1 - 2 dagen

Systemische principes in hiërarchische relaties

Leiderschap systemisch benaderd 2 dagen
Compacte training waarin je aan de hand van theorie en oefeningen inzicht krijgt in de Systemische principes en de werking daarvan ervaart met name in de relatie leidinggevende-medewerker, ouder-kind of leraar-leerling. >

Strategisch Coachen masterclass voor professionals

Mensen en teams
coachen op autonomie
2 dagen
Strategisch Coachen richt zich op het ontwikkelen van coachtechnieken om mensen en organisaties te coachen bij het ontwikkelingsproces naar een specifiek doel in de toekomst, waarbij autonomie centraal staat. >

De Weg van Wens naar Werkelijkheid

Vormgeven van jouw persoonlijke
'wensen'-stappenplan
2 dagen
‘Wensen tot werkelijkheid maken is de natuurlijke bloei van een mens’. Als mensen de ruimte in hun leven kunnen ervaren om te groeien en te bloeien, leven zij optimaal en ervaren zij energie en passie in het leven. >

Introductietraining Systemisch Werk

Een introductie in Systemisch
Werk
2 dagen
Compacte training waarin je aan de hand van theorie en oefeningen inzicht krijgt in de Systemische ordeningswetten en -principes en de werking daarvan ervaart. >

Spiegelingen: systeemdynamiek in ouder/leraar - kind relaties

Opstellingenwerk in een opvoedkundige context 4 dagen
Training waarin de focus ligt op de toepassing van het Systemische gedachtengoed bij het opvoeden en het werken aan het oplossen van weerstand en onvermogen, zowel in ouder-kind als leraar-kind relaties. >

TA 101 | basistraining Transactionele Analyse

Inzicht in en werken met de Transactionele Analyse 2 dagen
Officiële basistraining voor de TA, waarin je inzicht krijgt in de basisideeën van de TA en je leert hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in jouw professionele werkomgeving of in de privé-context. >

Vrouwelijk Leiderschap
de bron van de vrouw

De verbindende kracht
van vrouwen
2 dagen
Workshop waarin je als vrouw vanuit de vrouwelijke principes jouw leiderschap onderzoekt en vormgeeft en je inzicht krijgt hoe het vrouwelijke verbindt en op het proces gericht is. Ook wordt gewerkt met de relatie moeder - dochter. >

3 - 9 dagen

Effectieve communicatie
met NLP + TA basistraining

Praktische basistraining met concepten uit NLP + TA 3 dagen
Praktische training waarin je werkt met de meest effectieve modellen uit de NLP en TA als bewustwordings- en communicatietechniek. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten om snel veranderingen in gang te zetten. >

TA in Praktijk
Meer geluk in werk en leven

Werken met de 15 routekaarten
naar succes in werk en leven
6 dagen
Persoonlijk welzijn, arbeidsgeluk en mentale vitaliteit, daar gaat het om in deze opleiding. Zowel bij het nemen van regie in je eigen ontwikkelingsproces als om de autonomie te versterken van anderen, die je vanuit je werk begeleidt. >

Masterclass Inclusief Leiderschap

Verbindt en sluit in 3 dagen
Inclusief leiderschap, verbindt en sluit in: je verbindt je met (schijnbare) tegenstellingen zoals angst en moed, samen en apart, macht en onmacht, succes en verlies, mannelijk en vrouwelijk. >

Groepsdynamisch werken bij Organisatieontwikkeling

Werken in de onderstroom en emotionele structuur van groepen 7 dagen
Verdiepende leergang TA, gericht op het werken in de onderstroom van de organisatie en met de emotionele structuur binnen groepen bij veranderingsprocessen en bij organisatie ontwikkeling. >

Conflicthantering en
Overtuigingen

Energiebalans en ontwikkeling van je waardenstructuur vanuit NLP en TA 3 dagen
Inspiratie, motivatie en verdieping. Kijk hoe je vanuit jouw individuele waardenonderzoek richting kan geven aan een nieuwe beweging naar meer energiebalans en persoonlijke effectiviteit. >

