Succesdriehoek (TA)

De succesdriehoek staat voor succesvolle en volwassen communicatie, binnen deze driehoek is het uitgangspunt gelijkwaardigheid. Het is goed om de rollen uit de dramadriehoek te herkennen en bewust te kiezen voor de rollen uit de succesdriehoek.

De succesdriehoek heeft ook drie ‘rollen’ gedefinieerd.
*De bouwer (dit is de onderliggende kwaliteit van de Aanklager). De bouwer kan goed analyseren en aangeven wat nodig is om een situatie te veranderen en verbeteren. De bouwer geeft grenzen aan door de ander aan te spreken op gedrag waar hij last van heeft. Hij geeft feedback middels een ik-boodschap.
*De helper (dit is de onderliggende kwaliteit van de Redder). De helper zet zijn kwaliteit in door de ander te ondersteunen in het vinden van zijn eigen oplossingen. Actief luisteren, open vragen stellen en vooral dóór te vragen. De balans van geven en nemen wordt goed bewaakt.
*De vrager (dit is de onderliggende kwaliteit van het slachtoffer). De vrager stelt zich kwetsbaar op en durft aan te geven wat hij nog niet weet, wat hij nog nodig heeft van een ander. De vrager vraagt hulp en mag fouten maken van zichzelf.

Terug naar overzicht