Renée Bantje

Ik heb de opleiding ‘Weg van veranderen’ ervaren als een mooie reis naar binnen om vervolgens, in de beweging van binnen naar buiten, vorm te geven aan een training die aansluit bij wie ik ten diepste ben en bij datgene wat ik graag als coach/trainer wil doorgeven.

De oefeningen en leermodellen die, naast alle theoretische kennis over het trainersvak, aangereikt worden in de eerste module, nodigen uit tot onderzoeken en bewustwording van hoe je jezelf verhoudt tot de thema’s die behandeld worden. Dit gaf veel ruimte om te verkennen wie ik ben als trainer en tegelijkertijd aan persoonlijke vragen en leiderschap te kunnen werken. De oefeningen, het inzetten van het systemisch veld en de spiegel van Willem en de groepsleden hebben me veel inzichten gebracht waardoor ik echt wezenlijke stappen heb kunnen zetten!

In de tweede module ontwerp je je eigen training. Dit was een mooi en voor mij noodzakelijk proces, soms ook een worsteling, om de zaadjes die in de eerste module zijn gezaaid tot bloei te krijgen. Hier vielen de puzzelstukjes op hun plek met als resultaat mijn eigen training over plek, loyaliteit en innerlijke vrijheid, én een presentatie hiervan op de laatste dag. Spannend maar heel erg leuk om te doen!

Renée