Systemische principes en opvoeding

> Over ouderschap en het werken met kinderen in de klas
Systemische principes en opvoeding

Tijdens deze tweedaagse training werken wij met vraagstukken rondom ouderschap, opvoeding en het werken met kinderen in de klas. Misschien herken jij je wel in de onderstaande vragen?

 • Het kind vertoond regelmatig “moeilijk” gedrag en ik kan er maar niet mijn vinger achter leggen wat er nu precies aan de hand is, hoe sluit ik aan bij mijn kind?
 • Het kind is regelmatig somber, wat moet ik doen om hem of haar te bereiken?
 • Hoe krijg ik meer contact met mijn kind of een kind in mijn klas?
 • Soms verlies ik mijn geduld als ouder en word ik om de kleinste dingen boos, wat kan ik doen om in contact te blijven met mijn kind?
 • Elke poging om met een (puber)kind het gesprek aan te gaan loopt uit op discussie, wat kan ik anders doen?
 • Hoe leer ik het kind meer los te laten?
 • Hoe bereik ik een kind in de klas dat aandacht nodig heeft?
 • Doe ik het als ouder wel goed?
 • Mijn partner en ik kijken verschillend naar de opvoeding van onze kinderen, hoe komen wij meer op één lijn?

Het gedrag van het kind als aanwijzing
Opvoeden is een belangrijke taak. Er bestaat veel aandacht voor het onderwerp en er bestaan vooral ook veel meningen over. Zodra een kind onhandig gedrag vertoont, kan de opvoeding nadrukkelijk veel aandacht opeisen. Vooral als het erop lijkt, dat het kind iets niet wil aannemen van de opvoeder. Of wanneer een kind sociaal onhandig gedrag vertoont, zonder te beseffen waarom dat eigenlijk is. Dit heeft vaak een impact op het gezin, de relatie tussen partners en/of het functioneren in de klas. Wanneer je het gedrag van een kind kunt zien als een aanwijzing, dan kan er weer ruimte ontstaan en vandaaruit een nieuwe beweging en verbinding.

“Opvoeden is het op voeding brengen van het kind, opdat het leert in de eigen voeding te voorzien”.

Heb jij er weleens over nagedacht dat het gedrag van een kind een spiegel is van wie jij als ouder en/of opvoeder bent? Kinderen leggen als een spiegel jouw pijnpunten bloot. Want ook jij bent een kind van ouders! En daarmee is een kind altijd onderdeel van een eigen familiehistorie, die ook jou kan raken.

 • Want wat geef je bewust, onbewust of juist gewild of ongewild?
 • Welke boodschappen heb jij zelf als ouder of als leraar van jouw ouders of opvoeders meegekregen?
 • Hoe breng jij (jouw) kinderen “op voeding” met alles wat jij bewust en onbewust geleerd en/of gemist hebt?

Soms is het nodig om even terug te kijken naar het kind dat jij ooit was. Om vervolgens te onderzoeken hoe jij nu als ouder bent of als leraar met kinderen in de klas werkt. Wie zijn historie kent hoeft die immers niet te herhalen in het opvoeden van kinderen. Opvoeden bekijken door de Systemische Bril geeft ons de kans om prachtige en waardvolle nieuwe inzichten op te doen.

En dat geeft ons als ouder of als leraar de mogelijkheid aan te sluiten bij de eigenheid van het kind. Zodat het kind zich te volle kan ontwikkelen in het vormgeven van het eigen leven.

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn tussen ouder/opvoeder en kind.

Wat kan ik ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?

 • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s bij ouders en leraren
 • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
 • kennis van de werking van familiesystemen (+organisatie- of schoolsysteem)
 • leren omgaan met weerstand en onvermogen
 • afstemmen op behoeften
 • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is
 • inzicht in integratie van het Systemisch werken en denken binnen hiërarchische relaties zoals ouder-kind, leraar-kind
 • Voor wie de training Werken met Opstellingen wil gaan volgen, biedt deze training een goede vooropleiding in combinatie met de Introductietraining Systemisch Werk

De Training

Trainingsmethode Systemisch Werk

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek van het Systemisch Werk.

Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn tussen ouder en kind (of leraar-kind relatie) en tussen leidinggevende en medewerker.

Voor wie

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor een ieder die inzicht wil in de werking van Systemisch Werk.

Voor wie de training Werken met Opstellingen wil gaan volgen, biedt deze training een goede vooropleiding in combinatie met de Introductietraining Systemisach Werk.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan deze training,

Opleidingsduur en studiebelasting

Er wordt 2 dagen gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn dit (8 + 8) 16 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de hand-out die bij aanvang van de training wordt uitgereikt of via de digitale leeromgeving.

Certificering

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Spiegelingen

Ouder-Kind (afbeelding 1)Willem beschrijft in Spiegelingen de relatie ouder – kind als een oerbron om van te leren. Aan de hand van drie principes word je als lezer meegenomen in zijn onderzoek naar deze relatie. Door de leerervaringen uit het dagelijks leven systemisch te benaderen, ontvouwt zich een vaak verrassend beeld van de breedte en diepte van de opvoedende taak. Willem reikt nieuwe ingangen aan om opvoedvragen te benaderen, maar laat het aan de lezer zelf om eigen antwoorden te vinden.

Willem zegt daarover: “De illusie wordt nogal eens gewekt dat je opvoedproblemen moet oplossen. Ik zie dat anders. Problemen oplossen – in de zin dat problemen verdwijnen – is niet altijd wat er nodig is. Soms moeten de problemen juist gezien worden. Als je die problemen laat verdwijnen, dan scheur je als het ware een belangrijke bladzijde uit het levensboek van het kind of van jou als opvoeder. Door naar de problemen te kijken, gaan we het kind beter zien.”

Door de ongewone en diepgravende benadering van het onderwerp, is Spiegelingen een boek over opvoeding dat uitnodigt om te lezen en herlezen.

Maar niet alleen voor opvoedingsvragen! De relatie Ouder – Kind biedt een systemische inkijk in leiderschapsvragen, die ook voor andere contexten van fundamentele betekenis zijn zoals binnen de relatie teamleider-teamlid.

Auteur: Willem de Bondt