Werken met Opstellingen

> Systemisch Werk in de praktijk
Werken met Opstellingen

Werken met opstellingen

Ons hele leven kent van jongs af aan vele systemen, zoals familie, gezin, school en organisaties, en dat is het werkveld van het Systemisch Werk en Werken met Opstellingen. En of wij willen of niet, wij zijn onderdeel van de genoemde systemen. De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld en spelen doorgaans op een onbewust niveau. Wij zijn ons daardoor niet bewust van het appel wat op een diep onbewuste laag op ons gedaan wordt.

Werken met opstellingen: onderliggende dynamieken

Het blijkt dat veel persoonlijke en organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben. Werken met Opstellingen heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar te maken. Het opstellingenwerk geeft een diepgaand inzicht in onderliggende dynamieken en verstrikkingen. Ervaringen met het werken vanuit deze essentie hebben nog lange tijd – en vaak ook blijvend – effect, geven veel inzicht en werken helend.

Werken met opstellingen
Ontsluiten van het systeem van herkomst

 

Lees meer

De opleiding

Opstellingenwerk en het wetende veld

Je leert tijdens deze opleiding Werken met Opstellingen hoe je via basis modulen en principes vanuit de werking van het wetende veld een opstelling kunt begeleiden. Tevens is de opleiding erop gericht om je persoonlijke ontwikkeling te verdiepen. Je leert tijdens de opleiding hoe je lidmaatschap het leiderschap dient. Je leert over het principe van loyaliteit en het spanningsveld met het persoonlijke geweten.

Er wordt gewerkt naar een eindresultaat waarbij je in staat bent een opstelling te begeleiden. Dit betekent dat je leert over een intake gesprek, de vraag voorafgaand aan een opstelling, rituele zinnen, afbakening, ordening en afronding van een opstelling.

Je neemt kennis tot je over basis gegevens en leert te vertrouwen op de onderstroom van een dieper weten. Tevens zal bewust gewerkt worden met het gegeven dat de plek die je inneemt  in een systeem altijd van invloed is op de ordening. Je wordt je bewust van de invloed van het systeem van herkomst en hoe dit door kan spelen op verschillende facetten van je leven en van de ander. Daarnaast leer je hoe je het contact met jezelf op een dienende manier kunt gebruiken in het contact met de ander.

De opleiding Systemisch werken bevat verschillende modules verdeeld over 10 dagen.

 • Module 1: Introductie en de rol van de begeleider.
 • Module 2: De relatie Ouder en Kind
 • Module 3: Leven en dood
 • Module 4: De Relatie
 • Module 5: Integratie en begeleiden van een opstelling

Daarin worden vanuit het Systemisch Werk de volgende onderwerpen behandeld

 • kennis over het ontstaan van Systemisch Werk en de werkwijze van Bert Hellinger
 • werken vanuit de fenomenologie
 • werken met familiesystemen
 • onderzoek van eigen plek binnen het familiesysteem
 • werken met het systeem van een cliënt
 • mini contract maken aan het begin van een opstelling
 • begeleiden van een opstelling
 • basale begrippen en hun werking binnen Systemisch Werk: de ziel, dynamiek, plek, verstrikking
 • ordening binnen systemen
 • werking van het systemisch geweten
 • primaire, secundaire en tertiaire gevoelens
 • werken vanuit de stilte en het wetend veld
 • werken met leven en dood
 • werken met de dynamiek van schuld en onschuld
 • binnensluiten van datgene wat buitengesloten is
 • integratie binnen het dagelijkse leven

Evaluatie opleiding Systemisch Werk

Aan het einde van de opleiding ben je als deelnemer in staat om een opstelling te begeleiden, vanaf intake tot en met afronding. Dit betreft de praktijk van het opstellingenwerk die als slotstuk van de opleiding wordt geëvalueerd.

De kennis en werkervaring worden getoetst aan de hand van een door de deelnemers te maken genogram, waarin de belangrijkste dynamieken en hun betekenis zijn uitgewerkt, en een werkstuk, waarin de persoonlijk ontwikkeling (persoonlijk leiderschap) en de professionele ontwikkeling (vakbekwaamheid) zijn beschreven.

Indien 100% van de trainingsdagen zijn bijgewoond, actief is geparticipeerd in de intervisiebijeenkomsten en alle te maken opdrachten zijn uitgevoerd, dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Wat deelnemers over de opleidingen aangeven

“Afgelopen jaar heb ik Systemisch Werk meer toegepast in mijn coaching, leiding geven en contact maken. Dit ga ik blijven doen in een spiritueel geweten dat ik lid ben van een groter geheel. Ik kan mijn verlangen leven in contact met anderen.”

“Ik ben meer én – én gaan denken en leven. Dat geeft mij ruimte en eigenheid omdat het mag van mezelf, ik geef mezelf permissie ervoor.”

