TA | Management & Organisatieontwikkeling

> Leiderschap en de cultuur en structuur van de organisatie
TA | Management & Organisatieontwikkeling

Transactionele Analyse (TA) en organisatieontwikkeling

Vanuit je ervaring en het dagelijks werken met mensen en groepen binnen de organisatie, ben je gewend om sturing en richting te geven. Tegelijkertijd merk je dat er in groepen soms dingen gebeuren die je niet helemaal kunt duiden. Wanneer laat je dat en wanneer neem je daarin regie? Waar je in groepen ook mee te maken hebt, is dat teamleden hun emoties meenemen naar het werk (en dat doe je zelf ook). Wat doet dat met de cultuur binnen jouw teams of organisatie?

Analyse van mensen en hun gedrag

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organisations, there are only people who behave’, maakt direct duidelijk dat, als je een organisatie wilt beïnvloeden, je vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. Transactionele Analyse (TA) geeft je een rijk kader om processen te analyseren, kansen te creëren en te sturen op resultaat – zowel binnen jouw organisatie als bij de interactie met het externe veld.

TA model voor strategie en sturing in organisaties

Er is in organisaties vooral complexiteit, ambiguïteit en onzekerheid, wat een ander soort management vraagt. Onzekerheid binnen organisaties leren managen, niet-weten leren verdragen, complexiteit leren verduren en oordelen leren uitstellen. Het helpt allemaal om de eigen effectiviteit in het (be)sturen en het management van organisaties te vergroten.

Deze opleiding Transactionele Analyse | Management en Organisatieontwikkeling richt zich op personen die zich bezighouden met sturing van groepen en strategie rond cultuur en structuur binnen organisaties.

De hoofdmethodiek van waaruit wordt gewerkt is de Transactionele Analyse, maar in dit opleidingstraject wordt ook gebruik gemaakt van de Group Relations Theory. Kijk voor meer info over achtergrond en methodieken van de TA op Transactionele Analyse TA

De opleiding

TA Management & Organisatieontwikkeling: Programma

Het opleidingstraject bestaat uit 5 blokken van 2 dagen.

Module 1 – First things first: basis filosofie Transactionele Analyse TA

Werken met de concepten afkomstig uit de Transactionele Analyse (TA) is één. Doorgronden van de basis filosofie waarop TA rust is twee.

  1. Alle mensen zijn OK: ieder mens heeft waarde en is van belang!
  2. Iedereen – mits voorzien van de juiste informatie – kan denken!
  3. Verandering is mogelijk: mensen nemen besluiten over hun eigen levensverhaal. Hoe werkt dat door in het leven en werken van de professional en in organisaties?

Aan de slag gaan met Transactionele Analyse betekent werken met contracten. In de opleiding wordt stilgestaan bij het inhoudelijke contract, het relatie contract en het verborgen contract. Ook meerhoekige contracten en sabotages zullen behandeld worden.

Module 2 – Complexiteit verdragen: persoonlijk script & organisatie script

Gedrag in en van organisaties op zo’n manier begrijpen dat het handelingsperspectieven oplevert is niet eenvoudig. Het leren ‘uitstellen van een oordeel’ vraagt om het leren verdragen van ‘niet weten’. Inzicht in het fundamenteel hybride karakter van het TA concept ‘script’ is behulpzaam bij het maken van hypotheses over ‘wat er allemaal speelt’ in organisaties. De effectiviteit groeit!

Module 3 – Groepen groeien (of niet): stagnatie doorbreken (TA + Grouprelations)

Net als een mens ontwikkelt een groep (een organisatie) zich voortdurend. Dat wil zeggen ‘als het goed is’. Veel groepen (en organisaties) stagneren – soms jaren lang. Gevolg? Gebrek aan resultaat en een hoge graad van energieverlies. In dit blok worden hiervoor tools aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

TA ideeën over de publieke en private structuur van groepen (en organisaties), samen met concepten uit Grouprelations theory, helpen bij het ontwikkelen van een dieper inzicht en… bij het ontwikkelen van opties voor interventies.

