Weg van Veranderen

> Leren ontwikkelen en begeleiden bij veranderingsprocessen
Weg van Veranderen

Trainersopleiding begeleider van verandering

Deze trainersopleiding is een opleiding voor wie veranderingsprocessen begeleidt of daarbij groepen traint. De ambitie in deze opleiding is, dat je mensen op identiteitsniveau begeleidt. Wat op identiteitsniveau is aangenomen, is bestendig!

Wat leer je als leider / procesbegeleider?
In deze opleiding leer je om als voorbeeld beschikbaar te blijven voor de groep die je begeleidt. Leiderschap gefundeerd op lidmaatschap. Deze opleiding reikt je als begeleider van veranderingsprocessen het ambacht van het trainerschap aan. Voor in je rol als leider binnen een organisatie of als begeleider/trainer, die groepen en individuen coacht, die bij de verandering betrokken zijn. In dit ambacht staat het leren centraal. Als leider / procesbegeleider is het van belang dat je in regie bent over het leerproces. De Weg van veranderen reikt je op diverse manieren aan om leerprocessen te benaderen, te volgen en te leiden.

Wat wil jij doorgeven als leider / procesbegeleider?
Dat is aan jou. De trainersopleiding reikt je ruimschoots gelegenheid om deze vraag te onderzoeken, ingebed in de context waar jij een professionele taak hebt. Om daar met passie vorm aan te geven.

Verbindend leiderschap vanuit NLP, TA en Systemisch Werk
Bij Plata werken we vanuit drie stromingen: NLP, TA en SW. Zo ook in de trainersopleiding.

 

Visie

We leven in een ‘informatietijdperk’. De buitenwereld laat indrukwekkende ontwikkelingen zien. De informatietechnologie viert hoogtij. En ik zie het als spiegel voor de manier waarop we ook in onze binnenwereld te maken krijgen met een toenemende stroom aan informatie. Zeker met de opkomst van Systemisch Werk blijkt hoe ontzagwekkend veel we als mens weten. We leren in toenemende mate dit weten te benaderen en te duiden.

Wat de ontwikkelingen duidelijk maken is, dat informatiestromen niet meer ‘onder controle’ te houden zijn. Informatie zal in steeds mindere mate nog als machtsbasis kunnen worden gebruikt. En tegelijk wordt zichtbaar dat we meer dan voorheen voor keuzen komen te staan, wat te doen met de informatie die tot ons komt. Welke verantwoordelijkheid wordt aangesproken? Welke taak vraagt om aandacht? Hoe gaan we daarmee om?

De beweging van de nieuwe tijd zal zijn om in het leiderschap een switch te maken van ‘macht-gericht’ naar ‘taakgericht’. Dit vraagt dat we ons bewust zijn van onze taak en van de manier waarop we regie nemen om die taak tot uitvoering te brengen. Dat beschouw ik als een grote eer en ja, er is volgens mij nog veel te doen.

Voor wie

Leren doe je met elkaar. Deelnemen aan leergroepen, en teams waarin het leren als kerntaak wordt beschouwd, draagt sterk bij aan het ontwikkelen van effectief gedrag. De trainersopleiding is ontwikkeld voor mensen die het ‘met elkaar leren’ als belangrijke motivatiebron kennen:

 • Voor begeleiders van veranderingsprocessen op identiteitsniveau, zowel leidinggevenden binnen organisaties als externe trainers en begeleiders, die coachen op die processen.
 • Voor wie na persoonlijke ontwikkeling (Practitioner) de stap heeft gezet om ontwikkeling in contact met een ander te doen (Masters) en nu klaar is voor de stap om samen met een groep te werken.
 • Voor wie wil leren om groepen op identiteitsniveau te begeleiden.
 • Voor wie nieuwsgierig is naar wat veranderen nu eigenlijk is. Hoe kan verandering het gewenste effect van leren zijn.

