Begeleiding op loopbaan en werk

> Concrete stappen zetten om je loopbaan vorm te geven
Begeleiding op loopbaan en werk

Organisaties hebben er belang bij dat personen die er werkzaam zijn lekker in hun vel zitten en ieders talenten optimaal tot ontwikkeling kunnen komen in hun loopbaan. Soms loopt het doel van de organisatie en de loopbaan van medewerkers parallel en soms wijken de onderlinge verwachtingen en verlangens af. Met begeleiding en coaching binnen de loopbaan context kunnen deze verwachtingen en verlangens onderzocht en geanalyseerd worden om ze zo beter op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt gekeken naar individuele belemmeringen, aanwezige talenten en persoonlijke behoeftes binnen het loopbaan traject.

Waarden, wensen en werk
Instellingen en organisaties beseffen steeds meer dat bezieling en het creëren van een sterke band met de organisatie alleen kan worden bereikt als de waarden van de organisatie en van de werknemer ‘passen’. Bij een begeleidingstraject op de loopbaan worden de waarden van organisatie en die van de medewerker geanalyseerd en kan de aansluiting met de persoonlijke passie worden (her)ontdekt. Dit onderzoek is voor iedereen essentieel om de juiste keuze te maken bij een volgende fase in zijn loopbaan of carrière.

TIFF-feedback test
Aan het begin van een begeleidingstraject kan een TIFF-feedback test worden gedaan. De TIFF brengt op heldere wijze in kaart waar iemand effectief is in zijn of haar gedrag, en waar dat minder of niet het geval is. De TIFF geeft vervolgens concrete aanknopingspunten om de eigen effectiviteit te vergroten. Werken met de TIFF en Functional Fluency, het model dat ten grondslag ligt aan de TIFF, helpt om inzicht te krijgen in hoe individuele leidinggevenden en medewerkers omgaan met hun energie.

De werkwijze:
Bij aanvang van begeleiding vindt een intake plaats, waar de doelstellingen en wensen worden vastgelegd en wordt afgestemd op welke wijze en met welke frequentie er zal worden gewerkt. Afhankelijk van de coachingsdoelen zal een traject bestaan uit een aantal individuele sessiexs en/of een gerichte trainingsmodule.