Persoonlijke coaching en begeleiding

> Uitwerken van persoonlijke thema's en openingen creëren naar de toekomst
Persoonlijke coaching en begeleiding

Steeds vaker kiezen mensen voor persoonlijke coaching of individuele begeleiding om belemmeringen uit het verleden op te lossen, openingen voor de toekomst te creëren en om tot vergroting van zelfinzicht te komen. Persoonlijk coaching en begeleiding biedt de mogelijkheid om daarbij gericht concrete en reële vraagstukken aan te pakken. Veelal kan in een beperkt aantal coachsessies resultaat worden geboekt, ongeacht of het gaat om een bedrijfsmatig of persoonsgericht kader (en vaak een combinatie van beide).

Veelvoorkomende thema’s
Dit zijn de thema’s die vaak in persoonlijke coaching naar boven komen:

  • het (her)ontdekken van je passie en verlangens
  • de houding in het werk
  • conflicten
  • trauma’s, angsten en fobieën
  • de ontwikkeling van je relatie
  • houding t.o.v. andere mensen
  • burn-out
  • zoektocht naar verdieping in het leven

Ook organisaties kiezen er steeds vaker voor om medewerkers met een coach te laten werken als persoonlijk klankbord en gesprekspartner.

Werkwijze persoonlijk coachtraject
Een coaching begint altijd met een intakegesprek waarin een analyse wordt gemaakt van de werkelijke wensen, verlangens of belemmeringen, die worden aangedragen. Daarbij wordt door de begeleidende coach ook gekeken naar de eventuele onderliggende patronen en persoonlijke thema’s.

Afhankelijk van de specifieke thema’s die door de cliënt worden ingebracht bij een persoonlijk coachingstraject, en van de analyse die de begeleidende coach heeft gemaakt, zal in overleg een gericht ontwikkelingsplan worden afgesproken. Meestal gaat het dan om een aantal individuele sessies, maar soms wordt daarnaast ook een specifieke ontwikkelingsgerichte trainingsmodule ingepland.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden coaching en/of therapie sessies, of een deel daarvan. Ook pedagogische sessies worden in dat verband vaak vergoed.