Weg van Veranderen

> Leren ontwikkelen en trainen bij veranderingsprocessen voor leiders en trainers
Weg van Veranderen

Motieven om de opleiding te komen volgen:

 

 1. Om een vervolgstap te maken in je ontwikkeling
 2. Om vat te krijgen op leerprocessen in (trainings)groepen / om veranderprocessen te leren begeleiden, gericht op het bereiken van een effectief en bestendig resultaat
 3. Om vat te krijgen op het irrationele proces van veranderen 

Aanmelden_Introductieavond_Weg_Van_Veranderen_Dinsdag_17_November_Om_1900_Uur

Wat levert de Weg van veranderen op:

 • Leren herkennen van 3 lagen in contact: sociaal, emotioneel en systemisch en deze drie lagen in onderlinge samenhang leren benutten.
 • Combineren van ‘procesgericht’ en ‘doelgericht’ leiderschap / begeleiderschap. Bestendige veranderingen integreren in het systeem / de organisatie / de groep.
 • Bodem leggen onder het veranderingsproces door concrete toepassing van een geïntegreerde systemische benadering.
 • Leerprocessen kennen, doorleven en overbrengen.
 • Eigenaarschap van veranderingsprocessen verankeren binnen de groep / bij de deelnemers.
 • Begeleiden met jezelf als instrument: Leiderschap van voorbeeldfunctie.
 • En nog veel meer!
Lees meer

Visie

We leven in een ‘informatietijdperk’. De buitenwereld laat indrukwekkende ontwikkelingen zien. De informatietechnologie viert hoogtij. En ik zie het als spiegel voor de manier waarop we ook in onze binnenwereld te maken krijgen met een toenemende stroom aan informatie. Zeker met de opkomst van Systemisch Werk blijkt hoe ontzagwekkend veel we als mens weten. We leren in toenemende mate dit weten te benaderen en te duiden.

Wat de ontwikkelingen duidelijk maken is, dat informatiestromen niet meer ‘onder controle’ te houden zijn. Informatie zal in steeds mindere mate nog als machtsbasis kunnen worden gebruikt. En tegelijk wordt zichtbaar dat we meer dan voorheen voor keuzen komen te staan, wat te doen met de informatie die tot ons komt. Welke verantwoordelijkheid wordt aangesproken? Welke taak vraagt om aandacht? Hoe gaan we daarmee om?

De beweging van de nieuwe tijd zal zijn om in het leiderschap een switch te maken van ‘macht-gericht’ naar ‘taakgericht’. Dit vraagt dat we ons bewust zijn van onze taak en van de manier waarop we regie nemen om die taak tot uitvoering te brengen. Dat beschouw ik als een grote eer en ja, er is volgens mij nog veel te doen.

Voor wie

Leren doe je met elkaar. Deelnemen aan leergroepen, en teams waarin het leren als kerntaak wordt beschouwd, draagt sterk bij aan het ontwikkelen van effectief gedrag. De trainersopleiding Weg van veranderen is ontwikkeld voor mensen die het ‘met elkaar leren’ als belangrijke motivatiebron kennen:

 • Voor begeleiders van veranderingsprocessen op identiteitsniveau, zowel leidinggevenden binnen organisaties als externe trainers en begeleiders, die coachen op die processen.
 • Voor wie na persoonlijke ontwikkeling (Practitioner) de stap heeft gezet om ontwikkeling in contact met een ander te doen (Masters) en nu klaar is voor de stap om samen met een groep te werken.
 • Voor wie wil leren om groepen op identiteitsniveau te begeleiden.
 • Voor wie nieuwsgierig is naar wat veranderen nu eigenlijk is. Hoe kan verandering het gewenste effect van leren zijn.

De vooronderstelling is, dat je hebt geleerd vanuit persoonlijke ontwikkeling op identiteitsniveau en dat je kennis en ervaring hebt van hoe je daarin tot regie kunt komen over persoonlijke levensthema’s. Daar wordt hier nadrukkelijk aan toegevoegd, dat de verwachting niet is dat je ‘klaar bent met persoonlijke ontwikkeling’. Sterker nog, de vragen die je daarin meeneemt zijn van essentieel belang om deze opleiding te kunnen volgen en je bijdrage te leveren.

Het doel

In de Weg van veranderen leer je over het trainerschap, over het begeleiden van veranderingsprocessen en over het begeleiden in groeps- of teamverband van leerprocessen.

Trainen betreft het begeleiden van leerprocessen met het aanbieden van een daartoe ontworpen programma. Dit zijn twee kerntaken die je in samenhang leert ontwikkelen en toepassen.

Voor het begeleiden van veranderingsprocessen geldt eveneens dat er sprake is van een veranderagenda (een plan of een programma) en van het begeleiden van leerprocessen. Zo kan de gewenste verandering een bestendig effect zijn van wat door de groep of het team is geleerd.

Voor het aanbieden van een begeleidingsprogramma is nodig, dat je staat voor de keuzen die je daarin hebt gemaakt en aanspreekbaar bent voor de groep aan wie jij begeleiding geeft.

Voor het begeleiden van leerprocessen is nodig, dat je op identiteitsniveau je leiderschap neemt en zo beschikbaar bent voor de groep die jij begeleidt.

Je leert deze processen o.m. kennen door een begeleidingstraject of trainingsprogramma op identiteitsniveau te ontwikkelen, te ontwerpen en te geven. Dit houdt in, dat je leert ontwikkelen:

 • met jezelf als instrument
 • met kennis van de relevante kaders waarbinnen de leerprocessen worden aangeboden
 • door te leren van het ambacht, vakmatig, vanuit de beweging
 • door reflectie

In de Weg van veranderen leer je beschikbaar te zijn:

 • vanuit verbinding
 • gericht op jouw missie en visie
 • met jouw deelnemerschap als bron (passie)

Je leert te begeleiden met oog voor het leren in de groep.

Vooropleiding

Werk- en theorieniveau van Mastersopleiding NLP | TA | Systemisch Werk is wenselijk om voldoende te kunnen aansluiten. Of een vergelijkbaar traject voor deelnemers die elders opleidingen hebben gevolgd.

In deze opleiding wordt vanuit de systemische benadering gewerkt. De wetten en werkvormen die hierin gelden komen aan de orde. Om goed te kunnen aansluiten op het leerproces van de Weg van veranderen wordt een training opstellingenwerk aanbevolen. In overleg kan een individueel voortraject worden afgesproken om voldoende te kunnen aansluiten.

Werktijden

Blokken zijn op dinsdag en woensdag van 11:00 uur tot 18:00 uur
De pauze is tussen 13:00 uur – 14:00 uur

Blok 1: 14 en 15 april 2020
Blok 2: 12 en 13 mei 2020
Blok 3: 16 en 17 juni 2020
Blok 4: 7 en 8 juli 2020
Blok 5: 15 en 16 september 2020

Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een verdiepend supervisie- en vervolgtraject.