Conflict op de Werkvloer

> Verkenningsavond Conflict op de Werkvloer
Conflict op de Werkvloer

Als je in een organisatie of op een afdeling werkt waar het gezellig moet zijn, dan sluimeren er meestal ook conflicten – en meestal kenmerkt zich dat doordat energie weglekt. Als je op een afdeling of organisatie werkt waar het zo flink kan botsen onder het mom van ‘de lucht klaren’ of ‘voor de duidelijkheid’, kan het zijn dat je schade oploopt als je werkelijk geraakt wordt.

Op de werkvloer kunnen onderliggende conflicten tot het saboteren van de gewenste resultaten leiden. Ook kunnen er eilandjes ontstaan. Bij tegengestelde belangen of geschonden waarden is het goed om hierover contact te hebben. Dat maakt dat je het wellicht oneens bent of blijft met de mensen waarmee je bent gebotst, maar dan blijft er in het contact wel de mogelijkheid om te blijven samen werken.