Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA

> Jaaropleiding Transactionele Analyse
Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA

Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen (PPO)

De opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA is een ontwikkelingstraject voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van zijn of haar eigen emoties, gevoelens, gedachten en overtuigingen te onderzoeken. Je leert dit toe te passen in de interactie met anderen. Door zelf congruent te worden in wat je fysiek waarneemt, voelt, denkt en wat je overtuigingen zijn, kun je meer congruent communiceren. Dat leidt evenredig tot een beter resultaat, effectievere processen en meer (werk)geluk.

De opleiding

Programma Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA:

Het opleidingstraject bestaat uit 6 blokken van 2 dagen.

Module 1 – Contact en je contract met jezelf
Omdat we in de opleidingsgroep intensief samenwerken, besteden we ruimschoots aandacht aan het maken van contact. Want….Contact gaat altijd voor Contract! Omdat contracteren een zeer belangrijk concept is in TA, besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Je maakt in dit blok je eigen leercontract.

Module 2 – Effectief communiceren?
We werken in deze module met TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie. Je krijgt daarbij verdiepende informatie en werkvormen over de rijkdom aan kennis die er is over Egotoestanden en Transacties.

Module 3 – Jouw levensverhaal in actie
In deze module verkennen we de diepten van jouw levensverhaal (script) met verdiepende methoden om inzicht te vergroten in jouw eigen scriptverhaal en hoe je daarin meer autonome keuzes kunt maken. Daarbij komt ook symbiose en het miniscript als concept van pas. Het miniscript gebruiken we om je te helpen ontdekken hoe de beperkende onderdelen van jouw script je in de praktijk beïnvloeden en hoe jij autonome keuzes kunt gaan maken.

Module 4 – Impasses en herbesluiten
We doen een verdiepend onderzoek naar de impasses die je tegenkomt en hoe je herbesluiten kunt nemen, op weg naar meer autonomie.

Module 5 – Vergroten van je professionaliteit
TA wordt veel gebruikt in teams en organisaties, omdat de concepten zo goed toepasbaar zijn, inzichten bieden en ontwikkelingsmiddelen aanreiken. We werken met de verbinding tussen jouw script en het organisatiescript. Verder komt het werken met groepsdynamiek aan de orde, relationeel adviseren, waardengericht leiderschap en het Organisationeel Oudersysteem.

Module 6 – Verbinden en afhechten
In dit blok staat centraal hoe je als individu autonoom kunt blijven in relaties. We werken met relationele TA, leggen de verbinding met Systemisch Werk en maken connectie met Homonomie.
Groepen ontstaan en eindigen. Wat is de impact van dit einde op jou? We werken met de groepsdynamiek en jouw rol daarin. Je evalueert je leercontract.

Trainingsmethoden

Transactionele Analyse
De TA (Transactionele Analyse) biedt een praktisch model dat door iedereen te begrijpen is. Het is een persoonlijkheidstheorie die je nieuwe manieren aanreikt om jezelf en anderen te analyseren en te begrijpen. Met het model van de Transactionele Analyse wordt de persoonlijke complexiteit en die van jouw relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft of werkt, hanteerbaar gemaakt en creëer je de mogelijkheid om anders te kiezen.

Group Relations Theory
Group Relations Theory biedt mogelijkheden om meer te leren over groeps-, organisatie- en sociale dynamiek, het uitoefenen van gezag en macht, het samenspel tussen traditie, innovatie en verandering en de relatie van groepen met hun sociale, politieke en economische omgeving.

TA bij Organisatieontwikkeling
Transactionele Analyse is als instrument direct toepasbaar binnen de context van ontwikkeling van organisaties, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat binnen de organisatie.

Voor wie

De opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen en wil leren werken vanuit Transactionele Analyse (TA) en die zichzelf persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Ook als je diepgaand wil leren werken met de concepten uit Transactionele Analyse (TA) is deze opleiding geschikt.

  • managers en iedereen met leidinggevende taken binnen profit-organisaties en not-for-profit organisaties als onderwijs, gezondheidszorg en overheid
  • (team)coaches
  • bestuurders
  • adviseurs
  • consultants
  • (interim) managers
  • (adjunct) directeuren
  • trainers

Praktisch

TA Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
Deze 10-daagse opleiding Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA wordt gegeven in 5 blokken van 2 dagen. Toekenning van plaatsen (voor zover voldaan wordt aan de toelatingseisen) is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden TA opleiding
Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

  • bij voorkeur bekend zijn met Transactionele Analyse op het niveau van TA 101 (deze basistraining kan voorafgaand aan de opleiding worden gevolgd)
  • een intakegesprek voeren met een van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen TA ontwikkelingstraject.

Opleidingsduur en studiebelasting
De opleidingsdagen zijn steeds in blokken van 2 dagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 10 dagen (20 dagdelen). Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft elke deelnemer 4 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 82 contacturen.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (5 x 6 uur). In totaal zijn dit 30 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 112 uur.

Evaluatie- en certificering
Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse en de toepassing daarvan in hun persoonlijke en professionele leven.

Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat voor de opleiding Transactionele Analyse TA | Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling ontvangen.

De uren voor deze training tellen mee voor eventuele vervolgtraject naar het CTA (certified Transactional Analyst) certificaat.