“Ik heb geleerd te vertrouwen op de rust waardoor er ruimte ontstaat in de opstelling om te observeren, tijd te nemen en de beweging te herkennen, vanuit mijn gevoel na te vragen en te volgen naar waar het toe leidt.”

“In coaching pas ik Systemisch Werk toe door met cliënten opstellingen te maken met poppetjes. Dat werkt goed. Geeft inzicht.”

Voor wie

De 10-daagse opleiding Werken met Opstellingen is bedoeld voor mensen die

 • hun persoonlijke ontwikkeling willen verdiepen
 • hun coach vaardigheden met een verdiepende laag willen aanvullen
 • willen leren hoe ze zelfstandig kunnen werken met een opstelling

In de werkomgeving is het een waardevolle toevoeging voor iedereen die werkt met bewustwordingsprocessen, zoals

 • therapeuten
 • trainers
 • personen die in het onderwijs werken
 • personen die in de gezondheidszorg werken
 • HRM-medewerkers
 • begeleiders
 • coaches
 • managers
 • projectleiders

Toepassing in de werkpraktijk en op persoonlijk niveau
Inzichten die verkregen worden door het werken met opstellingen (familie- en organisatieopstellingen) zijn van grote waarde voor iedereen die werkzaam is als begeleider van processen in de persoonlijke of professionele sfeer, zowel op individueel niveau als op het niveau van teams of binnen organisaties. Door de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, is de focus in het programma erop gericht dat zij aan het eind van het opleidingstraject in staat zijn binnen die context zelf te werken met opstellingen.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden
Ervaring met opstellingenwerk is aan te bevelen (bijvoorbeeld door een workshop Systemisch Werk te hebben meegemaakt of een jaaropleiding bij Plata Opleidingen of bij een vergelijkbaar instituut te hebben gevolgd). Voorafgaand aan de opleiding kan een intakegesprek plaatsvinden, waarin zal worden bepaald of het opleidingsniveau en/of de praktijkervaring voldoende aansluit bij het niveau van de opleiding.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze

 • aanwezig zijn op alle cursusdagen
 • eigen persoonlijke thema’s en casuïstiek inbrengen
 • kennis tot zich nemen vanuit het handboek en de lesstof die tijdens de opleidingsdagen wordt behandeld
 • het boek Vonken van Verlangen, het boek Spiegelingen en bij voorkeur tenminste één van de boeken van Bert Hellinger lezen en bestuderen
 • samenwerken en oefenen in intervisiegroepen

Opleidingsduur en studiebelasting
De opleiding wordt eenmaal per jaar gegeven. Het totale aantal bijeenkomsten is 10 dagen (20 dagdelen). Op alle opleidingsdagen wordt er gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. Daarnaast heeft elke deelnemer 3 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 69 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten (3 x 8 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdracht (18 uur). In totaal zijn dit 42 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 111 uur.

Ervaringen

 • Selma de Vries

  Ik was al bekend met Systemisch Werk, maar ik was op zoek naar meer verdieping en bewustzijn én zo kwam ik bij Plata terecht. De opleiding Werken met Opstellingen zorgt bij mij voor meer verbinding, verdieping, liefde, compassie en meer rust.

 • Reiny

  Ik leer door de opleiding Werken met Opstellingen vertrouwen in mijn intuïtie en gevoel. Ik heb leren uitspreken wat je niet altijd ziet, maar waarvan je wél weet dat het er is.

 • Carme Almarza

  De opleiding Werken met Opstellingen was heel bijzonder. Het voelde als een bevrijding van sommige zaken én nog meer inzichten over verstikkingen en mijn herkomst en historie. De opleiding is voor mij een heel mooi cadeau.

 • Irene Westeneng

  Ik werk zelf als coach met Systemisch Werk én het geeft mij daarnaast zelfinzicht. Hoe meer ik over mijzelf leer, hoe meer ik kan geven aan anderen. Het geeft me dan ook meer inzicht, rust, vrijheid, ruimte, erkenning én herkenning.

 • Martine Lammerts

  Ik gunde mijzelf de opleiding Werken met Opstellingen. Het heeft mij heel veel verdieping en ontmoeting opgeleverd. Ook de groep en de trainers zijn fijn om mee te werken.

 • Marleen Dekker

  Plata laat je als cursist volledig in je waarde én Werken met Opstellingen is gewoon een super mooie opleiding.

 • Vera van Houten

  Ik was direct verkocht vanaf de eerste opstelling! Bij opstellingen gaat het over echt contact. Dat zie je, hoor je en vooral dat voel je. Als representant kan ik zoveel voor een ander betekenen, door alleen maar te ervaren. Het is niet te begrijpen of te controleren. Juist dat maakt het zo echt voor mij.

  Het ervaren van mijn eigen plek in de vrouwenlijn van mijn familie was heel bijzonder: dit zit nu in mijn lijf verankerd en helpt me nog iedere dag.

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Mirella Mossel
  Mirella Mossel

  In coaching pas ik Systemisch Werk toe door met cliënten opstellingen te maken met poppetjes. Dat werkt goed. Geeft inzicht.

 • Plata Opleidingen ervaring cursist David Rietveld
  David Rietveld

  De opleiding is voor mij een persoonlijke en professionele zoektocht geweest. Het was de moeite waard. Ik ben aangekomen op mijn plek! Het heeft me geholpen om zowel privé als op het werk meer mijn verlangen te leven en te durven loslaten.

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Maaike de Wilde
  Maaike de Wilde

  Zowel voor mijzelf als voor cliënten ben ik op zoek geweest naar een balans tussen gemis en verlangen, tussen binding en verbinding, geven en nemen, stagnatie en groei. Heerlijk om in de opleiding bevestigd te worden in de systemische waarde van deze benadering en meer manieren van werken aangereikt te hebben gekregen om in vakmanschap een stap te kunnen maken.

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Anouk Schuling
  Anouk Schuling

  Ik heb geleerd te vertrouwen op de rust waardoor er ruimte ontstaat in de opstelling om te observeren, tijd te nemen en de beweging te herkennen, vanuit mijn gevoel na te vragen en te volgen naar waar het toe leidt.

 • Plata Opleidingen ervaring cursist Monique Damen
  Monique Damen

  Ik heb de opleiding ‘Werken met opstellingen‘ twee keer gevolgd. De eerste keer om Systemisch Werken te leren kennen voor een scriptie. De tweede keer om mijn dienstenpakket als coach en trainer uit te breiden. Zelden heb ik een snellere en diepgaandere persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt dan in deze periode.

  Omdat de opleiding zo sterk op het persoonlijke vlak werkt, is het ook daadwerkelijk mogelijk om hem twee keer te volgen zonder iets dubbel te doen. Een waardevolle aanvulling is de mogelijkheid om het vak na de opleiding in praktijk te blijven brengen in supervisie. Tot slot valt het me op dat Systemisch Werk bij Plata dieper gaat dan bij andere aanbieders die ik tegen ben gekomen. Er wordt ook buitengewoon integer gewerkt.

  Ik kan Plata dan ook warm aanbevelen!

 • Ron Berkhout

  Afgelopen jaar heb ik Systemisch Werk meer toegepast in mijn coaching, leidinggeven en contact maken. Dit ga ik blijven doen in een spiritueel geweten dat ik lid ben van een groter geheel. Ik kan mijn verlangen leven in contact met anderen.

 • Arjenne Vlietstra

  Ik pas het gedachtegoed van Systemisch Werk dagelijks toe. Het lukt me om meer te zien dan wat met gewoon kijken gezien kan worden en het werk te laten gebeuren daar waar van nature de energie is, wu wei.

 • Rianne Bösecke

  Wat ik tijdens de opleiding heb ervaren is het gevoel van rust tijdens mijn zoektocht naar mijn plek in de groep, door de verzoening tussen ratio en gevoel. Ik heb geleerd over leiderschap vanuit lidmaatschap.

 • Leonor Sanchez

  Ik heb een eigen leven te leven en dat is inclusief mijn gemis. Berusting geeft diepe rust. Ik heb geleerd om het Veld te voelen, te vertrouwen op mezelf.

  Ik heb zoveel geleerd, ik gun ieder die op zoek is, bij jullie te komen leren.

   

 • Jessica George

  Ook bij deze opleiding heb ik weer ervaren wat een prachtig veilig leerklimaat er heerst binnen Plata. Jullie zijn als geen ander in staat om dit te creëren. Al snel ervoer ik dat we een groep waren waarin ik mijn leerdoelen kon laten zijn en kon oefenen, ervaren en experimenteren.

  Ik heb met deze opleiding weer een enorme verrijkere reis gemaakt en geproefd aan het zelf leren opstellen. Hiermee ga ik door.

 • Mirella Mossel

  In coaching pas ik Systemisch Werk toe door met cliënten opstellingen te maken met poppetjes. Dat werkt goed. Geeft inzicht.

 • Renée Bantje

  Ik kijk terug op een mooi jaar met veel leerzame momenten met Systemisch Werken. Ik heb veel mogen zien en ervaren tijdens de opleiding en supervisie en opstellingenavonden. Dat maakt dat ik de kennis en het gedachtegoed steeds vanzelfsprekender ga vinden en kan integreren.

 • Loes Way

  Ik ben meer én – én gaan denken en leven. Dat geeft mij  ruimte en eigenheid omdat het mag van mezelf, ik geef mezelf permissie ervoor.

 • Arjette van Noort

  Anders dan DANK en LIEFDE heb ik geen woorden die ook maar in de buurt komen bij het gevoel dat ik heb bij alle woorden, inzichten, gevoelens en ervaringen waar jullie mijn hart mee vulden en vullen. De betekenis is voor mij enorm en de doorwerking reist met me mee tot mijn laatste adem.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Werken met Opstellingen past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP