TA Essentials Transactionele Analyse basistraining

> Inzicht in en werken met Transactionele Analyse
TA Essentials Transactionele Analyse basistraining

Hoe herken je communicatiepatronen bij jezelf en bij anderen?

In deze Essentials van TA (TA 101) maak je kennis met de filosofie, de werkmethoden en technieken van de TA (Transactionele Analyse). Je krijgt niet alleen inzicht in de theorie van de TA, maar er wordt ook aandacht besteed aan de praktische context en de verschillende toepassingsmogelijkheden van de TA. Je gaat zien hoe communicatiepatronen verlopen bij jezelf en bij anderen.

TA 101Basisideeën en werkmethoden in de Essentials van TA

In deze Essential van TA (TA 101) krijg je in korte tijd inzicht in de werking van de TA modellen en leer je hoe je de verkregen inzichten toe kunt passen in je werk en je individuele leefomgeving. De 2-daagse Essentials van TA is startcertificaat voor Persoonlijk en Professioneel Ontwikkelen met TA (PPO).

De Training

Basisbegrippen Transactionele Analyse TA 101

Centraal in de Transactionele Analyse (TA) staan de ‘egotoestanden’ die in ieder mens – en ook in teams en organisaties – te herkennen zijn. De TA onderscheidt de Kindtoestand, de Oudertoestand en de Volwassenetoestand. De TA onderzoekt welk deel de boventoon voert en kijkt naar de onderlinge trans-acties (ik doe jou iets, en jij doet iets terug). Door middel van TA wordt deze informatie gerangschikt en geanalyseerd, onder andere door bewustwording van het eigen ‘script’ en dat van anderen. Er wordt daarmee op een snelle en heldere manier inzicht verkregen in de ik-persoon en in communicatiepatronen tussen mensen, en TA reikt de middelen aan om daarin concreet veranderingen aan te brengen.

TA 101 in de werk- en organisatie context

Binnen organisaties kan TA antwoord geven op veel vragen

 • Hoe herken je disfunctioneel gedrag?
 • Op welke wijze bevorder je de professionaliteit binnen een team?
 • Hoe kan ik de groei van mijzelf en van anderen stimuleren?

Voor wie

Inzicht in communicatieprocessen met de TA 101

De Transactionele Analyse TA 101 is voor veel mensen een mooie ingang naar inzicht en verandering in de manier waarop communicatieprocessen verlopen.

 • professionals die met mensen werken
 • coaches
 • begeleiders
 • managers
 • teamleiders
 • consultants
 • opleiders
 • leraren en docenten
 • iedereen die wil werken aan zijn individuele ontwikkelingsproces
 • personen die kennis willen maken met de Transactionele Analyse (TA)

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden TA 101

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de TA 101 basistraining

Opleidingsduur en studiebelasting TA 101

De training TA 101 wordt gegeven in een blok van 2 dagen. Er wordt op beide dagen gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn dit 12 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de reader die tijdens de training wordt uitgereikt.

Certificering TA 101

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond, actief is geparticipeerd gedurende de opleiding en de toetsing positief is afgerond, dan ontvangt de deelnemer het internationaal EATA/ITAA erkende TA 101-certificaat.

Stroomschema trainingen en opleidingen

In het overzicht hieronder zie je waar de TA Essentials Transactionele Analyse basistraining past binnen het raamwerk van andere Plata trainingen en opleidingen.

Stroomschema opleidingen Plata NLP