Basistraining Systemisch Werk

> Leer inzicht krijgen in de bronnen van ons gedrag
Basistraining Systemisch Werk

Patronen vanuit het familiesysteem

Een mens weet meer dan hij denkt. Ons weten is een belangrijke bron voor ons. Ooit hebben we ervaringen opgedaan in ons leven, die indruk hebben gemaakt waaruit gedragspatronen zijn ontstaan. Soms betreft het ervaringen die we vanuit het familiesysteem hebben meegekregen. Patronen vanuit het familiesysteem kunnen bepalend zijn voor ons leven, waarbij de vraag is of die patronen ons nu nog dienen.

Loyaliteit aan het familiesysteemFamiliesystemen

De historie van het familiesysteem heeft ervoor gezorgd dat we nu in het leven zijn. De historie vraagt er níet om uit loyaliteit de gedragspatronen, die we vanuit ons familiesysteem hebben meegekregen, te herhalen. Het staat ons vrij om het leven voluit aan te nemen, zodat we daarin vormen vinden om eruit te halen wat er voor ons inzit.

De Training

Werken met het Systemische Opstellingenwerk

Systemisch Werken is een methode die de mogelijkheid biedt om te onderzoeken op basis van welke onderbewuste dynamiek(en) we tot ons dagelijks gedrag komen. De methode onderzoekt de patronen die in ons systeem van herkomst gelden.

Systemisch Werken biedt de deelnemer de gelegenheid om te ervaren hoe we lid zijn van het familiesysteem. Het biedt openingen om te onderzoeken hoe we onze eigen bewegingen in het systeem van herkomst kunnen maken en hoe we kunnen bijdragen, gericht op ons eigen verlangen.

Systemische ordeningsprincipes

De Basistraining Systemisch Werk biedt de deelnemer de gelegenheid om het eigen weten te verkennen vanuit het systeem van herkomst. De training reikt daartoe de basis aan van de ordeningsprincipes, zoals die door Bert Hellinger zijn uitgewerkt. Deze ordeningswetten worden in de training door de deelnemer in oefeningen en opstellingen verkend.

Voor wie

De training is bedoeld voor een ieder die inzicht wil in de werking van het systeem van herkomst

  • iedereen met persoonlijke ontwikkelingsvragen
  • therapeuten
  • trainers
  • personen die in het onderwijs werken
  • personen die in de gezondheidszorg werken
  • HRM-medewerkers
  • begeleiders
  • coaches
  • managers en projectleiders

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan deze 2-daagse training

Opleidingsduur en studiebelasting

Er wordt 2 dagen gewerkt van 11.00 tot 18.00 uur. In totaal zijn dit 16 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de hand-out die bij aanvang van de training wordt uitgereikt of via de digitale leeromgeving.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de Basistraining Systemisch Werk past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP Basistraining NLP | TA Introductietraining Systemisch werk Basistraining TA NLP | TA vervolgtraining Practitioner NLP + TA + Systemisch NLP Leiderschap in Organisaties Trainersopleiding NLP Master + TA + Systemisch werk TA Management- en Organisatieontwikkeling Werken met Groepsdynamiek