Feedback

Feedback: letterlijk vertaald is feedback: terugvoeding. Het is het proces waarin iemand informatie krijgt over de effecten van zijn gedrag op andere mensen. Postitieve feedback bestaat uit het geven an een of meerdere complimenten over een situatie waarin de ontvanger iets goed heeft gedaan. Het effect is groter wanneer de gever ook specifiek maakt wat en op welke wijze de ontvanger het goed heeft gedaan. Negatieve feedback bestaat uit het alleen maar aangeven wat in de ogen van de gever verkeerd ging. Dit heeft doorgaans een destructief effect. Een alternatief of een oplossing wordt niet aangedragen. Constructieve feedback geeft aan wat het effect van het gedrag is op de gever en eventueel hoe de ontvanger het de volgende keer beter zou kunnen doen, geeft tips.

 

Terug naar overzicht