Weg van Veranderen

> Leren ontwikkelen en trainen bij veranderingsprocessen voor leiders en trainers
Weg van Veranderen

Motieven om de opleiding Weg van Veranderen te komen volgen:

 1. Om een vervolgstap te maken in je ontwikkeling
 2. Om vat te krijgen op leerprocessen in (trainings)groepen / om veranderprocessen te leren begeleiden, gericht op het bereiken van een effectief en bestendig resultaat
 3. Om vat te krijgen op het irrationele proces van veranderen

Wat levert de opleiding Weg van veranderen op:

 • Leren herkennen van 3 lagen in contact: sociaal, emotioneel en systemisch en deze drie lagen in onderlinge samenhang leren benutten.
 • Combineren van ‘procesgericht’ en ‘doelgericht’ leiderschap / begeleiderschap. Bestendige veranderingen integreren in het systeem / de organisatie / de groep.
 • Bodem leggen onder het veranderingsproces door concrete toepassing van een geïntegreerde systemische benadering.
 • Leerprocessen kennen, doorleven en overbrengen.
 • Eigenaarschap van veranderingsprocessen verankeren binnen de groep / bij de deelnemers.
 • Begeleiden met jezelf als instrument: Leiderschap van voorbeeldfunctie.
 • En nog veel meer!
Lees meer

Visie

We leven in een ‘informatietijdperk’. De buitenwereld laat indrukwekkende ontwikkelingen zien. De informatietechnologie viert hoogtij. En ik zie het als spiegel voor de manier waarop we ook in onze binnenwereld te maken krijgen met een toenemende stroom aan informatie. Zeker met de opkomst van Systemisch Werk blijkt hoe ontzagwekkend veel we als mens weten. We leren in toenemende mate dit weten te benaderen en te duiden.

Wat de ontwikkelingen duidelijk maken is, dat informatiestromen niet meer ‘onder controle’ te houden zijn. Informatie zal in steeds mindere mate nog als machtsbasis kunnen worden gebruikt. En tegelijk wordt zichtbaar dat we meer dan voorheen voor keuzen komen te staan, wat te doen met de informatie die tot ons komt. Welke verantwoordelijkheid wordt aangesproken? Welke taak vraagt om aandacht? Hoe gaan we daarmee om?

De beweging van de nieuwe tijd zal zijn om in het leiderschap een switch te maken van ‘macht-gericht’ naar ‘taakgericht’ en van ‘kennis’ naar ‘betekenis’. Dit vraagt dat we ons bewust zijn van onze taak en van de manier waarop we regie nemen om die taak tot uitvoering te brengen. Dat beschouw ik als een grote eer en ja, er is volgens mij nog veel te doen.

Voor wie

Leren doe je met elkaar. Deelnemen aan leergroepen, en teams waarin het leren als kerntaak wordt beschouwd, draagt sterk bij aan het ontwikkelen van effectief gedrag. De trainersopleiding Weg van veranderen is ontwikkeld voor mensen die het ‘met elkaar leren’ als belangrijke motivatiebron kennen:

 • Voor begeleiders van veranderingsprocessen op identiteitsniveau, zowel leidinggevenden binnen organisaties als externe trainers en begeleiders, die coachen op die processen.
 • Voor wie na persoonlijke ontwikkeling (Practitioner) de stap heeft gezet om ontwikkeling in contact met een ander te doen (Masters) en nu klaar is voor de stap om samen met een groep te werken.
 • Voor wie wil leren om groepen op identiteitsniveau te begeleiden.
 • Voor wie nieuwsgierig is naar wat veranderen nu eigenlijk is. Hoe kan verandering het gewenste effect van leren zijn.

De vooronderstelling is, dat je hebt geleerd vanuit persoonlijke ontwikkeling op identiteitsniveau en dat je kennis en ervaring hebt van hoe je daarin tot regie kunt komen over persoonlijke levensthema’s. Daar wordt hier nadrukkelijk aan toegevoegd, dat de verwachting niet is dat je ‘klaar bent met persoonlijke ontwikkeling’. Sterker nog, de vragen die je daarin meeneemt zijn van essentieel belang om deze opleiding te kunnen volgen en je bijdrage te leveren.

Het doel

In de Weg van veranderen leer je over het trainerschap, over het begeleiden van veranderingsprocessen en over het begeleiden in groeps- of teamverband van leerprocessen.

Trainen betreft het begeleiden van leerprocessen met het aanbieden van een daartoe ontworpen programma. Dit zijn twee kerntaken die je in samenhang leert ontwikkelen en toepassen.

Voor het begeleiden van veranderingsprocessen geldt eveneens dat er sprake is van een veranderagenda (een plan of een programma) en van het begeleiden van leerprocessen. Zo kan de gewenste verandering een bestendig effect zijn van wat door de groep of het team is geleerd.

