Werken met Karakterstructuren en Opstellingenwerk

> Vaardig worden in de omgang met mensen
Werken met Karakterstructuren en Opstellingenwerk

Begrijpen van Karakterstructuren

Vaardig worden in het begrijpen van karakterstructuren is bedreven worden in het begrijpen van iemands levensgeschiedenis, voordat deze één woord heeft gezegd.

Karakteranalyse en opstellingenwerk

In de opleiding Werken met Karakteranalyse en Opstellingenwerk in de praktijk (3 + 3 dagen) ga je snel zien welk gedrag van mensen is gekoppeld aan een bepaalde karakterstructuur (er zijn er zes) en hoe je daar dan effectief mee om kunt gaan. Er wordt in de opleiding gewerkt met de theorie van de karakterstructuren, die is ontwikkeld door Wilhelm Reich en het Systemisch Werk van Hellinger.

Kennis van de verschillende karakterstructuren

 • Hoe komt het dat sommige mensen het gevoel hebben nooit genoeg te krijgen?
 • Hoe komt het dat sommige mensen alsmaar in een andere wereld lijken te leven?
 • Waarom zijn mensen soms moeilijk in staat zich aan grenzen te houden en stellen in plaats daarvan hun eigen grenzen?
 • Waarom maken mensen soms een drama van alles en lijken voortdurend een ‘kort lontje’ te hebben?

Door inzicht in en kennis van de verschillende karakterstructuren en de systemische principes krijg je antwoord op de hiervoor gestelde vragen en ga je zien hoe je daar adequaat mee om kunt gaan.

De Opleiding

Programma Karakterstructuren en Opstellingenwerk

Het programma in het eerste blok van 3 dagen is ingericht rondom de zes karakterstructuren en is gericht op de diagnostiek

 • schizoïde of angstige structuur
 • orale of verlangende structuur
 • symbiotische of versmeltende structuur
 • rigide of afwerende structuur
 • psychopathische of overheersende structuur
 • masochistische of onderworpen structuur

In het tweede blok van 3 dagen worden er systemische opstellingen gedaan aan de hand van thematiek van de deelnemers.

Trainingsmethoden Karakteranalyse en Systemisch Werk

Karakteranalyse
Wilhem Reich ontdekte dat de mens zich door middel van specifieke karakterstructuren beschermt tegen de stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen die voortdurend op hem afkomt. Die karakterstructuren werken als overlevingsmechanismen, als maskers of pantsers. Het ontstaan van de karakterstructuren kan al in de vroegste jeugd tot energieblokkades leiden. Er worden zes karakterstructuren onderscheiden, waarvan één of meerdere in elk mens de overhand heeft.

Systemisch Werk
Met de methodiek van Systemisch Werk van Hellinger kunnen de verborgen belemmeringen en verwikkelingen binnen een systeem (gezin of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar worden gemaakt. Regels en wetten in de systemen waarvan mensen deel uit maken, zijn vaak ingewikkeld en kunnen vaak ook worden herleid naar onze vroegste jeugd. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke, maar ook organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen, maar ook gevangen en verstrikt.

De combinatie van beide methodieken geeft een krachtig instrument om inzicht te krijgen in de karakterstructuren en reactiepatronen van onszelf en van mensen waar we vanuit onze professie mee werken. De verkregen inzichten en geleerde methoden en technieken zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Voor wie

Beroepsmatig werken met Karakterstructuren

Deze op de praktijk gerichte opleiding is bij uitstek geschikt voor iedereen met mensgerichte beroepen, zoals

 • therapeuten
 • trainers
 • personen die in het onderwijs werken
 • personen die in de gezondheidszorg werken
 • HRM-medewerkers
 • sportbegeleiders
 • artsen, diëtisten, tandartsen
 • mensen in management functies

De training geeft ook een helder inzicht in de werking van de karakterstructuren voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn vanuit studie of persoonlijke interesse.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden opleiding Karakterstructuren en Opstellingenwerk

Ervaring met opstellingenwerk is aan te bevelen (bijvoorbeeld door een avond of workshop Systemisch Werk te hebben meegemaakt), maar is niet noodzakelijk. Voorafgaand aan de opleiding kan een intakegesprek plaatsvinden, waarin zal worden bepaald of het opleidingsniveau en/of de praktijkervaring voldoende aansluit bij het niveau van de opleiding.

Opleidingsduur en studiebelasting

De opleiding wordt eenmaal per jaar gegeven. Het totale aantal bijeenkomsten is 6 dagen (12 dagdelen). Op alle opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn dit 36 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten (4 x 8 uur). In totaal zijn dit 32 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 68 uur.

Certificering opleiding Karakterstructuren

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond, actief is geparticipeerd in de opleiding en alle te maken opdrachten zijn uitgevoerd, dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Ervaringen

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Marianne Asselman
  Marianne Asselman

  Ik heb voor deze training gekozen omdat ik mij wil gaan richten op het coachen van leerkrachten en startende directeuren basisonderwijs.Het werken met karakterstructuren en opstellingenwerk heeft mij veel inzicht gegeven in karakterstructuren van anderen en mijzelf.

  De trainers spelen in op dat wat er speelt in de groep. De veiligheid wordt goed gewaarborgd. De training heeft mij veel gebracht en ga de nieuwe inzichten toepassen in mijn werk.

  Een aanrader is ook het boek Spiegelingen van Willem de Bondt.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Werken met Karakterstructuren en Opstellingenwerk past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP