Spiegelingen

ISBN: 9789090298252

Kinderen houden ons, volwassenen, een spiegel voor. In dit boek leer je als ouder, opvoeder, leerkracht of begeleider doorzien, waar het kind daarmee – doorgaans geheel onbewust – op uit is.

Willem beschrijft in Spiegelingen de relatie ouder – kind als een oerbron om van te leren. Aan de hand van drie principes word je als lezer meegenomen in zijn onderzoek naar deze relatie. Door de leerervaringen uit het dagelijks leven systemisch te benaderen, ontvouwt zich een vaak verrassend beeld van de breedte en diepte van de opvoedende taak. Willem reikt nieuwe ingangen aan om opvoedvragen te benaderen, maar laat het aan de lezer zelf om eigen antwoorden te vinden.

Willem zegt daarover: “De illusie wordt nogal eens gewekt dat je opvoedproblemen moet oplossen. Ik zie dat anders. Problemen oplossen – in de zin dat problemen verdwijnen – is niet altijd wat er nodig is. Soms moeten de problemen juist gezien worden. Als je die problemen laat verdwijnen, dan scheur je als het ware een belangrijke bladzijde uit het levensboek van het kind of van jou als opvoeder. Door naar de problemen te kijken, gaan we het kind beter zien.”

Door de ongewone en diepgravende benadering van het onderwerp, is Spiegelingen een boek over opvoeding dat uitnodigt om te lezen en herlezen.

Het boek Spiegelingen kost €25,00.