Feedback: het ontvangen van feedback

Bij het in ontvangst nemen van feedback heb je met jezelf te maken. Het is van belang dat je feedback ziet als een kans om te leren (en niet als een aanval op je identiteit). Wanneer de feedback op respectvolle wijze wordt gegeven kan je het ook op respectvolle wijze in ontvangst nemen.

Een aantal tips: Zie feedback als een kans om te leren, je kunt gericht iemand die je vertrouwt en capabel acht vragen om feedback, wat de ander zegt is zijn/haar visie op jouw gedrag, feedback zegt ook iets over de gever zelf, je bent niet wat de ander je zegt, wees ontvankelijk voor feedback, vraag door als je iets niet begrijpt, wanneer de ander te scherp is voor jou vraag dan om wat minder scherpte en om meer inhoud, bedank de gever voor het meedenken en voor zijn/haar advies.

Terug naar overzicht