Waarom ontstaat er iedere keer conflict?

Aan het begin van mijn carrière werkte ik met een team waar alles lekker liep. Maar ik had één collega met wie ik altijd gedoe had. Ik begreep er niks van en kon mijn vinger er niet opleggen, maar het kostte me zoveel energie dat ik daar uiteindelijk ben vertrokken. Pas jaren later ontdekte ik wat daar de oorzaak van was…

Ken jij dat ook? Een conflict met een collega, een leidinggevende, of een ander waar je mee te maken hebt in je werk? Ervaar jij strubbelingen in een team waarin je werkt? Natuurlijk zijn er dagen dat het lekker loopt. Maar omdat je nu eenmaal met anderen te maken hebt in je werk, horen ‘botsingen’ daar ook bij – ook al zijn die minder leuk.

Misschien sta je er regelmatig bij stil, misschien ook wel nooit. Maar conflicten liggen altijd op de loer, zeker op de werkvloer. Met anderen én in ons zelf. Meestal kost het je enorm veel energie. Het kan je zelfs belemmeren in je loopbaan. Wat is de oorzaak van die botsingen en conflicten?

Een geschonden waarde is vaak de onderliggende oorzaak in een conflict. Je ervaart bijvoorbeeld dat je voortdurend bots met een collega of dat iemand over je grens gaat. Daarin wordt dan een waarde van jou geschonden.

Wat is dat dan, een waarde? Een waarde zegt iets over datgene wat werkelijk van belang is voor jou. Veel waarden heb je onbewust meegekregen of overgenomen. En op het fundament van die belangrijke waarden heb je jouw overtuigingen gebouwd. En juist die overtuigingen kunnen botsen met overtuigingen van een ander. En dat noemen we dan conflict.

  • Hoe beweeg jij in een conflict?
  • Hoe blijf jij staan in een conflict?
  • Wat doen conflicten met jou?

Als je in een organisatie of op een afdeling werkt waar het gezellig moet zijn, dan sluimeren er meestal ook conflicten – en meestal kenmerkt zich dat doordat energie weglekt. Als je op een afdeling of organisatie werkt waar het zo flink kan botsen onder het mom van ‘de lucht klaren’ of ‘voor de duidelijkheid’, kan het zijn dat je schade oploopt als je werkelijk geraakt wordt.

Op de werkvloer kunnen onderliggende conflicten tot het saboteren van de gewenste resultaten leiden. Ook kunnen er eilandjes ontstaan. Bij tegengestelde belangen of geschonden waarden is het goed om hierover contact te hebben. Dat maakt dat je het wellicht oneens bent of blijft met de mensen waarmee je bent gebotst, maar dan blijft er in het contact wel de mogelijkheid om te blijven samen werken.

Ik wens je veel succes met jouw loopbaan!

En je bent natuurlijk van harte welkom op de

En je bent natuurlijk van harte welkom op de Verkenningsavond Conflict op de Werkvloer op woensdag 16 oktober 2019.

Yvonne Rill
Senior trainer en Coach
Plata Opleidingen