Je eigen plek innemen

Plek ♦ Bemiddelaar ♦ Klem ♦ Bewustwording 

 

De wereld om ons heen is constant in beweging en dat vraagt van mensen en organisaties om daarbinnen hun plek in te nemen. Hoe doe je dat je plek innemen?

Plek Ik heb dit thema de afgelopen jaren voor mezelf onderzocht, nadat ik meerdere malen tegen dezelfde vraagstukken was aangelopen. Zowel privé als in mijn werk. Door naar mijn gedragspatronen alleen te kijken kreeg ik niet alle antwoorden, totdat ik via de Systemische bril ernaar ging kijken. Er kwamen inzichten in het WAAROM ik de dingen deed zoals ik ze deed en waarom ik herhaaldelijk tegen bepaalde situaties aanliep. Door de bewustwording en de inzichten kon ik mijn eigen plek in gaan nemen

Bemiddelaar Door naar mijn gezin van herkomst te kijken, mijn familiestysteem, kreeg ik zicht op de plek die ik daar had ingenomen. En dat verklaarde veel van HOE ik dat in het hier en nu deed. Binnen Systemisch Werken (werken met Familieopstellingen) kijken we naar 3 principes en 1 van die principes is het principe van de ordening. Mijn plek is die van oudste dochter, maar door de dynamieken in het familiesysteem nam ik de plek in van de bemiddelaar.

Klem Ik ging dus van mijn plek af. Hier ontwikkelde zich al jong gedragspatronen, die ik op latere leeftijd als medewerker en als manager ook tegenkwam. Alleen was ik me daar destijds niet bewust van. Het was namelijk ook een super kwaliteit. Totdat ik, zoals ik dat vroeger ook deed, teveel ging dragen, de taak als het ware wegnam bij diegene waar hij eigenlijk thuishoorde. En daarmee zette ik mezelf klem.

Toen ik nog later als business consultant aan de slag ging, liep ik daar weer tegen aan. Het organisatiesysteem zette mij weer op die plek, terwijl mijn eigenlijke plek en ook de dienende plek voor de organisatie was, dat ik niet steeds er tussenin ging staan. In dit geval tussen de directie en de teams.

Bewustwording Door mij bewust te worden van een van mijn gedragspatronen, kreeg ik zicht op hoe ik dat deed en waarom ik het deed. Waardoor ik in staat was mijn gedrag te veranderen. Met als gevolg dat ik effectiever werd in mijn werk en ik ook weer beter in mijn vel kwam te zitten.

Door naar systemen te kijken en bewust te worden van welke ordeningsprincipes er van toepassing zijn, en hoe jij dat hebt gedaan, ben je in staat constructief iets te veranderen aan je gedrag. Dat geldt overigens niet alleen voor personen maar ook voor bedrijven. Ook dit zijn systemen waar symptomen als ‘dat team ligt altijd dwars’ of ‘we hebben al 3 mensen in 1 jaar tijd op die functie gehad maar ze gaan steeds weg’, vaak verklaard kunnen worden aan de hand van de dynamieken die er spelen en de verstoring in de ordening.

De 3 principes waar we mee werken zijn:

  1. Plek (Binding)
  2. Ordening
  3. De balans van geven en nemen

6 juni verzorg ik de introductietraining familiesysteem

Daarin gaan we kijken naar bovenstaande 3 principes binnen Systemisch werken en verkennen we ze aan de hand van een aantal oefeningen. De trainingsdag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze methode en kan een opstap zijn naar verdere verdieping of vervolgtrainingen.

 

Ik heb er veel zin in en zie uit naar je komst!

Chantal