De vooronderstelling is, dat je hebt geleerd vanuit persoonlijke ontwikkeling op identiteitsniveau en dat je kennis en ervaring hebt van hoe je daarin tot regie kunt komen over persoonlijke levensthema’s. Daar wordt hier nadrukkelijk aan toegevoegd, dat de verwachting niet is dat je ‘klaar bent met persoonlijke ontwikkeling’. Sterker nog, de vragen die je daarin meeneemt zijn van essentieel belang om deze opleiding te kunnen volgen en je bijdrage te leveren.

Het doel

In de trainersopleiding leer je over het trainerschap, over het begeleiden van veranderingsprocessen en over het begeleiden in groeps- of teamverband van leerprocessen.

Trainen betreft het begeleiden van leerprocessen met het aanbieden van een daartoe ontworpen programma. Dit zijn twee kerntaken die je in samenhang leert ontwikkelen en toepassen.

Voor het begeleiden van veranderingsprocessen geldt eveneens dat er sprake is van een veranderagenda (een plan of een programma) en van het begeleiden van leerprocessen. Zo kan de gewenste verandering een bestendig effect zijn van wat door de groep of het team is geleerd.

Voor het aanbieden van een begeleidingsprogramma is nodig, dat je staat voor de keuzen die je daarin hebt gemaakt en aanspreekbaar bent voor de groep aan wie jij begeleiding geeft.

Voor het begeleiden van leerprocessen is nodig, dat je op identiteitsniveau je leiderschap neemt en zo beschikbaar bent voor de groep die jij begeleidt.

Je leert deze processen o.m. kennen door een begeleidingstraject of trainingsprogramma op identiteitsniveau te ontwikkelen, te ontwerpen en te geven. Dit houdt in, dat je leert ontwikkelen:

 • met jezelf als instrument
 • met kennis van de relevante kaders waarbinnen de leerprocessen worden aangeboden
 • door te leren van het ambacht, vakmatig, vanuit de beweging
 • door reflectie

In de Weg van veranderen leer je beschikbaar te zijn:

 • vanuit verbinding
 • gericht op jouw missie en visie
 • met jouw deelnemerschap als bron (passie)

Je leert te begeleiden met oog voor het leren in de groep.

Vooropleiding

Werk- en theorieniveau van Mastersopleiding NLP | TA | Systemisch Werk is wenselijk om voldoende te kunnen aansluiten en bij voorkeur ook een training Opstellingenwerk. Of een vergelijkbaar traject voor deelnemers die elders opleidingen hebben gevolgd.

In deze opleiding wordt vanuit de systemische benadering gewerkt. De wetten en werkvormen die hierin gelden komen aan de orde. Om goed te kunnen aansluiten op het leerproces van de Weg van veranderen wordt tenminste de 4-daagse training Spiegelingen aanbevolen. In overleg kan een individueel voortraject worden afgesproken om voldoende te kunnen aansluiten.

Werktijden

Blokken 1 t/m 6 (op dinsdag en woensdag van 11:00 uur tot 18:00 uur)
De pauze is tussen 13:00 uur – 14:00 uur
Blok 1: 14 en 15 januari 2020
Blok 2: 11 en 12 februari 2020
Blok 3: 10 en 11 maart 2020
Blok 4: 14 en 15 april 2020
Blok 5: 12 en 13 mei 2020
Blok 6: 16 en 17 juni 2020

4 x Supervisie (op dinsdagen van 18:00 uur tot 21:00 uur)
15 september 2020
6 oktober 2020
3 november 2020
24 november 2020

 • Verwerking van het geleerde t.b.v. trainingsontwerp en persoonlijk verslag
 • Procesbegeleiding (o.a. Opening, Open frame)

Blok 7 (dinsdag en woensdag van 11:00 uur tot 18:00 uur)
Dinsdag 1 december 2020 en woensdag 2 december 2020

 • Presentatie persoonlijk verslag.
 • Proefpresentatie uit trainingsontwerp

Op zaterdag 12 december 2020, de minitrainingsdag

 • Presentatie minitraining van 10:00 uur tot 17:00 uur
 • Certificering, afronding, aansluitend borrel