Modelleren (NLP)

Modelleren is een methode van competentieoverdracht die een belangrijke rol speelt bij neuro linguïstisch programmeren. De methode wordt ook wel model leren of model-leren genoemd. Bij modelleren wordt voorbeeldgedrag van anderen in kaart gebracht, met als doel dat het nagebootst kan worden. In een modelleringsproject is er sprake van een modelexpert – degene die een bekwaamheid in een hoge mate beheerst – en een modelstudent – degene die deze bekwaamheid wil leren en overdraagbaar wil maken. Om modelleren succesvol te maken, probeert de student vooraf eigen gevormde meningen en kennis te minimaliseren, om goed toegang te krijgen tot de expert. De student zal uiteindelijk in staat moeten zijn nauwkeurig de gewenste bekwaamheid te reproduceren. Dit sluit overigens niet uit dat er ook gemodelleerd wordt vanuit boeken, historische archieven van uitspraken van mensen, of video’s, evenals Richard Bandler zelf begon met deze wijze van modelleren van de toen inmiddels overleden Fritz Perls.

Terug naar overzicht