt. >

EnergyBoost@Work
Inspiratie en werkplezier

Een (re)boost voor
jouw werkende leven
4 dagen Gratis met STAP-budget
Training waarin je praktische tools leert, die je direct kunt toepassen om meer enthousiasme in je werk te ervaren, makkelijker contact te maken en waarmee je vanuit autonomie en met meer plezier samenwerkt. >

Profileren en Persoonlijk Presenteren

Training voor purpose en personal branding 4 dagen Gratis met STAP-budget
In de training leer je hoe je een positieve indruk achterlaat en jouw unieke propositie kunt presenteren en je consistent en met enthousiasme en overtuigingskracht jouw verhaal de wereld in kunt brengen. >

Groepsdynamisch werken in teams organisaties

Werken in de onderstroom en emotionele structuur binnen groepen 7 dagen
In de leergang Groepsdynamisch werken krijg je inzicht in de werking van de onderstroom binnen groepen en leer je werken met de emotionele structuur bij veranderingsprocessen binnen organisaties. >

Karakteranalyse en opstellingenwerk in de praktijk

Inzicht in de onderliggende kenmerken van gedrag 6 dagen
In deze opleiding leer je werken met het deze methodieken, waardoor je inzicht krijgt in de verschillende kenmerken, die onder het gedrag van mensen liggen (en van jezelf). Zo krijg je meer grip in de omgang met mensen. >

TA en luisteren naar de taal van het lichaam

Verdiepend werken met persoonlijke patronen 2 dagen
De training Persoonlijk werken met TA en de taal van het lichaam geeft je de gelegenheid om te werken vanuit dieper liggende patronen. Lichamelijke signalen vragen naar een antwoord dat aansluit op dieper liggende behoeften. >

Transactionele Analyse voor Schoolleiders

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam 8 dagen Onderwijs opleiding
Verbinden en veranderen binnen het schoolteam. In de TA voor Schoolleiders wordt gewerkt met de Transactionele Analyse. De TA is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten leren, denken en handelen. >

Praktische 3-daagse training voor jeugdprofessionals

Effectief communiceren en omgaan met weerstand voor jeugdprofessionals 3 dagen SKJ geregistreerd
In deze SKJ training ontwikkel je als jeugdprofessional direct toepasbare kennis op het gebied van gedrag, communicatie en oplossingsgericht werken en leer je te begrenzen en om te gaan met weerstand. >

10 - 19 dagen

Weg van veranderen
trainersopleiding

Leren ontwikkelen en
trainen bij veranderingsprocessen
10 dagen
De Weg van veranderen is een trainersopleiding voor wie veranderingsprocessen begeleidt of daarbij groepen traint. De ambitie in deze opleiding is, dat je mensen op identiteitsniveau begeleidt. >

Werken met
Opstellingen

Leren werken binnen het familie- en organisatiesysteem 10 dagen
Opleidingstraject voor wie binnen groepen of in de eigen coachpraktijk vraagstukken en thema's van cliënten of medewerkers bij de bron wil aanpakken, door te werken vanuit het organisatie- of familiesysteem. >

TA | Management & Organisatieontwikkeling

Sturing geven met TA binnen complexiteit van organisaties 10 dagen
TA opleidingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken en die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. >

Leidinggeven met persoonlijk kompas

Over professioneel leiderschap, zelfinzicht en innerlijk kompas 10 dagen
Ontwikkelingstraject voor als je een leiderschapsrol vervult binnen team of organisatie. Je leert vanuit zelfinzicht en met innerlijk kompas richting geven aan anderen. Gezamenlijke doelen worden makkelijker bereikt. >

20 - 24 dagen

Practitioner opleiding
NLP | TA | SW

Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie 20 dagen
In de Practitioner NLP, TA en Systemisch Werk, werk je aan je eigen persoonlijk ontwikkelingstraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan, zonder stress. >

Masteropleiding coaching en professioneel leiderschap

Van leiderschap naar meesterschap
Masteropleiding NLP|TA|Systemisch Werk
22 dagen
In de Master opleiding NLP | TA | SW werk je aan vakmanschap en ontwikkel je meesterschap. Van daar uit leer je om bij het begeleiden van individuen en groepen vorm te geven vanuit passie en verlangen. >

Avonden

ONLINE avondtraining NLP + TA
Effectieve communicatie

Effectief communiceren
en makkelijk contact maken
6 avonden ONLINE
Je doelen bereiken, een positieve mindset creëren en effectief communiceren. Je leven leuker maken en makkelijker contact maken. Vitaler zijn en meer balans in vinden.
Op 6 avonden ONLINE te volgen. >

Succesvol werken in en aan de organisatie

Voor consultants, leidinggevenden en teamcoaches 4 avonden ONLINE
Een reeks ONLINE trainingen van 2 uur per keer waarin concepten uit de Transactionele Analyse (TA) en NLP worden vertaald naar praktische handvatten waarmee je meteen succesvol kunt werken in organisaties. >

Supervisie voor Systemisch Werk professionals

Praktijkervaring opdoen met opstellingenwerk 10 avonden
Deze speciale supervisiereeks, waarin opstellingen worden neergezet en geanalyseerd, is ontwikkeld voor begeleiders die praktijkvragen willen inbrengen en ervaring willen opdoen met het opstellingenwerk. >

Reeks avonden familie- en organisatieopstellingen

De kracht van opstellingenwerk ervaren als begeleider, cliënt of toeschouwer 10 avonden
Praktijkavond voor cursisten van één van de Systemisch Werk opleidingen van Plata en voor mensen die daar vanuit een andere bron ervaring mee hebben, waarin opstellingen worden neergezet en geëvalueerd. >

Overig

Individuele begeleiding op loopbaan en werk

Concrete stappen zetten om je loopbaan vorm te geven Op afspraak
Met een gerichte loopbaan begeleiding of een individuele coaching op het werk worden belemmeringen geanalyseerd, openingen voor succes gecreëerd en een stappenplan voor de toekomst vorm gegeven. >

Coaching in ouderschap en opvoeding

Ondersteuning bij het vinden van plek in het familiesysteem Op afspraak
Oudercoaching zorgt ervoor dat jij je eigen plek weet te vinden in het familiesysteem, zodat je daarin zelf kunt 'thuiskomen'. Dan pas kun je werkelijk de ouder zijn voor je kind, die het nodig heeft. >

Persoonlijke coaching en begeleiding

Uitwerken van persoonlijke thema's en openingen creëren naar de toekomst Op afspraak
In persoonlijk begeleiding kun je werken met jouw concrete vragen of thema’s, of die nu in de werkomgeving spelen of in de privésfeer - en vaak ook een combinatie van beiden. Daarbij wordt ook het zelfinzicht vergroot. >