Voor het aanbieden van een begeleidingsprogramma is nodig, dat je staat voor de keuzen die je daarin hebt gemaakt en aanspreekbaar bent voor de groep aan wie jij begeleiding geeft.

Voor het begeleiden van leerprocessen is nodig, dat je op identiteitsniveau je leiderschap neemt en zo beschikbaar bent voor de groep die jij begeleidt.

Je leert deze processen o.m. kennen door een begeleidingstraject of trainingsprogramma op identiteitsniveau te ontwikkelen, te ontwerpen en te geven. Dit houdt in, dat je leert ontwikkelen:

 • met jezelf als instrument
 • met kennis van de relevante kaders waarbinnen de leerprocessen worden aangeboden
 • door te leren van het ambacht, vakmatig, vanuit de beweging
 • door reflectie

In de Weg van veranderen leer je beschikbaar te zijn:

 • vanuit verbinding
 • gericht op jouw missie en visie
 • met jouw deelnemerschap als bron (passie)

Je leert te begeleiden met oog voor het leren in de groep.

Vooropleiding

Werk- en theorieniveau van Mastersopleiding NLP | TA | Systemisch Werk is wenselijk om voldoende te kunnen aansluiten. Of een vergelijkbaar traject voor deelnemers die elders opleidingen hebben gevolgd.

In deze opleiding wordt vanuit de systemische benadering gewerkt. De wetten en werkvormen die hierin gelden komen aan de orde. Om goed te kunnen aansluiten op het leerproces van de Weg van veranderen wordt enige ervaring met Systemisch Werk aanbevolen.

Opbouw

Opbouw van de training
Module 1 betreft de 10-daagse training Weg van veranderen. Module 1 bevat het leren kennen en doorleven van de leerprocessen, inclusief het systemisch leerproces die als basis dient voor de overige leerprocessen. Het benutten van deze leerprocessen biedt de mogelijkheid om regie te verkrijgen over  veranderingsprocessen. Certificering: Weg van veranderen

Module 2 betreft de begeleiding van het proces dat jij gaat doorlopen van het ontwerpen tot en met het verzorgen van een training. Je gaat je eigen training maken en geven. Certificering: Trainersopleiding.

Ervaringen

 • Rick Shamier

  “Toen ik startte wilde ik eigenlijk ‘alleen maar iets meer weten over Systemisch Werk en hoe zet ik een goede training in elkaar?’. Aan het eind van de rit weet ik zoveel meer over hoe trauma’s via de generaties doorgegeven worden, weet ik daar op een diepere level mee in contact te komen en heb ik een training klaarliggen waarin ik Indische mensen leer hoe ze hun trauma’s kunnen helen. Als Willem me in het begin had verteld dat dit de opbrengst zou zijn, zou ik hem geloofd hebben? Hij heeft prachtige blauwe ogen, dus waarschijnlijk….. “

 • Pema Nooten

  De training Weg van Veranderen een must om te doen! Door deze prachtige reis naar mijn binnenwereld, met soms een verkeerde afslag en kronkelpaadjes, heb ik leren vertrouwen op het proces. Ik heb de moed, het vertrouwen en bezieling herontdekt in mijn eigen trainingen en veranderprocessen. Zonder Willem en een fantastische groep was dit niet gelukt. Wat een feestje!

 • Marije Broekmans

  In je werk neem jij jezelf mee.
  Ik ook!

  Leidinggeven doe ik vol overgave en passie en ik wil graag gaan voor het hoogst haalbare.
  Het liefst alleen, dat geeft tenminste niet zoveel gedoe.
  Dit kost (veel) niet gerichte energie. Daarbij merk ik dat ik als leidinggevende op dat moment niet meer in contact ben met het proces en de mensen. Ik richt mij alleen op het doel.

  Tijdens de opleiding “weg van veranderen” heb ik mij de volgende vragen gesteld:
  Wat doe ik? En waarom doe ik het? En wat wil ik?
  Op deze vragen heb ik weer (opnieuw) het antwoord gevonden en heb werkelijk de stap kunnen maken naar verstilling.
  Het meest waardevolle aan het eerste deel van de opleiding, is voor mij, dat ik als persoon de mogelijkheid heb om weer balans te brengen in mijn thema’s.
  Niet door het alleen te doen maar met steun en hulp.
  Hierdoor kan ik aannemen.
  In het tweede deel van de opleiding heb ik vorm kunnen geven aan mijn doorgeven van mijn proces richting verstilling.

  Wil je als leidinggevende / trainer nog meer werken vanuit je persoonlijk leiderschap en doorgeven wat er echt voor jou toe doet?
  In de opleiding “weg van veranderen” kom je beide onderdelen tegen.
  En dan blijft de vraag: is het toeval of valt het je toe.