Autonomie en Verbinding

In de huidige tijd is het niet meer zo vanzelfsprekend dat wij ons verbonden voelen met elkaar. Er lijkt steeds vaker geschopt te worden tegen de gevestigde orde. Alles wat er via de media, de dagelijkse praktijk, onze gezinnen, het werk of van waar dan ook op ons afkomt; het lijkt erop of we steeds vaker tegenover elkaar komen te staan en ‘gedwongen’ worden autonoom te zijn. En tegelijkertijd lijkt er steeds meer behoefte te ontstaan aan echt contact en verbinding

Autonomie en Verbinding er is al heel veel overgeschreven. Goed in verbinding kunnen zijn met jezelf en de ander kan soms een hele uitdaging zijn. Als autonomie en verbinding uit balans zijn, kan dat leiden tot psychische-, emotionele- en/of relationele problemen.

Autonomie gaat over persoonlijke ruimte en eigen grenzen. Je staat goed in contact met je eigen Denken, Voelen en Doen. Je luistert en geeft vorm aan je behoeften. En in het contact met de ander kun je goed je eigen grenzen bewaken en aangeven. Zonder daarbij de ander het gevoel te geven dat hij of zij niet Welkom is. Je wordt niet overheerst door de ander en verliest jezelf niet in het contact met de ander.

Verbinding gaat over hoe jij in contact staat of gaat met de ander. Hoe ga jij om met afstand en nabijheid. Hoe ga jij om met beschikbaar zijn voor de ander? Hoe verbind jij je met de ander op persoonlijk vlak of professioneel vlak?

Herken jij de volgende dingen bij jezelf en/of in contact met anderen?

 • Je wordt geleefd, gaat van afspraak naar afspraak, van activiteit naar activiteit.
 • Tijd vrij maken om een goed gesprek te voeren met je partner, kinderen, vrienden of een collega, schiet er vaak een beetje bij in.
 • Je vindt het lastig om nu eens echt het gesprek aan te gaan, te zeggen wat je wilt zeggen.
 • Je praat niet makkelijk over je binnenwereld (emoties, gedachten) met anderen.
 • Je hebt de neiging in je schulp te kruipen om juist die momenten dat je eigenlijk je zelf ‘moet’ laten zien of horen.
 • Je hebt de neiging jezelf kleiner te maken ten opzichte van anderen.
 • Je voelt je weleens gekwetst of teleurgesteld.
 • Je hebt weleens het gevoel dat je tegenover de ander staat.

We all have a story to tell!
Wat is jouw verhaal rondom Autonomie en Verbinding? In het delen van die verhalen ligt de kans elkaar te ontmoeten van hart tot hart. Kom naar de Thema-avond Autonomie en Verbinding op maandag 27 mei.

Mijn Persoonlijke Waarom
Als kind heb ik onbewust opgepikt dat het belangrijker is om voor anderen te zorgen dan voor mijzelf. Als jonge jongen was ik altijd gericht op het welzijn van mijn ouders, broertje en zusje. Ik wist precies wanneer ik voor mijn moeder moest zorgen, haar ergens bij moest helpen. Vaak ook in het contact met mijn vader. Als zij gedoe hadden, zat ik er vaak tussen in. En of dat nu de werkelijkheid was, voor mij was het een onbewuste vanzelfsprekendheid. Als ik dan al eens een eigen behoefte had, dan werd die door mijn vader nog weleens de kop ingedrukt. Wat maakte dat ik juist buiten de muren van ons gezin de grenzen ging op zoeken.

Ergens wist ik niet goed wie ik nu werkelijk was, ik voelde mij vaak niet gezien en gehoord. Wat maakte dat ik juist buitenshuis er alles aan deed om mijzelf te laten horen of te laten zien. En dat ging vaak niet op een “positieve manier”. Ik zocht de grenzen op in het contact met anderen en ging er vaak overheen. In de kern voelde ik mij onzeker over mijzelf, voelde ik mij vaak afgewezen en minderwaardig. Er zijn voor de ander ging ten koste van mijzelf. Ik wist vaak mijn plek niet binnen het gezin, waardoor ik ook mijn plek ten opzichte van de ander niet goed wist. Gevoelsmatig stond ik altijd boven mijn ouders, tegen over de ander. Dichtbij mijzelf blijven vond ik nog niet zo makkelijk. Laat staan een positieve verbinding ervaren met een ander! Ergens hield ik de ander op afstand, kom niet te dichtbij.

Nu vele jaren later, heb ik meer en meer zicht gekregen op ‘waar het voor mij nu werkelijk over gaat’. Ik ken mijn ‘levensthema’s’ beter en ben mij bewuster van mijn eigen geklooi. Juist ook rondom Autonomie en Verbinding. Ik heb geleerd en ervaren dat contact maken met de ander ook op een positieve, complementaire manier kan. En dat dat zoveel mooie dingen kan opleveren. Juist ook mijzelf daarin te laten zien! In de afgelopen jaren heb ik mijzelf als mens, trainer en coach ontwikkeld. Waarbij contact maken en verbinding belangrijke aspecten geworden zijn. Zonder contact en verbinding wordt het voor mij ingewikkeld!

Als coach en trainer wil ik dicht naast je staan, zonder iets op te willen lossen voor jou! Jij hebt recht op je eigen proces en keuzes. Ik wil niet boven je staan, niet tegenover je, maar naast je. En daarin wil ik mijzelf laten zien met alles erop en eraan. Wil ik jou ondersteunen in het ontdekken waar het voor jou over gaat!

Autonoom levende mensen herken je zo:

 • Leven in het hier en nu en weten wie ze zelf en anderen werkelijk zijn (bewustzijn).
 • Hebben steeds een keur aan opties hoe ze zich kunnen gedragen, en zijn in staat tot het maken van keuzes (alternatieven of opties).
 • Dragen geen masker en weten zich OK, juist ook als ze voluit zichzelf zijn (authenticiteit).
 • Zijn in staat contact te maken met en zich te verbinden aan andere mensen (verbondenheid).
 • Accepteren de volle verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen omdat ze erkennen dat elk gedrag voortkomt uit zelfgemaakte keuzes (verantwoordelijkheidsbesef).

Dat is een mooi doel om naar toe te werken, niet?
De weg daar naartoe is geplaveid door permissie, protectie en potentie. Wat mij betreft in de menselijke maat vanuit Liefde en Mildheid. Oordeel, moeten, negativiteit duwen je alleen maar terug in je eigen binnenwereld en uit het contact met jezelf en de ander.

Kom naar de Thema-avond Autonomie en Verbinding op maandag 27 mei.