Feedback: Sturend feedback geven

Bij deze feedback methode is er een leider in het spel. Leidinggevenden kunnen deze methode toepassen wanneer zij in sturende zin verwachten dat de medewerker een gedragsverandering bewerkstelligt.

Stap1: Benoem het gedrag dat je veranderd wil zien.
‘Ik heb gemerkt dat het je de afgelopen twee weken vier keer niet is gelukt om op tijd op het werk te zijn.’
Stap2: Benoem het effect van dit gedrag op jezelf en tevens de effecten op de eventuele omgeving.
‘Het effect hiervan op mij is dat ik dat vervelend vind, we kunnen zo de dag niet met elkaar opstarten en ik moet wachten totdat ik jou kan spreken en ben soms daardoor zelf te laat met een andere afspraak. Daarnaast is de norm hier dat iedereen op tijd verschijnt.’
Stap3: Aangeven hoe je het anders wilt.
‘Ik verwacht dat je ervoor zorgt dat je voortaan op tijd op het werk bent.’

Deze gesprekken voert de leidinggevende met een open, welkome houding. (Dit is geen disciplinegesprek. Van een disciplinegesprek is sprake wanneer hetzelfde onderwerp telkens terugblijft komen en er niks ten postitieve verandert).
Tussen stap 2 en 3 is het zeer zinvol om te vragen hoe het komt dat het de medewerker niet is gelukt om het goed te doen. Om door te vragen over wat er speelt. Om de medewerker zelf oplossingen aan te laten dragen.

Sluit het gesprek positief af en spreek vertrouwen uit richting medewerker.

Terug naar overzicht