Strategisch Coachen

> Omgaan met complexiteit in coachtrajecten
Strategisch Coachen

Herken je één van de volgende situaties, gedachten of gevoelens als je aan het werk bent met een cliënt of met een leerling of bij gesprekken met medewerkers:

 • Ervaar je soms de aandrang om een probleem voor de ander op te lossen?
 • Voel je je soms ongemakkelijk omdat je een thema van een cliënt, leerling of medewerker bij jezelf herkent?
 • Zie je terugkerend niet-functioneel gedrag, dat lastig is aan te pakken?
 • Lijkt de boodschap bij een cliënt, leerling of medewerker niet binnen te komen?
 • Word je regelmatig geconfronteerd met weerstand of discussie?
 • Heb je behoefte aan een methode om de ander aan te zetten om zelf met oplossingen te komen?

Binnen de opleiding leer je werken met je cliënt, of met medewerkers of leerlingen vanuit de zogenaamde Coachmatrix en krijg je inzicht in hoe het concept ‘Script’ bepalend is voor gedrag van mensen. Ook ga je zien en ervaren hoe de drama- en succesdriehoek een rol kan spelen in hoe het ontwikkelproces van je cliënt (of medewerker of leerling) zich ontvouwt.

Als je het ontwikkelingsproces bij jouw cliënt, of bij leerlingen of bij medewerkers vanuit de Coachmatrix gestructureerd kunt begeleiden, dan wordt het makkelijker hen te helpen om zelf met oplossingen te komen, zonder dat je jouw ideeën of mening opdringt.

Coachmatrix

De Coachmatrix is een schema waar je bepaalde vragen gestructureerd mee kunt onderzoeken. Het is makkelijk te begrijpen en toegankelijk en dat maakt het fijn om ermee te werken. Door middel van de matrix zoom je met je cliënt, leerling of medewerker in op vier verschillende onderdelen. Je kijkt daarbij naar de denkdeur, gevoelsdeur, behoeftendeur en doedeur.

Door het toepassen van de Coachmatrix verloopt het begeleidingstraject via een vaste structuur. Daarmee vergemakkelijk je het coachproces en help je je cliënt om vanuit autonomie zijn of haar eigen proces te kaderen en vorm te geven:

 1. Wat zijn de feiten (toetsing van aannames)?
 2. Wat is je probleem/vraag (op individueel, relationeel of systeemniveau)?
 3. Wat is je doel (vaak het omgekeerde van het probleem)?
 4. Welke actie ga je uitvoeren?

Script-model

Om het beeld van je cliënt, leerling of medewerker helder te krijgen en het coachings- of begeleidingsproces tot een duurzaam resultaat te laten leiden is inzicht in het zogenaamde ‘Script’ belangrijk. Het concept Script is gebaseerd op de vooronderstelling dat iedereen van jongs af aan (bepaald) gedrag aanleert en besluiten neemt over hoe zijn of haar leven eruit gaat zien. Ouders en omgeving hebben hier een grote invloed op. Iedereen ontwikkelt zo zijn eigen unieke stijl om eigen besluiten te nemen.

Scriptbesluiten kunnen positief doorwerken in het leven maar kunnen ook een negatieve impact hebben en die wordt dan steeds weer in nieuwe situaties toegepast met ineffectief gedrag tot gevolg. Scriptmatig gedrag is dan inperkend van aard. Maar scriptbesluiten kunnen ook positief doorwerken; we hoeven dan niet voor elk probleem opnieuw een oplossing te bedenken zolang de oude oplossingen effectief zijn.

In de training Strategisch coachen leer je werken met het Script-model. Je gaat Script-patronen herkennen en je gaat ervaren hoe je daarin jouw cliënten, leerlingen of medewerkers kunt begeleiden om tot herbesluiten te komen, waarmee oude niet-effectieve Script-patronen kunnen worden herzien.

Wat ga je leren?

In de training Strategisch Coachen oefen je met verschillende leerstijlen en leervormen. Je leert hoe je in het begeleidingsproces feiten van aannames kunt scheiden en belemmeringen om te zetten in doelen. Je leert werken met microsimulaties, waardoor je snel tot de kern van het probleem komt of dat nu bij een cliënt, medewerker of leerling speelt of wanneer iets zich binnen een team of organisatie voortsleept.

Je gaat zien hoe je anderen kunt aanzetten om zelf na te denken, hoe je weerstanden vermindert en je zelf valkuilen vermijdt. Je ontdekt de onderliggende patronen die het gedrag van je cliënt bepalen en je gaat zien wanneer die in drama schiet en hoe je hem of haar van daaruit kunt begeleiden naar succes.

Zo werk je in de training

De opleiding Strategisch coachen leert je een betere coach, begeleider of manager te worden. De concepten waarmee je leert coachen en begeleiden vinden allemaal hun oorsprong in de Transactionale Analyse (TA): de Coachmatrix, het Script-model, de drama- en succesdriehoek en het begrip ‘Strooks’.

Je krijgt theorie aangeboden en je leert in oefeningen en in casussituaties te werken met de concepten. De oefeningen zijn op de praktijk gericht en helpen je om wat je hebt geleerd ook meteen na elke trainingsdag effectief in te kunnen zetten!

Is ‘Strategisch coachen’ een programma voor jou?

 • Ja als je gestructureerd wilt coachen en begeleiden
 • Ja als je effectiever wilt zijn in je coachings- of begeleidingstrajecten
 • Ja als je om wilt leren gaan met weerstand
 • Ja als je autonomie bij je cliënt, leerling of medewerker wilt bevorderen
 • Ja als je tot duurzame, blijvende resultaten wilt komen voor je cliënt
 • Ja als wilt zien welke onderliggende patronen een rol spelen bij je cliënt
 • Ja als je uit het drama wilt blijven van jouw cliënt, leerling of medewerker
 • Ja als je coachen leuk vindt én dat het je cliënt, maar ook jezelf veel oplevert!

Programma Strategisch coachen


Hieronder een inkijk in het programma:

TRAININGSDAG 1 | GESTRUCTUREERD COACHEN
Thema’s en onderwerpen:

 • Contracteren
 • Coachmatrix
 • Strooks (erkenning als levensbehoefte)
 • Script – Autonomie

TRAININGSDAG 2 | VAN OUDE EN NIEUWE PATRONEN
Thema’s en onderwerpen:

 • Script
 • Drivers en stoppers
 • Miniscript

TRAININGSDAG 3 | WERKEN MET DE CLIËNT
Thema’s en onderwerpen:

 • Psychologisch spel
 • Succes/compassiedriehoek
 • Werken met de cliënt in de praktijk

 

Praktisch

Opleidingsduur en studiebelasting
Het totale aantal bijeenkomsten is 3 dagen. Op de trainingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00. De totale studiebelasting inclusief voorbereidingsuren is 24. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in het onlinemateriaal via onze digitale leeromgeving.