De ego posities volgens de TA theorie

De TA maakt onderscheid tussen drie onderscheiden ego-toestanden.
*Als ik mij gedraag, denk en voel in antwoord op wat hier en nu om mij heen gebeurt, waarbij ik alle mogelijkheden die mij als volwassene ten dienste staan gebruik, dan zeggen wij dat ik vanuit mijn Volwassene ego-toestand reageer.
*Het kan zijn dat ik mij gedraag, denk en voel op een manier die een kopie is van het gedrag van een van mijn ouders of van anderen die ouderfiguren voor mij waren. In dat geval zeggen wij dat ik van mijn Ouder ego-toestand reageer.
*Ook kan ik terugkeren naar het gedrag, de gevoelens en het denken zoals die zich bij mij als kind voordeden. Wij zeggen dan dat ik vanuit mijn Kind ego-toestand reageer.

Dit model van ego-toestanden wordt ook wel het OVK model genoemd, naar de drie beginletters van de ego-toestanden. Als we gebruik maken van het model van de ego-toestanden om diverse aspecten van de persoonlijkheid te begrijpen, dan kunnen wij zeggen dat wij de structurele analyse toepassen. Door het beter te begrijpen leer je ook beter zien wat je mogelijkheden zijn om anders om te gaan met bepaalde situaties.

Terug naar overzicht