Vonken van verlangen

ISBN: 9080050776

In Vonken van Verlangen geven Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard een boeiende uiteenzetting over Systemisch Werk, vooral toegespitst op familieopstellingen (constellaties). Het bijna 400 pagina’s tellende boek bevat vele voorbeelden, gedichten en verhalen. Vonken van Verlangen is bedoeld voor mensen met een therapeutische achtergrond, die zich willen scholen in systemisch werk. Het is ook toegankelijk voor mensen met belangstelling op dit gebied.

De achtergrondprincipes en -thema’s die de auteurs in hun opleidingen leren, vullen de eerste helft van Vonken van Verlangen. Er wordt hierbij ingegaan op de begrippen ouders en kinderen, identificatie en trance, schuld en schaamte en de weg van het verlangen, het thema waar ook de titel aan ontleend is. De inhoud van dit eerste deel is op heel eigen wijze beschreven, waarbij de theorie gelardeerd wordt met fragmenten uit constellaties en schitterende gedichten en verhalen.

Vonken van Verlangen bevat ook een uitgebreid deel gericht op de praktijk. ‘Kunst vraagt kunde, toewijding, inwijding,’ de auteurs benadrukken hiermee hoe belangrijk zij het vinden dat de therapeut-begeleider – die zich bedient van systemische principes of zelfs daadwerkelijk opstellingen gaat maken – leert door deelname, discipline verwerft, precisie vindt, toeschouwer en deelnemer kan zijn, z’n eigen thema’s heeft doorgewerkt, kan vastpakken en weer loslaten.

Als je met opstellingen werkt, moet je kennis hebben van het geheel en van de delen. De analyse van een groot aantal opstellingen heeft de auteurs van Vonken van Verlangen gebracht tot 23 modules waar de mogelijke thema’s in zijn ondergebracht en die dus geoefend en beoefend kunnen worden. Om een zin te kunnen maken moet je letters en woorden kunnen schrijven. Zo vraagt ook het opzetten van een constellatie om beheersing van de delen waaruit deze bestaat.

Vonken van Verlangen is een echte aanrader voor elke coach of begeleider.