Vrouwelijk Leiderschap in Organisaties

Diversiteit in de Boardroom en hoger management
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de rol van vrouwen aan de top, hun arbeidsparticipatie en gelijke arbeidsvoorwaarden. In een recent onderzoek van McKinsey en LeanIn.org in de USA, gehouden onder 279 bedrijven en 64,000 werknemers, is de conclusie dat vrouwen hun deel doen om door het glazen plafond te breken, maar bedrijven hun “share of the bargain’ niet nakomen. Zo bestaat de C-suite voor 68% uit blanke mannen binnen deze bedrijven.

The_2018_Corporate_Pipeline
bron https://womenintheworkplace.com

Verder laat het onderzoek zien dat alhoewel er targets worden gezet op het creëren van meer diversiteit, senior management in veel gevallen, niet accountable wordt gemaakt om dit doel te bereiken. Daarnaast wordt er te weinig gedaan om vrouwen al vanaf het begin van hun carrière door te laten groeien via development en mentoring. Vrouwen worden minder vaak gepromoveerd en krijgen minder snel de erkenning voor hun achievements. bron: womenintheworkplace.com

In Nederland lijkt het erop dat we er ook nog lang niet zijn.
“De achtergestelde positie van vrouwen op de arbeidsmarkt kost Nederland miljarden, concludeert adviesorganisatie McKinsey in een rapport, dat zij op 12 september 2018 aanbood aan Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bijzijn van vertegenwoordigers van overheid, sociale partners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en academici.”
bron https://www.topvrouwen.nl/nieuws/achterstand-van-vrouwen-op-arbeidsmarkt-kost-nederland-miljarden

Hoe neem jij je plek in als vrouwelijke leider?
Budgetten, groei en targets zijn in veel organisaties leidende principes waar de focus op ligt. De voorwaartse beweging is sturend. Deadlines, lange dagen en constante verandering zorgen voor hoge druk en stress en kunnen een negatieve impact op gezondheid en bedrijfscultuur hebben.

Veel vrouwelijke leiders zijn op zoek naar hun plek binnen het managementteam, als leidinggevende of als directielid binnen een door mannelijke waarde gedreven organisatiecultuur. Is meer vrouwen aan de top het antwoord op de vraag hoe we meer balans krijgen tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap of is er ook nog een andere weg mogelijk? Een parallelle weg, waarbij je als vrouw je plek inneemt in organisaties vanuit jouw vrouw zijn?

Met de masculiene waarden ben je als leidinggevende vrouw waarschijnlijk wel bekend. Door de feminiene kwaliteiten ruimte te geven en in te brengen kan dat jouw balans brengen én voor de organisatie veel opleveren.

Balans in masculiene en feminiene principes
Daadkracht, leiderschap, ondernemen, vormkracht en doelgericht werken zijn mooie voorbeelden van masculiene principes. Kwaliteiten die je nodig hebt in het leven en in het leidinggeven om vorm en richting te geven. Om daadwerkelijk iets neer te zetten in de wereld.

Feminiene principes zoals intuïtie, verbinden, laten groeien, voeding geven en creëren zijn vaak onderbelicht binnen organisaties. Deze principes zijn net zo waardevol en essentieel. De tijd durven nemen om iets te laten groeien, verbinding te leggen tussen alle stakeholders en oog hebben voor duurzame ontwikkeling van zowel mensen als de organisatie.

Veel vrouwelijke leiders zijn zeer succesvol met het inzetten van hun masculiene waarden en kwaliteiten. Maar we hebben ook gezien en ervaren dat het wegdrukken van de feminiene waarden en kwaliteiten kan leiden tot verschraling. Tot minder menselijkheid binnen organisaties, tot een hoger ziekteverzuim en tot meer stress.

Tijd voor een nieuwe managementcultuur
Meer en meer zien we dat de ‘oude manier’ niet meer werkt en dat we met elkaar naar nieuwe manieren van leiderschap zoeken. En vinden. Zowel vrouwen als mannen hebben daar een belangrijke rol in.

Het vergt moed om het gesprek aan te gaan op een andere laag. “Hoe doen we het hier met elkaar en welke vooroordelen komen we daarin nog tegen” zou een mooie opening zijn om dit met elkaar te onderzoeken. Alleen targets stellen gaat niet werken. We hebben een mindshift nodig en bewustwording op onze (voor)oordelen, die ingegeven zijn door honderden jaren gender-stereotiepe rolverwachtingen over mannen en vrouwen, zodat we ons perspectief op vrouwen aan de top kunnen veranderen.

De vrouw als leider binnen organisaties
Plata-trainer Chantal Poiesz geeft een 2-daagse training waarin deze en andere thema’s aan bod komen. Kijk hier voor meer informatie over de training.