De reiziger en zijn gids

ISBN: 9080050768

Wat is een contract en hoe kun je ermee werken? Uitgewerkt wordt hoe je vanaf het eerste moment van de ontmoeting op bewust en onbewust niveau bezig bent het contract te maken en richting te geven. Het contract is geen statisch gegeven. Het is dynamisch en zal in de loop van het proces steeds veranderen van vorm en inhoud. Onderscheidingen worden aangegeven tussen het relatiecontract, het inhoudelijke contract en het verborgen contract.

Een must voor professionele begeleiders, adviseurs en leidinggevenden.