Als alles anders is, reageer je dan nog steeds zoals je altijd reageerde?

We leven in gekke tijden. Open een krant of nieuwsbericht en de berichten met rampspoed, oorlog en ziekte buitelen over elkaar heen. Dan hebben we ook nog een pandemie die maakt dat alles anders is. Zoveel mogelijk thuis werken en de hele dag tegen een computerscherm aan praten, familie soms langere tijd niet of nauwelijks echt zien, gepolariseerde meningen…. Alles is anders!

Ook in organisaties heeft men te maken met veranderde omstandigheden. Een nieuw woord in ons vocabulaire is: “hybride werken.” De combinatie van online en “live” werken. Daarnaast is de werkdruk vaak enorm of het werk gaat juist stilliggen (denk aan de evenementenindustrie). De huidige situatie maakt ook dat medewerkers gaan nadenken over hun toekomst: hoe kun je in deze veranderde wereld jezelf blijven handhaven en welke baan past daar dan bij?

Alles is anders…en reageer je nog altijd zoals je reageerde? Dat kan stress geven. Dat merk ik dagelijks om me heen. Jij ook? Wil je leren hoe jij opties krijgt om anders te reageren dan zoals je altijd deed in je (werk)omgeving? Lees dan verder!

Stress is overigens niet erg. Het is het Engelse woord voor inspanning. Maar als je door onderliggende angst continu op moet letten en je niet meer kunt ontspannen, dan wordt stress vervelend. En angst is er genoeg. De overmatige stress put uit. Het maakt je ziek.

Transactionele Analyse (TA) is in de jaren ’50 bedacht door dr. Eric Berne. Hij was een Canadese psychiater die het gek vond om mensen op een sofa te ploffen, hun verhaal aan te horen en hen vervolgens te laten weten wat ze moesten doen om beter te worden. Het Freudiaanse gedachtengoed paste hem niet meer. Hij vond dat iedereen de kracht heeft om zichzelf te ontwikkelen. Ze hebben daar alleen soms steun bij nodig en middelen om te begrijpen wat er voor mentale processen zich afspeelden en hoe ze dat anders kunnen doen.

De concepten die hij bedacht zijn daarom kristalhelder. Ze lijken eenvoudig maar gaan over de essentie van jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen.

Letterlijk betekent werken met TA: het analyseren van de transacties tussen mensen. Tussen de transacties van jou met de ander. Doordat je leert te begrijpen wat er in jou gebeurt en welk gedrag je daardoor ontwikkelde, krijg je de mogelijkheid om het anders te gaan doen. TA geeft je snel inzicht in je overtuigingen, gedrag en gevoelens en middelen om jezelf te ontwikkelen. TA geeft de tools om je bewust te zijn van de manier waarop je altijd reageerde op veranderingen en opties te krijgen om een gezonde (andere?) keus te maken.

In deze tijd is dat juist heel belangrijk!

Een onbekende schrijver maakte deze quote:
“ieder vecht zijn oorlog waar je niets van af weet. Wees mild. Altijd!”

Met TA leer je deze mildheid en je leert je oordeel uit te stellen. Vragen te stellen vanuit een houding die door de ander geaccepteerd kan worden en te reageren op een manier die gezond is voor jou en de mensen om je heen.

De uitgangspunten van TA zijn:

  1. Ik ben OK en jij bent OK
  2. Iedereen kan denken
  3. Veranderen is mogelijk.

Klinkt simpel en is best nog lastig om jezelf aan te leren. Daar gaan we je bij helpen!

Plata Opleidingen leert je deze middelen aan in een driedaagse training van waarin we werken van 10-17 uur. Je leert effectief (gezond voor jezelf en voor je omgeving) te reageren in deze tijd waarin alles anders is met behulp van concepten in TA.

Wil je meer weten? Kijk dan TA 101 | Basistraining Transactionele Analyse

Je bent van harte welkom om je aan te melden. Een start vereiste is er niet, behalve de wil om jezelf te ontwikkelen!

De hoofdtrainer is Patrick Odendaal, PTSTA in het werkveld organisaties. PTSTA staat voor Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst en betekent internationale erkenning als trainer en supervisor in Transactionele Analyse. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken in organisaties als consultant, trainer en coach.