Masterclass: Vrouw zijn aan de top

> Invloed uitoefenen vanuit je eigen kracht
Masterclass: Vrouw zijn aan de top

HET GLAZEN PLAFOND CREËREN WE ONBEWUST DEELS ZELF
Er wordt veel geschreven over vrouwelijk leiderschap en meer vrouwen aan de top. En over het glazen plafond. Dat thema roept veel reacties en meer dan eens weerstand op. Er is geen eenduidige oplossing. Wat we wel weten is dat veel organisaties bij lange na niet het streefgetal van 30% vrouwen in topposities behaalt.

Wat ik in mijn werk met vrouwen aan de top tegen ben gekomen en wat ik weet uit mijn eigen ervaring als leider in organisaties, is dat we dat plafond deels zelf creëren. Ook als we al onderdeel zijn van het managementteam of lid zijn van de boardroom. En dat heeft mijn inziens te maken met naar hoe we naar onszelf kijken en wat we ervaren als we (vaak) als enige vrouw, een mannenteam binnenstappen.

BEN IK GOED GENOEG?
Veel vrouwelijke leiders zijn op zoek naar hoe ze hun plek kunnen innemen in het management team, als leidinggevende of als directielid. We kennen de inhoud als geen ander, werken hard en voeden daarnaast vaak ook nog kinderen op en runnen een gezin. En toch is er meer dan eens onzekerheid of we het wel goed doen. “Is het goed genoeg?”, ook al is dat meer dan eens bewezen.

En als we de stap naar een leidinggevende positie willen zetten speelt ook daar “ben ik wel goed genoeg” mee.

De geschiedenis leert dat vrouwen vaak een ander voorbeeld hebben gekregen in hoe ze zich dienen te gedragen dan mannen en dat mannen anders omgaan met hun onzekerheden. Dat is wat het is.
De vraag die ik mezelf heb gesteld is: “Wat is de impact en effectiviteit van mijn handelen, als ik onbewust me niet zeker voel en denk dat de ander veel meer kan en weet dan ik? En hoe kan ik als leider effectief zijn en invloed uitoefenen op de besluitvorming voorbij de inhoud, waar ik me wel zeker in voel?”. En mijn antwoord daarop is dat het heel veel impact heeft. Wat je voelt en ervaart heeft impact op je non-verbale communicatie. Dus als ik zelf al twijfel over mijn capaciteiten, en of ik wel op die plek hoor, hoe kan ik dan van een ander verwachten dat die het wel voelt en gelooft?

ONVOLDOENDE DIVERSITEIT ALS WE “MAN GAAN DOEN”
Er is een reden waarom je het zover geschopt hebt. Je bent goed in wat je doet en hebt daarmee zichtbaarheid gecreëerd, waardoor je bent doorgegroeid. Je bent al een top vrouw en een top leider. Het kan heel goed zijn dat je je comfortabel voelt bij de mannen, je bent ‘one of the guys’, je hebt geen zin in positieve discriminatie, maar ben je ook jezelf? Of laat je een groot deel van wie je bent thuis?

Diversiteit ontstaat onder andere als we in de groep verschillende perspectieven hebben, waardoor we zeker in de boardroom en als managementteam, de organisatie en maatschappij vertegenwoordigen en het groepsdenken kunnen vermijden. En diversiteit ontstaat ook door een gezonde balans tussen mannen en vrouwen, maar meer dan dat nog tussen masculiene en feminiene principes. Er ontstaat niet meer diversiteit als we als vrouw ‘man gaan doen’. Dan krijgen we meer van hetzelfde.

BALANS IN MASCULIENE EN FEMINIENE PRINCIPES = MEER DIVERSITEIT
Daadkracht, leiderschap, ondernemen, vormkracht en doelgericht werken zijn mooie voorbeelden van masculiene principes. Kwaliteiten die je nodig hebt in het leven en in het leidinggeven, om vorm en richting te geven. Om daadwerkelijk strategie om te zetten naar concrete bedrijfsvoering.

Feminiene principes zoals intuïtie, verbinden, empathie en creativiteit zijn vaak onderbelicht binnen organisaties. Deze principes zijn net zo waardevol en essentieel. De tijd durven te nemen om iets te laten groeien, verbinding te leggen tussen alle stakeholders en oog hebben voor duurzame ontwikkeling van zowel mensen als de organisatie.

Veel vrouwelijke leiders zijn zeer succesvol met het inzetten van hun masculiene waarden en kwaliteiten. Maar we hebben ook gezien en ervaren dat het wegdrukken van de feminiene waarden en kwaliteiten kan leiden tot verschraling. Tot minder menselijkheid binnen organisaties, tot een hoger ziekteverzuim en tot meer stress.

Of ze hebben heel goed verbinding met hun feminiene kwaliteiten maar zijn minder goed in staat om de mannelijke principes te integreren en in te zetten.

Als je als vrouw aan de top beter in contact bent met beide principes en vanuit daar kunt voelen dat je net zoveel recht hebt op die toppositie, dan verhoog je je invloedssfeer en impact en draag je bij aan meer diversiteit en duurzaamheid.

IN DEZE MASTERCLASS GA JE NIEUWE PERSPECTIEVEN ONDERZOEKEN EN VOORAL ERVAREN

 

Thema’s en onderwerpen

THEMA’S BINNEN DE MASTERCLASS:

 • Welke ongeschreven regels van ooit neem jij nu nog met je mee en waar werken ze in je huidige functie belemmerend?
 • Hoe creëer jij je eigen glazen plafond?
 • Hoe is de balans tussen feminiene en masculiene principes bij jou?
 • Hoe kun je meer invloed uitoefenen?
 • Hoe vergroot jij je impact als vrouwelijke leider?

JE GAAT TIJDENS DEZE MASTERCLASS WERKEN AAN:

 • Je Persoonlijk Leiderschap.
 • Je persoonlijk waardensysteem t.o.v. het organisatie waardensysteem.
 • Her- en erkennen van je feminiene en masculiene kwaliteiten.
 • De meest effectieve balans tussen je feminiene en masculiene principes.
 • Je plek innemen als vrouwelijke leider.
 • Belemmerende overtuigingen die niet meer dienend zijn voor je persoonlijke groei en effectiviteit.

Voor wie

De Masterclass is gericht op vrouwen die een leidinggevende rol vervullen binnen organisaties. En op vrouwen die een leidinggevende positie ambiëren.

De Masterclass