Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA

> Jaaropleiding Transactionele Analyse
Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA

Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen (PPO)

De opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA is een ontwikkelingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van zijn of haar eigen emoties, gevoelens, gedachten en overtuigingen te onderzoeken. Je leert dit toe te passen in de interactie met anderen. Door zelf congruent te worden in wat je fysiek waarneemt, voelt, denkt en wat je overtuigingen zijn, kun je meer congruent communiceren. Dat leidt evenredig tot een beter resultaat, effectievere processen en meer (werk)geluk.

De opleiding

Programma Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA:

Het opleidingstraject bestaat uit 8 blokken van 2 dagen.

Module 1 – Contact en je contract met jezelf

 • Omdat we in de opleidingsgroep intensief samenwerken, besteden we ruimschoots aandacht aan het maken van contact.
 • Want… Contact gaat altijd voor Contract!
 • Je maakt in dit blok je eigen leercontract.

Module 2 – Wie ben ik, hoe communiceer ik?
We bespreken TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie. We werken onder andere met Egotoestanden, Transacties, Functional Fluency en Strooks.

Module 3 – Heb ik dit zelf geschreven?
TA is ook een ontwikkelingstheorie voor individuen, teams en organisaties. We werken met persoonlijk script versus autonomie, het miniscript.

Module 4 – Ik zei het je toch!
TA als theorie om patronen in communicatie te herkennen en in te grijpen. We werken met spelmatig gedrag, dramadriehoek, omstanders, drijfveren en stoppers.

Module 5 – Laten we op de juiste manier beginnen!
Aan de slag gaan met Transactionele Analyse betekent werken met contractering. In de opleiding wordt stilgestaan bij 3 belangrijke aspecten van contractering:

 1. Procedureel (hoe werken we samen)
 2. Administratief (welke concrete werkafspraken maken we)
 3. Psychologisch (wat is de vraag achter de vraag?)

Dat wat we niet afspreken zit in het verborgen contract. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in de psychologische afstand in contractering, driehoeks- en meerhoekige contractering en de manier waarop we het contract kunnen saboteren.

Module 6 – TA in teams en organisaties!
TA wordt veel gebruikt in teams en organisaties, omdat de concepten zo goed toepasbaar zijn, inzichten bieden en ontwikkelingsmiddelen aanreiken. We werken met theorieën over organisatiescript, groepsdynamiek, relationeel adviseren, waardengericht leiderschap en het Organisationeel Oudersysteem.

Module 7 – Relationele autonomie
In dit blok staat centraal hoe je als individu autonoom kunt blijven in relaties. We werken met relationele TA, leggen de verbinding met Systemisch Werk en maken connectie met Homonomie en ECO TA.

Module 8 – Afhechten
Groepen ontstaan en eindigen. Wat is de impact van dit einde op jou? We werken met de groepsdynamiek en jouw rol daarin. Je evalueert je leercontract.

Trainingsmethoden

Transactionele Analyse
De TA (Transactionele Analyse) biedt een praktisch model dat door iedereen te begrijpen is. Het is een persoonlijkheidstheorie die je nieuwe manieren aanreikt om jezelf en anderen te analyseren en te begrijpen. Met het model van de Transactionele Analyse wordt de persoonlijke complexiteit en die van jouw relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft of werkt, hanteerbaar gemaakt en creëer je de mogelijkheid om anders te kiezen.

Group Relations Theory
Group Relations Theory biedt mogelijkheden om meer te leren over groeps-, organisatie- en sociale dynamiek, het uitoefenen van gezag en macht, het samenspel tussen traditie, innovatie en verandering en de relatie van groepen met hun sociale, politieke en economische omgeving.

TA bij Organisatieontwikkeling
Transactionele Analyse is als instrument direct toepasbaar binnen de context van ontwikkeling van organisaties, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat binnen de organisatie.

Voor wie

De opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen en wil leren werken vanuit Transactionele Analyse (TA) en die zichzelf persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Ook als je diepgaand wil leren werken met de concepten uit Transactionele Analyse (TA) is deze opleiding geschikt.

 • managers en iedereen met leidinggevende taken binnen profit-organisaties en not-for-profit organisaties als onderwijs, gezondheidszorg en overheid
 • (team)coaches
 • bestuurders
 • adviseurs
 • consultants
 • (interim) managers
 • (adjunct) directeuren
 • trainers

Praktisch

TA Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
Deze 16-daagse opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA wordt gegeven in 8 blokken van 2 dagen. Toekenning van plaatsen (voor zover voldaan wordt aan de toelatingseisen) is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden TA opleiding
Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • bij voorkeur bekend zijn met Transactionele Analyse op het niveau van TA 101 (deze basistraining kan voorafgaand aan de opleiding worden gevolgd)
 • een intakegesprek voeren met een van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen TA ontwikkelingstraject.

Opleidingsduur en studiebelasting
De opleidingsdagen zijn steeds in blokken van 2 dagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 16 dagen (32 dagdelen). Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft elke deelnemer 7 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 149 contacturen.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (8 x 6 uur). In totaal zijn dit 48 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 197 uur.

Evaluatie- en certificering
Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse en de toepassing daarvan in hun persoonlijke en professionele leven.

Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat voor de opleiding Transactionele Analyse TA | Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling ontvangen.

De uren voor deze training tellen mee voor eventuele vervolgtraject naar het CTA (certified Transactional Analyst) certificaat.