Het mercedes model (NLP)

Het mercedesmodel is een bewustwordingsmodel waarbij drie domeinen die voortkomen uit ons brein worden onderscheiden. Het gaat om Voelen, Denken en Doen.

Voelen gaat over de kracht van de emoties (blij, bedroefd, bang en boos) In het voelen zit ook de spontaniteit en de creativiteit. Voelen brengt je bij een belangrijke bron: je motivatie. Als je voorkeur hebt voor voelen dan begin je ergens aan wanneer het goed voelt of niet als het niet goed voelt. Je beslist veelal op intuïtie.

Denken gaat over de kracht van het plannen, analyseren en het evalueren. Sommige denkers blijven hangen in het denken, je blijft de zaak van alle kanten bekijken en komt niet in actie.

Doen gaat over de kracht van de beweging, het werkelijke doen om ons doel te bereiken. Het leven van je verlangen is een kwestie van doen. Als je zou handelen zonder je te richten op je verlangen of het maken van een plan, dan loop je het risico doelloos te handen en voorbij te gaan aan wat echt belangrijk is.

Je bent het meest effectief als alle drie de vakken in balans zijn. Door jezelf vragen te stellen in de drie vakken; Wat doe ik? Wat voel ik? Wat denk ik? krijg je dilemma’s en patronen helder en weet je beter wat nodig is om doelen te bereiken.

Terug naar overzicht