Module 4 – Leiderschap en lidmaatschap: rolmanagement is grensmanagement

De TA kijk op groepen en organisaties rust sterk op het concept ‘grenzen’! Een grens bepaalt wie verantwoordelijk is en waarvoor! Bewust zijn van grenzen en effectief managen van grenzen – rol, taak en verantwoordelijkheid – is vaak de kern van het werken vanuit kracht. Het gaat stromen als de grenzen gezond zijn en gezond onderhouden worden. Omgaan met diversiteit in organisaties is in dit blok een centraal thema.

Module 5 – Zin in werk?: TA als motivatietheorie

Niemand werkt voor geld! McKinsey (Jon Katzenbach) stelde in de vorige eeuw al vast: Pride matters more than money! Wat motiveert mensen? Eric Berne ontwikkelde het concept van ‘de drie hongers’ om op dieper niveau te snappen wat mensen beweegt. Het TA concept ‘strooks’ is verreweg een van de krachtigste – en tegelijk een van de meest miskende – instrumenten om invloed uit te oefenen.

Trainingsmethoden TA

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek Transactionele Analyse (TA).

Transactionele Analyse

De TA (Transactionele Analyse) biedt een praktisch model dat door iedereen te begrijpen is. Het is een persoonlijkheidstheorie die je nieuwe manieren aanreikt om jezelf en anderen te analyseren en te begrijpen. Met het model van de Transactionele Analyse wordt de persoonlijke complexiteit en die van jouw relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft of werkt, hanteerbaar gemaakt en creëer je de mogelijkheid om anders te kiezen.

Group Relations Theory

Group Relations Theory biedt mogelijkheden om meer te leren over groeps-, organisatie- en sociale dynamiek; het uitoefenen van gezag en macht; het samenspel tussen traditie, innovatie en verandering; en de relatie van groepen met hun sociale, politieke en economische omgeving.

TA bij Organisatieontwikkeling

Transactionele Analyse is als instrument direct toepasbaar binnen de context van ontwikkeling van organisaties, coaching (op de werkvloer), persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat binnen de organisatie.

Voor wie

Het ontwikkelingstraject TA Management & Organisatieontwikkeling is bedoeld voor:

iedereen die te maken heeft met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen en wil leren werken vanuit Transactionele Analyse (TA):

  • mensen met een leidinggevende functie binnen profit-organisaties en not-for-profit organisaties als onderwijs, gezondheidszorg en overheid
  • (team)coaches
  • bestuurders
  • adviseurs
  • consultants
  • (interim) managers
  • (adjunct) directeuren
  • schoolleiders (geaccrediteerd voor herregistratie Schoolleiderregister PO voor 90%)
  • trainers

Praktisch

TA Management & Organisatieontwikkeling

Deze 10-daagse opleiding Transactionele Analyse, Management en Organisatieontwikkeling wordt gegeven in 5 blokken van 2 dagen. Toekenning van plaatsen (voor zover voldaan wordt aan de toelatingseisen) is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden TA opleiding

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

  • binnen organisaties te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen
  • bij voorkeur bekend zijn met Transactionele Analyse op het niveau van TA 101 (eventueel kan deze module voorafgaand aan de TA opleiding Management & Organisatieontwikkeling worden gevolgd)
  • een intakegesprek voeren met een van de opleiders waarin zal worden bepaald of de vooropleiding en ervaring voldoende aansluit bij het te volgen TA ontwikkelingstraject.

Opleidingsduur en studiebelasting

De opleidingsdagen zijn steeds in blokken van 2 dagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 10 dagen (20 dagdelen). Op de opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft elke deelnemer 4 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 72 contacturen.

Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (4 x 12 uur). In totaal zijn dit 48 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 120 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse de toepassing in organisaties. Indien tenminste 90% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat voor de opleiding Transactionele Analyse TA | Management & Organisatieontwikkeling ontvangen.

