Vrouwelijk leiderschap: de bron van de vrouw

> De verbindende kracht van vrouwen
Vrouwelijk leiderschap: de bron van de vrouw

Hoe wil jij jouw vrouwelijke leiderschap en kracht vormgeven?

De mannelijke maatschappij waarin wij leven vindt zijn grondslag in het resultaat- en doelgerichte, dat eigen is aan de mannelijke energie. De kracht van een vrouw is juist dat zij meer procesgericht en doelgericht is en wordt gedreven vanuit een verbindende energie. Daarin vind je als vrouw het vermogen om je vrouwelijk leiderschap vorm te geven.

Vrouwelijk leiderschap vormgeven in je dagelijks leven

Vrouwelijk leiderschap vraagt van vrouwen dat zij regie nemen vanuit deze vrouwelijke kracht en de onderliggende vrouwelijke waarden. Vrouwelijk leiderschap gaat voorbij aan de polariteiten van het mannelijke en het vrouwelijke en nodigt uit tot vormgeving van hoe het dagelijks leven in de maatschappij of de samenwerking in organisaties vorm krijgt.

Bron en inspiratie van vrouwelijk leiderschap

Om vanuit de vrouwelijke eigenheid en met passie vorm te kunnen geven, is het nodig dat vrouwen zich bewust zijn van hun vrouwelijke kracht en van de onderliggende waarden. De eerste vrouwelijke leider in het leven van de vrouw is haar moeder. De relatie tussen moeder en dochter ligt ten grondslag aan de identiteit van de vrouw en haar gevoel van zekerheid en de ontwikkeling van de vrouwelijke eigenheid. Dit is de bron van inspiratie voor het tot uitdrukking laten komen van haar vrouwelijk leiderschap en aan haar verbindende energie. Het spanningsveld tussen het mannelijke en het vrouwelijke daagt vrouwen uit om hier vorm aan te geven!

De band met de moeder als bron van vrouwelijk leiderschap

De relatie tussen moeder en dochter ligt ten grondslag aan de ego-identiteit van een vrouw, aan haar gevoel van zekerheid in de wereld en aan haar gevoel van zekerheid naar anderen. Een vrouw doorloopt het identificatieproces van het vrouwelijke via de band met de moeder en de moederlijke energie. Door identificatie met de moeder, leert een meisje over het vrouwelijke.

Vrouwelijk leiderschap en te sterke of te zwakke identificatie

Via de moeder komt een jonge vrouw bij de vrouwelijke bron, de vrouwelijke kracht en haar vrouwelijk leiderschap. Maar wat is het effect als de relatie tussen moeder en dochter uit balans is? Wat gebeurt er wanneer de afbakening van moeder en dochter te sterk, of juist te zwak is? En wat kan er gebeuren wanneer er teveel identificatie met de vader, met het mannelijk, is?

Wat kun je ermee

De kracht van vrouwelijk leiderschap

Voor vrouwen is het van belang dat zij zich kunnen identificeren met het vrouwelijke. Het vrouw zijn is een ankerplek. Een rustplek waar vanuit een vrouw haar kracht kan voelen en kan leven. En waar vanuit zij contact kan maken en zich kan verbinden. Vanuit de identiteit van het eigen geslacht maken we contact met de ander. Om een balans te vinden in de vrouwelijke en mannelijke energie in ons, hebben we het vrouwelijke te kennen. Pas dan kunnen we beide energievormen optimaal gebruiken.

Vrouwelijk leiderschap in balans

Vrouwelijk leiderschap overstijgt de eigen vrouwelijke energie, doordat zij in staat is af te stemmen op zowel de mannelijke als de vrouwelijke waarden. Vanuit de vrouwelijke kracht en de vrouwelijke eigenheid kunnen vrouwen

 • blijvend verbinden
 • kordaat zijn en begrenzen vanuit mildheid
 • blijven staan in een ‘mannelijke’ wereld
 • focus houden op het proces i.p.v. op het resultaat
 • gepassioneerd en bevlogen zijn vanuit authenticiteit

De Training

Trainingsmethoden NLP, TA en Systemisch Werk

Er wordt in de training onder andere gewerkt met methodieken uit de NLP en TA en met het opstellingenwerk vanuit het Systemisch Werk.

NLP

Door toepassing van verschillende technieken uit de NLP en Transactionele Analyse (TA) krijg je inzicht in je eigen communicatie en ben je beter in staat jouw doelen te bereiken. De bewustwordingsmethode van de NLP maakt structuren achter het gedrag van mensen helder. Het geeft daarnasst handvatten en technieken om het eigen gedrag en dat van anderen te sturen.

Transactionele Analyse

Centraal in de Transactionele Analyse ( TA ) staan de ‘egotoestanden’ die in ieder mens – en ook in teams en organisaties – te herkennen zijn. De TA onderscheidt de Kindtoestand, de Oudertoestand en de Volwassenetoestand. De TA onderzoekt welk deel de boventoon voert en kijkt naar de onderlinge trans-acties (ik doe jou iets, en jij doet iets terug). Door middel van TA wordt deze informatie gerangschikt en geanalyseerd, onder andere door bewustwording van het eigen ‘script’ en dat van anderen. Er wordt daarmee op een snelle en heldere manier inzicht verkregen in de ik-persoon en in communicatiepatronen tussen mensen, en TA reikt de middelen aan om daarin concreet veranderingen aan te brengen.

Systemisch Werk

Met de methodiek van Systemisch Werk van Hellinger kunnen de verborgen belemmeringen en verwikkelingen binnen een systeem (gezin of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar worden gemaakt. Regels en wetten in de systemen waarvan mensen deel uit maken, zijn vaak ingewikkeld en kunnen vaak ook worden herleid naar onze vroegste jeugd. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke, maar ook organisatorische problemen een systemische oorzaak hebben. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen, maar ook gevangen en verstrikt.

Voor wie

De workshop Vrouwelijk Leiderschap is bedoeld voor vrouwen die

 • vanuit hun leiderschap blijvend willen leren verbinden
 • kordaat willen zijn en begrenzen vanuit mildheid
 • willen blijven staan in een ‘mannelijke’ wereld
 • focus willen houden op het proces i.p.v. op het resultaat
 • de relatie met hun moeder of dochter willen onderzoeken, die ten grondslag ligt aan de ego-identiteit
 • hun leiderschap vanuit de vrouwelijke principes willen onderzoeken en vormgeven
 • gepassioneerd en bevlogen willen zijn vanuit authenticiteit

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden training/workshop Vrouwelijk Leiderschap

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de training/workshop Vrouwelijk Leiderschap | De verbindende kracht van vrouwen

Opleidingsduur en studiebelasting training/workshop Vrouwelijk Leiderschap

De training/workshop Vrouwelijk Leiderschap | De verbindende kracht van vrouwen wordt gegeven in een blok van 2 dagen. Er wordt op beide dagen gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn dit 12 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen worden gedurende de workshop door de trainers ingeleid en waar nodig van materiaal voorzien.

Ervaringen

 • Ineke

  Vrouwelijk Leiderschap heeft mij een positief gevoel over vrouwen gegeven. Wat zijn we mooi, sterk en kwetsbaar. Hoewel ik in het begin me erg ongemakkelijk voelde met zoveel vrouwen om me heen. Zoveel verschillen en toch weer niet. Het is een aanbeveling voor vrouwen om deze 2-daagse te doen. Al is het maar om te weten dat je niet alleen staat met je gevoel, angsten, onzekerheden en verdriet.