Karakteranalyse en opstellingenwerk in de praktijk

Inzicht in de onderliggende kenmerken van gedrag 6 dagen
In deze opleiding leer je werken met het deze methodieken, waardoor je inzicht krijgt in de verschillende kenmerken, die onder het gedrag van mensen liggen (en van jezelf). Zo krijg je meer grip in de omgang met mensen. >

Transactionele Analyse voor Leraren

Persoonlijke interactie met leerlingen versterken 8 dagen
De Transactionele Analyse (TA) biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. In de TA voor leraren leer je werken met het TA model dat de diepgang van jezelf als analyseert en hanteerbaar maakt. >

Transactionele Analyse voor Schoolleiders

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam 8 dagen
Verbinden en veranderen binnen het schoolteam. In de TA voor Schoolleiders wordt gewerkt met de Transactionele Analyse. De TA is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten leren, denken en handelen. >

Groepsdynamisch werken in schoolteams

Professionele performance binnen teams 7 dagen
Iedere organisatie heeft te maken met onderliggende onbewuste dynamieken die het gedrag van mensen in teams bepalen – zo ook de schoolorganisatie. >

10 - 19 dagen

Weg van veranderen
Voor leiders en trainers

Leren ontwikkelen en
begeleiden bij veranderingsprocessen
17 dagen
De Weg van veranderen is een opleiding voor wie veranderingsprocessen begeleidt of daarbij groepen traint. De ambitie in deze opleiding is, dat je mensen op identiteitsniveau begeleidt. Wat op identiteitsniveau is aangenomen, is bestendig! >

Werken met
Opstellingen

Leren werken binnen het familie- en organisatiesysteem 10 dagen
Opleidingstraject voor wie binnen groepen of in de eigen coachpraktijk vraagstukken en thema's van cliënten of medewerkers bij de bron wil aanpakken, door te werken vanuit het organisatie- of familiesysteem. >

TA | Management & Organisatieontwikkeling

Sturing geven met TA binnen complexiteit van organisaties 10 dagen
TA opleidingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken en die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. >

Persoonlijk leiderschap en Professionele coaching

NLP Practitioner opleiding
voor leidinggevenden
15 dagen
Ontwikkelingstraject voor als je een leiderschapsrol vervult binnen team of organisatie en daarbinnen wilt werken aan meer zin in samenwerking en het ontsluiten van het potentieel van de mensen waarmee je werkt. >

20 - 24 dagen

Practitioner opleiding
NLP | TA | SW

Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie 20 dagen
In de opleiding werk je met NLP en TA aan je eigen bewustwordings- en persoonlijk groeitraject, waardoor je werkelijk in staat bent optimaler en met meer plezier in het leven te staan, zonder stress. >

Masteropleiding persoonlijk en professioneel leiderschap

Van leiderschap naar meesterschap
Masteropleiding NLP|TA|Systemisch Werk
22 dagen
In de Masteropleiding werk je aan vakmanschap en ontwikkel je meesterschap. Vanuit je meesterschap leer je om bij het begeleiden van individuen en groepen vorm te geven vanuit passie en verlangen. >

Avonden

Professionaliserings-avond Business NLP

Leiderschap en professioneel coachen 1 avond
Eén van de belangrijkste taken van een leidinggevende is om voor een inspirerende werkomgeving te zorgen. Daartoe is een groot vermogen tot inzicht, vertrouwen en contact nodig. >

Thema-avond Begeleider van de Verandering

Werken vanuit de Weg van Verandering 1 avond
Op deze thema-avond Weg van Veranderen wil ik je kennis laten maken met de werkwijze en het ontwikkelingsproces, waarmee ik in de opleiding werk. >

Boekpresentatie 'De Onderweg' - Willem de Bondt

Boekpresentatie 'De Onderweg' - Willem de Bondt 1 avond
Net als in zijn vorige bundel Vandaar!, combineert Willem beelden en woorden. “Het is daarbij intuïtie die ruimte krijgt.” In De Onderweg laat Willem tussen beeld en gedicht een dialoog ontvouwen. Als je de ‘onderweg’ neemt, word je uitgenodigd om in je eigen binnenwereld je eigen dialoog te vervolgen. Een avontuurlijke tocht! >

Motivatie en Verbinding binnen de Organisatie

Thema-avond voor leidinggevenden 1 avond
Een uitspraak naar mijn hart, want hoe fijn is het om samen met collega’s mooie nieuwe routes te ontdekken! >

Actuele thema's en relevante openingen

Actuele thema's en relevante openingen 1 of 2 avonden
In een tweeluik van 2 opvolgende thema-avonden nemen Pia en Willem je mee in deze actuele thema’s en laten je proeven aan de openingen die er liggen. >

Conflict op de Werkvloer

Verkenningsavond Conflict op de Werkvloer 1 avond
Op de werkvloer kunnen onderliggende conflicten tot het saboteren van de gewenste resultaten leiden. >

Professionaliserings-
avonden

Uitwisseling en verdieping vanuit
de dagelijkse werkpraktijk
1 avond
Leer- en ontwikkelavonden voor wie persoonlijke vraagstukken wil uitwisselen, thema's wil inbrengen uit de werkpraktijk en supervisie en feedback wil op gebruikte interventies en oefen- en werkmethoden. >

Reeks avonden familie- en organisatieopstellingen

De kracht van opstellingenwerk ervaren als begeleider, cliënt of toeschouwer 10 avonden
Praktijkavond voor cursisten van één van de Systemisch Werk opleidingen van Plata en voor mensen die daar vanuit een andere bron ervaring mee hebben, waarin opstellingen worden neergezet en geëvalueerd. >

Supervisie voor Systemisch Werk professionals

Praktijkervaring opdoen met opstellingenwerk 10 avonden
Deze speciale supervisiereeks, waarin opstellingen worden neergezet en geanalyseerd, is ontwikkeld voor begeleiders die praktijkvragen willen inbrengen en ervaring willen opdoen met het opstellingenwerk. >

Overig

De competentie thermometer voor leraren

Assessment voor leraren gericht op ontwikkeling van kwaliteiten Op afspraak
De competentie thermometer onderscheidt zich door de praktijkgerichte aanpak. Via observaties op de werkplek en aanvullend onderzoek, krijgt u een objectief beeld van de kwaliteiten van uw leraren. >

Kennismaken met opleidingen
onderzoeken wat jouw past

Proeven + oefenen met de concepten van NLP, TA en Systemisch Werk
Aan de hand van voorbeelden en oefeningen krijg je snel inzicht in de verschillende trainingsconcepten uit de NLP en de TA en ga je ervaren hoe de sturing van je eigen gedrag werkt en hoe je daar effectief mee om kunt gaan. >

Individuele begeleiding op loopbaan en werk

Concrete stappen zetten om je loopbaan vorm te geven Op afspraak
Met een gerichte loopbaan begeleiding of een individuele coaching op het werk worden belemmeringen geanalyseerd, openingen voor succes gecreëerd en een stappenplan voor de toekomst vorm gegeven. >

Coaching in ouderschap en opvoeding

Ondersteuning bij het vinden van plek in het familiesysteem Op afspraak
Oudercoaching zorgt ervoor dat jij je eigen plek weet te vinden in het familiesysteem, zodat je daarin zelf kunt 'thuiskomen'. Dan pas kun je werkelijk de ouder zijn voor je kind, die het nodig heeft. >

Persoonlijke coaching en begeleiding

Uitwerken van persoonlijke thema's en openingen creëren naar de toekomst Op afspraak
In persoonlijk begeleiding kun je werken met jouw concrete vragen of thema’s, of die nu in de werkomgeving spelen of in de privésfeer - en vaak ook een combinatie van beiden. Daarbij wordt ook het zelfinzicht vergroot. >