Ervaringen

  • Christiaan de Jong

    Ik vind het leuk terug te geven dat ik de inhoud van de opleiding van afgelopen jaar werkelijk met me meedraag. Het mooiste voorbeeld, zeker gezien mijn leerdoelen van afgelopen jaar, vind ik dat ik in een ingewikkelde juridische kwestie met een moeder zit, die voelt als oneerlijk en agressief jegens mij en mijn collega’s. Twee jaar geleden zal ik daar waarschijnlijk erg van onder de indruk zijn geweest, nu lukt het me om andere keuzes te maken en de last bij haar te laten. Het kost veel tijd, maar weinig emotie en het maakt me niet “klein” als vroeger. Geregeld benoem ik mijn dankbaarheid, in deze, richting wat ik van jullie en over mezelf heb mogen leren!

  • Jasper Ordelman

    Altijd blijven ontwikkelen! Dat vind ik belangrijk.

    Na 5 mooie, confronterende en leerzame maanden heb ik gisteren bij Plata Opleidingen mijn opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling afgerond.

    TA staat voor Transactionele Analyse en is een praktische theorie over gedrag en communicatie. TA wordt veel toegepast bij training, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

    In mijn werk als communicatiestrateeg en merk/organisatieadviseur krijg ik veel energie in de verbinding met anderen. Ik vind het inhoudelijke, strategische werk leuk, maar ervaar ook steeds vaker dat ‘culture eats strategy for breakfast’. Oog hebben voor het proces en de mensen vind ik steeds belangrijker. Daar kun je volgens mij de meeste impact maken.

    Ik heb de laatste jaren gemerkt dat ik erg blij word als ik mensen en teams kan helpen ontwikkelen. (Dat begint al op de maandagavond bij de voetbaltraining van 14 pubers.)
    Daarom ben ik begin dit jaar begonnen met de TA opleiding.

    Ik heb hier veel geleerd over #contracteren, #scripts, #egostoestanden, #overdracht, #strooks, #leiderschap, #deepdemocracy, anderen, mezelf en nog veel meer.

    Een aanrader voor iedereen die als mens of professional wil groeien en anderen wil helpen in hun groei.

    Een mooie basis. What’s next…..?
    Blijven ontwikkelen. Als mens. Als professional. Als adviseur.
    Maar ook als trainer, coach en mogelijk als opleider.
    Ik heb er zin in…

    Dank Pia en Dennis voor jullie uitstekende werk!
    Ik weet jullie te vinden voor een mooi vervolg.

  • Jeanette Houttuin

    Soms is er een ander soort management gevraagd in organisaties in tijden van stevige veranderingen!

    Ik ben op zoek gegaan naar een opleiding die mij hierin richting kon geven en heb vorige week met succes de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling bij Plata Opleidingen afgerond.

    TA (Transactionele Analyse) is een ontwikkelingstraject voor ieder die de wil en durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken vanuit de TA. Ook wordt er gebruik gemaakt van de grouprelations theory en deep democracy.

    Je leert onzekerheden binnen organisaties te managen, niet weten te verdragen, complexiteit te verduren, oordelen uit te stellen en niet altijd te reageren van uit je natuurlijke script, maar na te denken over andere opties.

    Mij helpt het om mijn eigen effectiviteit in het “hier en nu” te (be) sturen en dit te gebruiken als mens en professional.

    In de opleiding heb ik veel geleerd over (her)contracteren, persoonlijk en organisatiescript, leiderschap, strooks, deepdemocracy en nog veel meer.

    Met dank aan de fijne groep waarin ik heb mogen trainen, Pia Umans en Dennis Vrooland die ons begeleidt en uitgedaagd hebben.

  • Plata Opleidingen ervaring cursist Marije Bedaux
    Marije Bedaux

    De kunst van het kijken naar en het benoemen van de onderstroom in organisaties, met de werkmethode van de TA, heeft mij veel gebracht.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de TA | Management & Organisatieontwikkeling past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP