Het perspectief van deelnemen

De mens is een levend wezen. Leven vraagt om beweging. Als deelnemer ondernemen we acties. Deelnemen vraagt om te bewegen. Bewegen, be-wegen, is de weg begaan. Als we de weg begaan, dan wordt de weg begaanbaar.

“Perspectief toont de bewegingsruimte die de context biedt. Een grotere context vergroot het perspectief.” De beweging van de deelnemer is ergens vandaan en ergens naartoe. Er is een beginpunt en er is een eindpunt. En nu maken we onze bewegingen in het leven. Begin- en eindpunt betreffen enerzijds een plek en anderzijds een te bereiken doel, verlangen of ideaal. Er is een bestemming, waar we naar op weg zijn. Als deelnemer in de grotere context zoeken we een beweging die past bij onze eigen bestemming. Als deelnemer in het familiesysteem dragen we daardoor het eigene bij aan het gezamenlijke van het systeem.

We dragen bij aan het familiesysteem, dat ons daartoe oproept. Het familiesysteem kent ieder lid en ziet ieder lid als deelnemer met een eigen vermogen waarmee het precies dat kan bijdragen waar het systeem als geheel belang bij heeft. Deelnemen als kind van ouders staat daarmee in direct verband met onze bestemming in het leven. Ouders bestemmen het kind tot deelname.